Innovativa förändringar i uthyrning av elsparkcyklar: För en effektivare stadsmiljö
Hem TRANSPORT Innovativa förändringar i uthyrning av elsparkcyklar: För en effektivare stadsmiljö

Innovativa förändringar i uthyrning av elsparkcyklar: För en effektivare stadsmiljö

Publicerat av: Redaktionen

Från 1 januari 2024 gäller nya villkor för elsparkcyklar och företagen som tillhandahåller dem.

Det har tekniska nämndens arbetsutskott beslutat.

I de nya villkoren införs ett maxtak för antalet elsparkcyklar i två olika zoner: centrala Malmö och övriga områden.

Maxtaket är satt till 1000 elsparkcyklar i centrala Malmö och 1800 elsparkcyklar i övriga områden. Tillståndet företagen ansöker har en giltighetsperiod på sex månader och kommer att omprövas efter det.

Fem företag har ansökt för den kommande perioden: Voi Technology AB, Lime AB, Bolt Services AB, Ridemovi Sweden AB och Ryde Sweden AB. Antalet tillåtna fordon kommer att fördelas bland företagen enligt de fastställda maxtaken, med undantag för Ridemovi som har ansökt om färre fordon.

I centrala Malmö är det tillåtet för varje elsparkcykelbolag att ha upp till 230 elsparkcyklar, förutom Ridemovi som har ett specifikt maxtak på 70 elsparkcyklar. När det gäller övriga områden i Malmö är det tillåtet med upp till 650 elsparkcyklar per bolag, med undantag för Ridemovi där maxtaket är satt till 200 elsparkcyklar.

De senaste åren har elsparkcyklar blivit en allt vanligare syn i Malmö och spelat en viktig roll för främjandet av hållbara transportsätt. Samtidigt har problem uppstått i form av oorganiserad parkering och hinder för Malmöborna, vilket har skapat ett behov av att stärka regleringen.

Sedan tidigare har man satsat på parkeringshagar runt om i Malmö. Nu kommer det flera parkeringshagar och tydligt markerade parkeringsplatser, i och utanför centrala Malmö. Detta skapar lättillgängliga platser utformade för att minska påverkan på gångtrafik och andra stadsmiljöer.

Innovativa förändringar i uthyrning av elsparkcyklar: För en effektivare stadsmiljöFastighets- och gatukontoret kommer att noggrant utvärdera effekterna av de nya villkoren hösten 2024.

– Från årsskiftet får vi betydlig mer ordning och reda på var elsparkcyklar får parkeras i Malmö. Med tydligare villkor kan vi skapa en trivsammare stadsupplevelse för Malmöborna. Genom detta samarbete kan vi tillsammans forma en framtid där elsparkcyklar är en positiv del av Malmös transportsystem, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

– Elsparkcykeln är ett smidigt sätt att ta sig fram på stadens gator. Med fler aktiva företag blir det enklare att hitta, hyra och glida fram på en elsparkcykel. Arbetet med att förbättra var elsparkcyklarna parkeras och hur hela systemet sköts behöver fortsätta, liksom att tillgängligheten i fler delar av staden behöver öka, säger Isabel Enström (MP), vice ordförande tekniska nämnden.

– Elsparkcyklarna underlättar det vardagliga resandet för många, samtidigt som det hindrar en likvärdig framkomlighet för alla Malmöbor när användningen missköts. Vi tydliggör därför riktlinjerna och överväger placeringen noggrant för att säkerställa en välfungerande samexistens mellan elsparkcyklarna, fotgängare och övriga transportmedel i staden, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>