Höga förväntningar på exploatörer i Solna – för minskad klimatpåverkan
Hem MILJÖ Höga förväntningar på exploatörer i Solna – för minskad klimatpåverkan

Höga förväntningar på exploatörer i Solna – för minskad klimatpåverkan

Publicerat av: Redaktionen

Stadens förväntningar på exploatörer och fastighetsägare i Solna sammanfattas i dokumentet ”På väg mot ett hållbart Solna” – från byggskedet och för byggnadens hela livslängd.

Det fastställdes på kommunstyrelsen den 14 oktober 2019.

– Solna har haft en hög tillväxt under många år, vilket innebär utmaningar för en hållbar stadsutveckling och samtidigt ger bättre förutsättningar för att använda våra resurser mer effektivt. Därför har vi också höga förväntningar på aktörer som bygger i staden, för att minimera miljöpåverkan och skapa en god livsmiljö Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Samverkan för minimerad miljöpåverkan

En hållbar stad skapas i samverkan och med ett aktivt samarbete mellan staden och aktörer som planerar, bygger och förvaltar fastigheter i Solna. De förväntningar som Solna stad har på exploatörer och fastighetsägare för att minimera miljöpåverkan vid bebyggelse har sammanställts i ”På väg mot ett hållbart Solna” – ett dokument som fastställdes i kommunstyrelsen den 14 oktober 2019. Miljöprogram kopplas till bindande exploateringsavtal och är viktiga verktyg i det gemensamma arbetet för minimerad miljöpåverkan.

Höga förväntningar på exploatörer i Solna – för minskad klimatpåverkan

Hållbar stadsutveckling och god livsmiljö

Stadens förväntningar på exploatörer handlar om att minimera miljöpåverkan dels under byggskedet, dels under den färdiga byggnadens livslängd, och utgår från tre fokusområden i Solna stads miljöpolicy: en hållbar stadsutveckling, en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö.

Påverkan under byggskedet

En stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs, från det att grunden läggs till dess att byggnaden tas i drift. Även om en del negativ påverkan på miljön är oundviklig finns det stor potential att minimera miljöpåverkan i linje med stadens miljöpolicy och miljöstrategi. Det kan till exempel handla om hantering och återvinning av byggavfall, effektiva transportsystem och etablering av gröna ytor.

Under byggnadens livslängd

En byggnad har påverkan på miljön under hela sin livslängd. Här eftersträvas så hög nivå som möjligt på miljöcertifiering, både för enskilda byggnader men också för hela stadsdelar. Staden har också förväntningar på effektiva tekniska system för utsortering av mat- och restavfall, anslutning till fjärrvärmenätet, dagvattenhantering och effektiv energianvändning. Andra punkter handlar om effektiva transportsystem och val av material.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>