Jobbar för en hållbar skärgård – Mooringo utvalda till Green Tech Challenge

Jobbar för en hållbar skärgård - Mooringo utvalda till Green Tech Challenge 1

Mooringo från Innovatum Startup kartlägger båtlivet och skapar förutsättningar för att skärgården används på ett mer hållbart sätt. De har nu blivit utvalda att få delta i hållbarhetsprogrammet Green Tech Challenge i Finland.

Mooringo har utvecklat en app och ett hamnsystem som likt AirBnB, omvandlar outnyttjade, tomma båtplatser till attraktiva, lönsamma besöksmål. Nyligen tog de nästa steg i sin affär och använder nu satellitdata för att samla data om kursens båtliv.

– Juryn förstod att vår kartläggning av båtlivet är en livskraftig idé som kommer att göra stor skillnad för båtägare men också för myndigheters och företags planering av hållbar turism längs våra känsliga kuster, säger Robert Mertens, VD och grundare av Mooringo.

Bolag som bidrar till att minska utsläpp och miljöförstöring
Green Tech Challenge
har som vision att hjälpa företag som har en positiv inverkan på miljö och samhälle att hitta nätverk och finansiering för sin affärsidé. Bolagen som väljs ut måste bidra till att minska utsläpp och miljöförstöring. Dessutom måste idén kunna skala upp till att påverka många människor eller stora områden runt världen.

Under fyra dagar kommer Mooringos affärsidé genomlysas av experter och programmet avslutas med investeringspitchar.

– Det ska bli väldigt spännande att få tillträde till ett nätverk som delar vår ambition att skapa både ett hållbart företag och en hållbar miljöpåverkan. Vi söker precis sådana investerare för att snabbt kunna sjösätta vår idé som har stöd från ESA, Havs-och Vattenmyndigheten och Vinnova, säger Robert Mertens, VD och grundare av Mooringo.

Related Articles