Earth Day 2023: Så kan industrin bidra
Hem MILJÖ Earth Day 2023: Så kan industrin nu bidra

Earth Day 2023: Så kan industrin nu bidra

Publicerat av: Redaktionen

Earth Day visar hur viktigt det är för hela världen att bekämpa klimatförändringarna.

Den 22 april varje år uppmanas människor att reflektera över sina egna handlingar och den påverkan de har på miljön.

Men för att motverka naturkatastrofer och dess konsekvenser krävs insatser på flera olika plan.

Framför allt inom industrin.

Klimatförändringarna är en av vår tids största globala utmaningar. Allt oftare förekommande och allt allvarligare regionala extremväderhändelser samt stigande temperaturer medför begränsningar i tillvaron för oss alla – oberoende av landsgränser.

För att öka kunskapen om de globala miljöproblemen och begränsa klimatförändringarna infördes Earth Day år 1970. Den 22 april varje år syftar Earth Day till att uppmana människor över hela världen att reflektera över sina egna handlingar och den påverkan de har på miljön, samt hitta sätt att skona miljön.
Den här dagen anordnas ofta olika satsningar och evenemang, till exempel klimatdemonstrationer, städningsaktioner och informationsmöten. Även företag ägnar den här dagen åt att reflektera över sitt eget bidrag.

Avgörande i kampen mot klimatförändringarna: industrin

Industrin är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå de fastställda klimatmålen. EU har genom Parisavtalet åtagit sig att verka för en mer miljövänlig världsekonomi. Genom olika åtgärder ska klimatneutralitet uppnås år 2050, och den globala uppvärmningen optimalt begränsas till 1,5 grad Celsius.

Industrin släpper varje år ut knappt 200 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 20 % av världens totala utsläpp. För att nå miljömålen krävs en ekonomisk omvandling. Det betyder visserligen utmaningar för företagen, men även möjligheter att ställa om till en hållbar framtid och tillgodose behovet av en mer hållbar produktion.

5 vägar till mer hållbar produktion

Det finns flera olika punkter för industrin att ta ställning till för att göra sin egen produktion mer miljövänlig.

  1. Hållbar resursanskaffning: Redan vid materialanskaffningen kan industriföretag se till att deras råmaterial är hållbara – exempelvis genom att bara använda trä från certifierade källor eller återvunnen metall. Med hjälp av förnybara energikällor som vindkraft kan koldioxidutsläppen i produktionen minskas.
  2. Energieffektivitet: Produktion kräver mycket energi, och även när energin utvinns från förnybara resurser är det viktigt hur den tas tillvara. Exempelvis kan man dra nytta av energieffektiva maskiner, värmeåtervinning och smart belysning.
  3. Produktdesign: En genomtänkt design har positiv inverkan på hållbarheten hos de varor som produceras när de väl har hamnat hos slutkunden. Hållbara förpackningsmaterial och en modulär design innebär att produkterna lättare kan återvinnas eller återanvändas.
  4. Medarbetare: Genom utbildningar och seminarier kan även medarbetarna få ökad kunskap om hållbar produktion. En genomtänkt hantering av resurser och energi under arbetsdagen har en direkt positiv inverkan på hållbar produktion.
  5. Avfallshantering: En effektiv avfallshantering kan bidra till att avfallet reduceras, återvinns eller återanvänds. Företag kan till exempel införa satsningar för att minska avfallet, eller ingå samarbeten med återvinningsföretag för att omvandla avfallet till råmaterial för andra produkter. Inom den kemiska industrin kan koldioxid till och med utnyttjas som råmaterial i produktionen, i stället för att släppas ut i atmosfären.
Nytt liv för maskiner

När det gäller punkt 1, 2 och 5 är det även en god idé att reflektera över de maskiner som används. Maskinernas tillverkning genererar trots allt också enorma mängder koldioxid, och de maskiner som inte längre används blir till avfall. De företag som eftersträvar en mer hållbar produktion behöver därför även ta ställning till möjligheten att använda begagnade maskiner. På så sätt kan man spara resurser, minimera koldioxidutsläppen och reducera mängden avfall, samtidigt som maskinerna får nytt liv. Begagnade maskiner innebär inte heller några nackdelar för produktionen. Har man tur hittar man till och med nya, mer energieffektiva maskiner. Begagnade maskiner är ofta i gott skick och har fortfarande en stor del av sin livslängd kvar. Dessutom bidrar de till sparade kostnader och öppnar upp för andra uppdateringar av verksamheten.

Samtidigt kan företag sälja sina egna maskiner som inte längre används, i stället för att skrota dem. Det genererar ytterligare intäkter, och maskinerna kan komma till nytta inom andra företag, utan att stora mängder avfall genereras.

Earth Day 2023: Så kan industrin bidraEn stabil partner inom maskinhandel: Den som är intresserad av att köpa eller sälja begagnade maskiner har en mängd olika alternativ att välja bland. Ett av dessa är industriauktionshuset Surplex, med kontor i 16 europeiska länder och över 20 års erfarenhet av handel med begagnade maskiner. Experterna på Surplex.com bistår med rådgivning vid köp och försäljning av maskiner, och står redo med kompetent service vid varje steg, från avtalstecknande till logistik.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>