Hur många inser vilka ofattbara mängder el som behövs för att driva handelsflottan?
Hem TRANSPORT Hur många inser vilka ofattbara mängder el som behövs det för att driva handelsflottan?

Hur många inser vilka ofattbara mängder el som behövs det för att driva handelsflottan?

Publicerat av: Redaktionen

200 miljoner ton olja eller diesel.

Det är vad den globala handelsflottan använder varje år för att driva sina fartyg.

För att ersätta detta med el behövs cirka 5500 terawattimmar (TWh) per år.

Det motsvarar ungefär 580 000 landbaserade vindkraftverk eller 800 kärnkraftverk. Uppgifterna kommer från Intertanko, som representerar rederier inom tanksegmentet.

För att sätta detta i ett svenskt perspektiv hänvisar jag till en kartläggning av gränsöverstigande transporter som kunskapsmyndigheten Trafikanalys presenterade den 22 december 2022. I den framkommer det att 60 procent av alla för Sverige gränsöverskridande transporter görs med fartyg. Sjöfarten är således oerhört viktig och jag är inte ensam om att tycke detta.

För en tid sedan tog jag del av en debattartikel i Göteborgs-Posten på detta tema. Den var skriven av Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart. Han påtalade bland annat att den svenskägda handelsflottan utgör knappt en halv procent av den totala världsflottan. Trots sin litenhet kommer den ändå behöva el som motsvarande 3–4 kärnkraftverk eller 2000-3000 vindkraftverk.

Liksom övriga transportbranschen vet jag att svensk sjöfart arbetar hårt för att minska klimatavtrycket. År 2045 är visionen noll skadliga utsläpp i luft och vatten för nationell sjöfart och 2050 för internationell sjöfart.

För att klara detta ställer sig svensk sjöfart frågande till om samhället med politikerna i spetsen verkligen förstår vad som krävs för att detta ska kunna ske.

Mot denna bakgrund uppmanar man nu regeringen att:

”- Öka produktionen av förnybar el och framdrivningsmedel

– Öka hastigheten i utbyggnaden av förnybar el och förnybara bränslen.

– Öka medel till forskning och innovation inom området generellt och till sjöfarten i synnerhet.

– Gynna de aktörer som går före i utvecklingen. I Sverige testas bland annat bränslen som metanol, vätgas, vind och biogas. Det är helt centralt att dessa aktörer inte lämnas i ett läge där de inte vinner på dessa satsningar.

-Investera intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter till sjöfartens energiomställning (i vilken sjöfart kommer ingå från 2024).”

Jag och vi på NTEX håller givetvis med om detta. Utan svensk handelssjöfart kommer vi få stora problem, inte minst drastiskt försämrade levnadsförhållanden.

Hur många inser vilka ofattbara mängder el som behövs för att driva handelsflottan?Thomas

FOTNOT 1: 1 TWh: 1 terawattimme motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = 1 000 000 000 kWh.

FOTNOT 2: Under 2019 uppgick världens totala elproduktion till cirka 27 000 TWh. Över 60 procent av denna elproduktion sker idag med fossila bränslen, främst kol och naturgas. (Ekonomifakta)

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>