Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan nästa vecka

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan nästa vecka 1

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan i Stockholm från och med den 15 januari 2020. Införandet av miljözonen innebär att endast vissa typer av fordon får köra på Hornsgatan och det görs för att förbättra luftkvaliteten i området.

Miljözon klass 2 ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska minst uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få färdas på Hornsgatan. Kravet på Euro 5 gäller även fordon som har etanol, biogas eller naturgas som drivmedel. Det kommer däremot att vara tillåtet för alla bilar att korsa Hornsgatan.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6.

Uppdelning i utsläppsklasser Euro 5 och Euro 6

  • Bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro 5.
  • Bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro 6.

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta reda på vilken utsläppsklass ditt fordon tillhör.

Related Articles