Från vinstjakt till intressentkapitalism: Ett nödvändigt skifte för en hållbar utveckling?
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Från vinstjakt till intressentkapitalism: Ett nödvändigt skifte för en hållbar utveckling?

Från vinstjakt till intressentkapitalism: Ett nödvändigt skifte för en hållbar utveckling?

Publicerat av: Redaktionen

Jakten på intäkter och vinst har alltid varit den främsta drivkraften i företagsvärlden, oavsett vilken bransch ett företag tillhör eller var det är baserat.

Den jakten har ofta skett på bekostnad av enskilda människors välbefinnande och med negativ effekt på planeten vi bor på.

Men idag, efter covid-19-pandemin och med en alltmer osäker geopolitisk och makroekonomisk situation, befinner sig världen vid något av en brytpunkt.

Från vinstjakt till intressentkapitalism: Ett nödvändigt skifte för en hållbar utveckling?Den ekonomiska tillväxten i världens största ekonomier ser ut att avstanna eller till och med bli negativ, samtidigt som inflationen går i motsatt riktning. Det kommer att behöva vidtas åtgärder för att vända den utvecklingen, hantera den geoekonomiska fragmenteringen, det finansiella systemets sårbarhet och – mest av allt – den växande klimatkrisen. Utan åtgärder står vi sannolikt inför en lång period av ökande osäkerhet.

Ett mönster som måste brytas är att acceptera och omfamna tanken att företag och ekonomiska system skulle kunna ha andra drivkrafter än den kortsiktiga vinsten. Tänk om de kunde göra en djupare granskning av vilken faktisk roll de spelar i samhället och anpassa verksamheten för att tjäna ett bredare syfte – och till gagn för fler? Detta brukar vanligtvis kallas ”stakeholder capitalism”, intressentkapitalism, och bygger på att man skapar ett globalt ekonomiskt system som arbetar för framsteg, för människornas och planetens bästa.

Detta kan komma att bli en viktig nyckel för att vända den sårbara och i många avseenden dystra situationen just nu, och arbetet måste börja nu.

Lyckligtvis har många ekonomier och företag redan sett tecknen och börjat inse vad som behöver göras. I ett globalt perspektiv ser vi en tydlig uppgång i vad vi kan kalla positiva avsikter, med exempelvis flera nordiska företag som lovar att sikta på nettonollutsläpp inom de närmaste decennierna. Det krävs dock mer än bara uppsåt och goda avsikter. Det är viktigt att ha en plan på plats för att ta detta idéskifte från teori till verklighet. Här är några exempel på hur företag med ett mer långsiktigt framtidsfokus navigerar i den framväxande intressentkapitalismen och, genom att göra det, inte bara kan förbättra sina resultat utan samtidigt bidra till en positiv utveckling i omvärlden:

Definiera intressenterna

Begreppet intressentkapitalism är en del av en framväxande ideologi som kallas ”mindful business”, men som kanske snarare kan beskrivas som en naturlig kurskorrigering där traditionella målsättningar om medarbetares välbefinnande och tillväxt kopplas till hållbarhetsmål och effekter på utvecklingen i omvärlden. Men för att bygga en framgångsrik plan för intressentkapitalism behöver man förstå och definiera vilka dessa intressenter är, såväl internt som externt. Det kan handla om medarbetare och den egna ledningsgruppen, men också om leverantörer och kunder.

Välj den hållbara vägen

När organisationen identifierat intressenterna är det dags att kavla upp ärmarna och skrida till verket. Första steget bör vara att analysera organisationens interna strukturer, processer och flöden. För ett företag som till exempel tillverkar och säljer varor är logistiken en bra utgångspunkt.

Med det rådande världsläget kommer leveranskedjorna att vara särskilt viktiga. Analysföretaget Gartner lyfter fram sex viktiga utmaningar inom logistik med anledning av kriget i Ukraina: materialbrist, kostnadsökningar, minskad produktion, fluktuationer i efterfrågan, stängda logistikvägar, begränsad kapacitet och cybersäkerhetsincidenter. Här spelar intressenter på utsidan av organisationen en central roll – och för att hantera utmaningarna behöver företag fokusera på att identifiera pålitliga partners.

Samma förhållande bidrar till att betrakta frågan i ett längre perspektiv, när företag tittar på att skapa hållbara, gröna logistikkedjor. En övergång till renare och effektivare transporter gynnar miljön och kommer i förlängningen samtidigt att hjälpa till att såväl attrahera kunder som få dem att stanna kvar.

Investera i medarbetarnas välbefinnande

Förhållandet mellan anställda och arbetsgivare har förändrats drastiskt. Pandemin gav oss en föraning av hur framtidens arbetsplats – som ger anställda en förbättrad arbetsmiljö med framsteg inom automatisering och säkerhet – kommer att se ut. Företag behöver både investera i teknologi som stöttar medarbetarna och hjälper dem bli mer effektiva, utan att tappa fokus på deras välbefinnande.

I denna tid av utmaningar är det viktigt att reflektera över hur din organisation planerar sina nästa steg. Det är dags att övergå till ett tankesätt där företag arbetar för att gynna sina intressenter på sikt istället för att jaga kortsiktiga vinster. Om framtidens arbetsplatser byggs på detta sätt, är jag övertygad om att de kommer att bli mer produktiva, säkra och hållbara.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>