Global studie från ABB om den industriella omvandlingen visar på viktiga samband mellan digitalisering och hållbarhet
Hem STUDIER Global studie från ABB om den industriella omvandlingen visar på viktiga samband mellan digitalisering och hållbarhet

Global studie från ABB om den industriella omvandlingen visar på viktiga samband mellan digitalisering och hållbarhet

Publicerat av: Redaktionen

”Miljardtals bättre beslut” lyfter fram rollen för Industrial IoT-lösningar att uppnå hållbarhetsmål samtidigt som man möjliggör för industrimedarbetarna att fatta bättre beslut

Internationell undersökning bland 765 beslutsfattare visar att även om 96 procent anser att digitalisering är ”avgörande för att uppnå hållbarhet” är det bara 35 procent som har implementerat Industrial IoT-lösningar i någon större skala

72 procent av företagen ökar sina investeringar i Industrial IoT för att i synnerhet adressera hållbarhetsmålen

ABB släppte idag resultaten från en ny global studie bland internationella företag och teknikledare om den industriella omvandlingen där man tittar på skärningspunkten mellan digitalisering och hållbarhet. Studien ”Billions of better decisions: industrial transformation’s new imperative” granskar hur man i nuläget tagit till sig Industrial Internet of Things (IoT) och potentialen att förbättra energieffektiviteten, minska utsläppen av växthusgaser och driva på förändringar. Målet med de nya forskningsresultaten från ABB är att stimulera till diskussioner inom industrin avseende möjligheter att utnyttja Industrial IoT och möjliggöra för företagen och medarbetarna att fatta bättre beslut som kan gynna både hållbarheten och resultaten.

Global studie från ABB om den industriella omvandlingen visar på viktiga samband mellan digitalisering och hållbarhet“Hållbarhetsmål är en allt viktigare drivkraft för affärsvärdet och företagets anseende, och Industrial IoT-lösningar spelar en allt mer betydande roll i att möjliggöra för företag att uppnå säkra, smarta och hållbara verksamheter”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Process Automation. ”Genom att frigöra insikter som ligger gömda i driftdata får man nyckeln till att möjliggöra bokstavligen miljardtals bättre beslut inom hela industrin och agera utifrån dem, med betydande ökningar i produktivitet, lägre energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.”

Studien, som gjorts på uppdrag av ABB, har funnit att en organisations ”framtida konkurrenskraft” är den enskilt största faktorn – uppges av 46 procent av respondenterna – för industriföretagens ökade fokus på hållbarhet. Men trots att 96 procent av de globala beslutsfattarna anser att digitalisering är ”avgörande för att uppnå hållbarhet” är det bara 35 procent av de undersökta företagen som har implementerat Industrial IoT-lösningar i någon större skala. Klyftan visar att även om många av dagens industriledare förstår den viktiga relationen mellan digitalisering och hållbarhet behöver anammandet av centrala digitala lösningar för att möjliggöra bättre beslutsfattande och uppnå hållbarhetsmålen påskyndas i sektorer som tillverkning, energi, byggnader och transporter.

Andra viktiga lärdomar från studien

  • 71 procent av respondenterna rapporterade att man gav större prioritering av hållbarhetsmål på grund av pandemin
  • 72 procent sade att man ”ökat utgifterna något” eller ”avsevärt för Industrial IoT” på grund av hållbarhetsfrågor
  • 94 procent av respondenterna håller med om att Industrial IoT ”möjliggör bättre beslutsfattande som förbättrar den övergripande hållbarheten”
  • 57 procent av respondenterna angav att Industrial IoT har haft en ”betydande positiv påverkan” på det operativa beslutsfattandet
  • Uppfattade sårbarheter ifråga om cybersäkerhet är det främsta hindret mot att förbättra hållbarheten genom Industrial IoT

Win-win-scenarier med Industrial IoT

63 procent av de högre cheferna i undersökningen instämde helt i att hållbarhet är bra för företagets nettoresultat och 58 procent instämde också starkt i att detta ger ett omedelbart affärsvärde. Det står därmed klart att hållbarhet och traditionella prioriteringar med satsningar på Industry 4.0 – hastighet, innovation, kundcentrerad kultur – blir allt mer sammanlänkade. Detta öppnar upp potentialen för win-win-scenarier för företag som är ute efter att driva effektivitet och produktivitet samtidigt som man tar stora steg ifråga om klimatförändringarna.

”International Energy Agency uppskattar att industrin står för mer än 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser idag”, säger Peter Terwiesch. ”Om vi ska kunna nå klimatmål som FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet behöver industriföretag implementera digitala lösningar som en del av sina hållbarhetsstrategier. Anammandet av dessa tekniker på alla nivåer – från styrelserummet till fabriksgolvet – är avgörande då varje industrimedarbetare kan bli en bättre beslutsfattare när det kommer till hållbarhetsfrågor.”

ABB-innovationer för hållbarhet

ABB avser att leda med teknik för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och en mer hållbar värld. De senaste två åren har ABB minskat sina utsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten med över 25 procent. Som en del i Hållbarhetsstrategi 2030 förväntar sig ABB att bli helt koldioxidneutrala vid slutet av decenniet och kunna stötta de globala kunderna i att minska deras årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton till 2030, vilket motsvarar att ta bort 30 miljoner bilar med förbränningsmotorer från vägarna varje år.

ABB:s investeringar i digital kapacitet är centralt för denna satsning. I och med att över 70 procent av ABB:s FoU-resurser är dedikerade till digitala lösningar och programvarulösningar samt har ett stabilt ekosystem med digitala partners, inklusive Microsoft, IBM och Ericsson, har företaget etablerat en ledande närvaro inom Industrial IoT.

ABB:s portfölj AbilityTM med digitala lösningar möjliggör en rad olika användningsfall inom industrin för att driva förbättringar inom energieffektivitet, resurshushållning och cirkularitet, inklusive statusövervakning, asset health, förebyggande underhåll, energihantering, simuleringar och virtuell driftsättning, fjärrsupport och samarbetsfunktioner. Exempel på ABB:s över 170 Industrial IoT-lösningar innefattar ABB AbilityTM Genix Industrial Analytics och AI Suite; ABB AbilityTM Energy and Asset Manager; ABB AbilityTM Condition Monitoring for Powertrains samt ABB AbilityTM Connected Services för industrirobotar. Läs mer om ABB Ability här: https://global.abb/topic/ability/en.

ABB fortsätter diskussionen om detta viktiga ämne genom att onsdagen den 2 mars hålla ett industriwebbinarium som fokuserar på konvergensen mellan digitalisering och hållbarhet samt hur Industrial IoT och relaterad teknik kan bidra till att spara energi, hushålla med resurserna och förbättra säkerheten för medarbetare och samhälle. Den ledande teknikjournalisten och klimatinvesteraren Molly Wood kommer att vara moderator vid denna virtuella paneldiskussion med högre chefer, bästsäljande författare och andra tankeledare för att göra en djupdykning i denna konvergens och hur industriföretag kan möjliggöra ett bättre beslutsfattande i hela företaget.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>