Auto Draft
Hem MILJÖ Inför kvotplikt för återvunna näringsämnen i gödselmedel

Inför kvotplikt för återvunna näringsämnen i gödselmedel

Publicerat av: Redaktionen

 Det är viktigare än någonsin att återvinna högvärdiga råvaror från avfallet – eller snarare från det som med nuvarande regler och lagstiftning anses vara avfall.

Auto Draft

Att cirkulera resurser är en nyckelkomponent i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, i en effektiv klimatpolitik eller i all form av trovärdig avfallshanteringspolitik.

Dessutom orsakar ämnen som läcker ut i mark eller vattenföroreningar i våra ekosystem och i slutändan påverkas den biologiska mångfalden negativt.

Pågående pandemi har avslöjat sårbarheten i vårt sätt att organisera samhället. EU är beroende av en fungerande internationell handel för flera råvaror som är av största vikt för den europeiska industrin. Initiativet European Raw Materials Alliance syftar till att öka självförsörjningen och diversifiera försörjningskedjorna av kritiska resurser. Som ett första steg fokuserar initiativet på sällsynta jordartsmetaller och magneter. Men det räcker inte.

Den 4 januari 2021 gjorde FN:s generalsekreterare Guterres ett uttalande kopplat till det kommande FN-toppmötet UN Food Summit, där han särskilt betonade bristen på cirkularitet i värdekedjan av näringsämnen för livsmedelsproduktion. Denna brist på cirkularitet resulterar i produktion av stora mängder energikrävande syntetiska gödningsmedel med ursprung i jungfrulig fosfor, kväve och kalium – resurser som redan finns i vårt avfall. Utsläpp av kväve och fosfor är också ett stort problem som förorenar våra rinnande vatten, sjöar och hav, vilket leder till övergödning.

Ny innovativ teknik kan bidra till att avgifta avfallsflöden och cirkulera dessa näringsämnen. Istället för att slösa bort dem bör vi se till att återanvända det som redan finns i våra avfallsströmmar.

När det gäller fosfor, som dessutom klassificeras som ett Critical Raw Material (CRM) av EU-kommissionen, så kan vissa processer för utvinning av fosfor ur avfallsströmmar till och med ge en fosforprodukt som är renare än det jungfruliga materialet. Dess sammansättning gör det också mer tillgängligt för gödselindustrin och visar tydlig potential för användning i djurfoder. Dessutom ökar dessa produkter effektiviteten i näringsämnesanvändningen enligt EU:s Farm-to-Fork-strategi.

Företag som våra är redo att investera i denna teknik och ser en enorm potential för att minska såväl behovet av importerad fosfor som beroendet av jungfruligt bruten fosfor.

Med andra ord: det finns idag färdiga lösningar där resultatet är en avgiftad produkt av högsta kvalitet som potentiellt kan göra EU mer självförsörjande när det gäller viktiga näringsämnen för livsmedelsproduktion. Detta skulle bidra till att öka EU:s självförsörjning, samtidigt som miljö- och klimatavtrycket samt mängden avfall och föroreningar minskar.

Den enda pusselbit som saknas är en tillräckligt hög politisk ambition vad gäller cirkularitet och denna sedan förvandlas till cirkulär politik som skapar en fungerande marknad för avgiftade, rena, cirkulära näringsämnen. Istället är marknaden för dessa produkter för närvarande begränsad av EU-förordningar – äldre regelverk som diskriminerar produkter beroende på ursprung och inte fokuserar på kvalitet!

Det är dags att ändra detta nu.

Kommissionen vill att 2021 ska vara året då EU går från strategi till handling. Politiska incitament för att stödja användningen av högkvalitativa cirkulära näringsämnen bör vara en sådan åtgärd.

Genom att införa en obligatorisk, gradvis ökande inblandningskvot för avgiftat och återvunnet näringsinnehåll i syntetiska gödselmedel, och nå en kvotnivå på minst 5% fram till 2030, skulle EU ta den globala ledningen i denna utveckling. Det skulle inte bara stödja ambitionen i EU:s Green Deal utan också öka industriella investeringar vad gäller cirkulära lösningar, skapa gröna jobb och stärka nivån för europeisk självförsörjning.

Frågan är angelägen och EU måste agera nu.

Anna Lundbom
Marknadschef, EasyMining

Christian Kabbe
General Manager, EasyMining Germany

Pär Larshans
Hållbarhetschef, Ragn-Sells Group

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>