Ökad gods- och fritidstrafik, men svag nedgång totalt
Hem INFRASTRUKTUR Ökad gods- och fritidstrafik, men svag nedgång totalt

Ökad gods- och fritidstrafik, men svag nedgång totalt

Publicerat av: Redaktionen

Fritidstrafiken på Øresundsbron steg med 2,8 procent under 2019 och det blev rekord i antalet fritidsturer bland danska BroPass-kunder.

Men totalt sett minskade vägtrafiken marginellt med 0,7 procent jämfört med 2018.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1.281 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 76 miljoner DKK jämfört med året före.

Varje dygn passerade i genomsnitt 20.423 fordon på Øresundsbron 2019, jämfört med 20.557 fordon i snitt 2018. Antalet lastbilar över 9 meter steg med 2,8 procent och antalet bussar ökade med 1,9 procent jämfört med 2018.

Året startade med att pristillägget för lastbilar över 20 meter, så kallade modulekipage, togs bort. Under året ökade antalet modulekipage med 46 procent, vilket innebär att 91 modulekipage dagligen rullar över bron. Två modulekipage rymmer som tumregel samma mängd gods som tre traditionella lastbilar.

– Att låta modulekipage köra över bron till samma pris som alla lastbilar över 9 meter ger miljömässiga fördelar utöver den ekonomiska aspekten för fraktbolagen. Denna satsning passar mycket bra när allt fler fraktkunder lyfter miljöfrågorna i sin verksamhet i takt med högre krav från slutkunder, säger Caroline Ullman-Hammer, verkställande direktör vid Øresundsbro Konsortiet.

Danska BroPass-kunders fritidsturer över bron har slagit rekord. Under 2019 ökade de danska avtalskundernas fritidsturer över bron med 10,6 procent jämfört med 2018, medan den svenska fritidstrafiken minskat med 3,8 procent under perioden. Øresundsbron har nu över 550.000 fritidskunder, vilket är en ökning med 10,9 procent jämfört med utgången av 2018.

– Vårt målinriktade arbete att utveckla förmånsklubben ger tydliga effekter för fritidstrafiken, och vi fortsätter att inspirera till nya destinationer och upplevelser på båda sidorna. Danska kunders ökade fritidsresor är också en konsekvens av en fortsatt försvagad svensk krona, vilket även har orsakat att vi tappat många svenska kunder, säger Caroline Ullman-Hammer.

Ökad gods- och fritidstrafik, men svag nedgång totalt

ÖRESUNDSBRON 2019-10 Trafik på väg över Öresundsbron vid Lernacken.

Antalet BroPass-avtal bland pendlare ökade med 2,2 procent under året, men pendlingstrafiken minskade med 3,4 procent. Minskad pendlingstrafik och färre kontant- och företagsresor bidrog till en totalt sett något försvagad vägtrafikutveckling på förbindelsen. Vägtrafikintäkterna ökade med 2,9 procent till 1.472 miljoner DKK under året jämfört med 2018, vilket delvis beror på att genomsnittspriserna är högre för fritids- och godstrafiken än pendlingstrafiken.

Driftkostnaderna minskade från 265 till 259 miljoner DKK. Räntekostnaderna har blivit 29 miljoner DKK lägre, vilket beror på lägre räntor och en lägre inflation i Danmark under 2019 än året före. Rörelseresultatet blev 1.460 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 47 miljoner DKK. Øresundsbro Konsortiet fastställer priserna i DKK och omräknar inte priser i SEK på daglig basis utan endast vid ihållande och större kursförändringar. Den svaga svenska kronan har därför påverkat vägtrafikintäkterna under året.

Den räntebärande nettoskulden minskade med 1.532 miljoner DKK.

Vägtrafikutvecklingen 2019:

Trafik per dag
2019
Trafik per dag
2018
Utveckling antal Utveckling pct. Marknads-andel 2019*** pct. Marknads-andel
2019**
pct.
Marknads-andel
2018
pct.
Utveckling marknads-andel pct.enh.
Kontant  3.438 3.522 -84 -2,4
BroPass 6.713 6.536 177 2,8
BroPass Pendlare 5.496 5.691 -195 -3,4
BroPass Business 3.211 3.284 -73 -2,2
Personbilar totalt* 18.858 19.033 -175 -0,9 83,9 84,5 84,3 0,2
Lastbilar över 9m. 1.404 1.366 38 2,8 58,0 53,6 52,4 1,2
Bussar 161 158 3 1,9 77,4 78,7 77,6 1,1
Totalt 20.423 20.557 -134 -0,7 81,0 81,2 81 0,2
*      Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.
**    Gäller 1 oktober 2018 till 30 september 2019 vilket är den senaste perioden med aktuella data.
***  Godstrafik från 6 m. Gäller i perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019, vilket är den senaste perioden med aktuell data.   

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK):            

Jan – dec 2019 Jan – dec 2018 Utveckling
Intäkter väg 1.472 1.430 42
Intäkter järnväg 512 505 7
Övriga intäkter 27 21 6
Summa intäkter 2.011 1.956 55
Driftkostnader -259 -265 6
Övriga rörelsekostnader -2 -2 0
Avskrivningar -290 -276 -14
Rörelseresultat 1.460 1.413 47
Finansiella poster -179 -208 29
Resultat före värdeförändring 1.281 1.205 76
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -459 153
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 33 24
Årets resultat 855 1.382

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>