Forsåker del av samverkansprojekt som undersöker hur dubbelriktad laddning av elbilar kan stärka energisystemet
Hem TRANSPORT Forsåker del av samverkansprojekt som undersöker hur dubbelriktad laddning av elbilar kan nu stärka energisystemet

Forsåker del av samverkansprojekt som undersöker hur dubbelriktad laddning av elbilar kan nu stärka energisystemet

Publicerat av: Redaktionen

I takt med att allt fler bilar blir elektriska, växer också frågan om hur de ska laddas och hur elen ska räcka.

Nu startar projektet PEPP, Public EV Power Pilots, ett försök med dubbelriktad laddning av personbilar inom Gothenburg Green City Zone, där energi från parkerade bilar hjälper till att stärka elnäten.

Framöver kommer resultaten från studien implementeras och skalas upp i Forsåkers mobilitetshus.

Tanken att kunna använda elbilar som ett möjligt energilager är inte ny. Men huruvida det i praktiken går att tillämpa i större skala är fortfarande oklart. Det finns många frågor kring de tekniska systemen, hur människor uppfattar och använder dubbelriktad laddning och vilket värde som tjänsterna skapar.

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon, genom dubbelriktad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten. I två kommande tester undersöks möjligheten att låna energi från parkerade bilar i ett parkeringsgarage och en bilpoolstjänst.

– Genom att låna ut energi från sin stillastående bil kan man bidra till det lokala elnätet då bilarna ändå inte används. På så sätt blir bilarna både en konsument och producent av energi, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av samarbetsparterna i PEPP.

Förberedelse för uppskalning

Genom användarstudier kommer projektet sedan att utvärdera dubbelriktad laddning i publik miljö ur ett systeminnovationsperspektiv. Tekniska aspekter, såsom användargränssnitt och hur laddstolparna ska fungera, kommer också att undersökas, liksom vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad som är nästa steg och efter 2025 väntar studier i större skala. Forsåkers framtida mobilitetshus med tillhörande bilpool har identifierats som en av två fallstudier där resultaten från projektets tidigare skeden implementeras och skalas upp för vidare analys.

– Det är en liten volym med 12 bilar i det här försöket, men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars Bern.

Han fortsätter:

– Idag finns ca 450 000 laddbara personbilar i Sverige. Det motsvarar 9 800 MWh batterikapacitet som skulle kunna användas för att balansera elsystemet.Det gör det extra intressant att öka kunskapen om hur dubbelriktad laddning kan fungera i praktiken och vilken systemeffekt det kan ge.

En del av Gothenburg Green City Zone

PEPP-projektet är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone, där näringsliv, det offentliga, akademi och institut samverkar för att testa och utveckla framtidens utsläppsfria transportsystem. Och det är just systemeffekten, liksom möjligheten att testa lösningar i verkliga miljöer för att senare kunna skala upp, som är i fokus i Gothenburg Green City Zone.

Forsåker del av samverkansprojekt som undersöker hur dubbelriktad laddning av elbilar kan stärka energisystemet– Syftet med Gothenburg Green City Zone är att testa framtidens transportsystem i verkliga miljöer. När vi testar ny teknik i verkligheten och med verkliga användare lär vi oss såväl om användarupplevelsen, som om tekniken och de större samhällsaspekterna. Det gör att vi förstår mer om vad det skulle innebära att skala upp olika lösningar, säger Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig för Gothenburg Green City Zone.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>