Mer än var fjärde svensk saknar digitala verktyg för att bli mer hållbara
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Mer än var fjärde svensk saknar digitala verktyg för att bli mer hållbara

Mer än var fjärde svensk saknar digitala verktyg för att bli mer hållbara

Publicerat av: Redaktionen

Den gröna omställningen av samhället kräver engagemang från företag, politiker men även från enskilda medborgare.

TietoEVRY har inför Almedalsveckan tagit temperaturen på medborgarnas syn på sitt eget ansvar för klimatet.

Det visar sig att kunskap, klimatpremier och ännu fler digitala verktyg står högt på önskelistan, enligt en undersökning från YouGov.

I åratal har vi talat om digitaliseringen som en förutsättning för att uppnå en hållbar värld. Men hur kan vi se till att teknik och innovation kommer till största möjliga nytta för samhället och medborgarna? Och vem har det yttersta ansvaret?

─ Tekniken för att möjliggöra resurseffektiva livsstilar och konsumtionsmönster finns i dag. Trots det används inte digitaliseringens fulla potential för att nå våra gemensamt uppsatta mål. Vi ser att det finns en allt större efterfrågan på innovation, samarbete och tekniska lösningar hos företag. Men framförallt saknas kunskap, säger Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef på TietoEVRY.

TietoEVRY har låtit undersökningsföretaget YouGov titta på medborgarnas syn på sin egen roll i den hållbara omställningen. Vad motiverar oss att tänka och agera ännu mer hållbart? Undersökningen visar en del tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper men också mellan män och kvinnor.

Färre män beredda att förändra konsumtionsvanor

Mer än var fjärde svensk saknar digitala verktyg för att bli mer hållbaraNär det gäller viljan att ändra den egna konsumtionen för att minska det personliga klimatavtrycket svarar totalt 60 procent “ja” på frågan om de är beredda att göra en förändring. 23 procent svarar “nej” och 17 procent “Vet ej”. Åldersgruppen 18-29 år sticker ut där 72 procent är beredda att minska sin egen konsumtion. Familj med yngre barn har högsta andelen som svarar “ja”, 75 procent. Totalt sett svarar 68 procent kvinnor “ja” på frågan om att göra en förändring men bland män svarar endast 53 procent att de är beredda att förändra sin konsumtion.

Kompensation viktig sporre för hållbarhet

På frågan om vad som skulle motivera medborgarna till att minska det personliga klimatavtrycket syns en tydlig trend; kvinnor vill gärna ha mer kunskap (kvinnor 39 procent, män 23 procent), medan män hellre ser en personlig vinst i form av kompensation, premie eller liknande (kvinnor 21 procent, män 36 procent).

Digitala verktyg efterfrågas mest av studenter

Det finns redan många digitala hjälpmedel, produkter och tjänster som stöttar en hållbar livsstil; delningstjänster av bilar, klimatberäkningar och självskattningar, energiberäkning av elförbrukning, datainsamling för effektivisering på samhällsnivå och mycket mer. Men räcker det? I undersökningen ställdes frågan; Saknar du digitala verktyg för att kunna bli ännu mer miljömedveten, och minska ditt eget klimatavtryck? Bland männen svarade 27 procent “ja” på den frågan och bland kvinnor var motsvarande siffra 31 procent. Utmärker sig som grupp gör studenter och elever där 40 procent saknar digitala verktyg för att kunna minska det egna klimatavtrycket.

─ Vi är i startgroparna med flera spännande projekt där vi tar tillvara på teknisk innovation och data. Just när det gäller hållbarhetsarbete med klimatfokus är mätningen central; hur mycket koldioxid släpper vi ut och hur syns de ansträngningar vi gör rent konkret? En hållbar omställning börjar hos var och en – vilka krav ställer vi som konsumenter och hur agerar vi i vår vardag? Tekniken kan hjälpa oss och sporra oss att bli ännu mer effektiva, säger Ida Bohman Steenberg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>