FORTSATT AVMATTNING INOM KEMIINDUSTRIN – ÖKAD BROTTSLIGHET OROAR FÖRETAGEN
Hem GRÖN EKONOMI FORTSATT AVMATTNING INOM KEMIINDUSTRIN – ÖKAD BROTTSLIGHET OROAR FÖRETAGEN

FORTSATT AVMATTNING INOM KEMIINDUSTRIN – ÖKAD BROTTSLIGHET OROAR FÖRETAGEN

Publicerat av: Redaktionen

Färsk rapport: Tillväxten i kemiindustrin har upphört, men stor skillnad mellan delbranscherna.

Sex av tio företag menar att den ökande brottsligheten påverkat Sverigebilden negativt.

Den svenska kemibranschen, som står för en fjärdedel av landets industriproduktion, visar under kvartal tre upp oförändrade exportvolymer. Tillväxten är nu nere på noll.

― Bakom den neutrala utvecklingen döljer sig dock tydliga skillnader mellan de olika delbranscherna. Kemi, gummi och plast påverkas betydligt mer av den internationella avmattningen än läkemedel, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Kemiindustrin – petroleum-, kemi-, läkemedel samt plast- och gummiindustrin – har under årets tredje kvartal haft en allt svagare tillväxt. Det visar en ny konjunkturrapport från IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Den tydliga avmattningstrend som inleddes hösten 2018 fortsätter och för den mycket exporttunga kemiindustrin gäller nu i stort sett oförändrade exportvolymer. Även på den betydligt mindre hemmarknaden var försäljningsvolymerna oförändrade under kvartalet.

Det är dock tydliga skillnader mellan de olika delbranscherna. Kemi, gummi och plast påverkas

FORTSATT AVMATTNING INOM KEMIINDUSTRIN – ÖKAD BROTTSLIGHET OROAR FÖRETAGEN

Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM

betydligt mer av den internationella avmattningen än läkemedel. I synnerhet kemi och gummi/plast som har ett mycket nära förhållande omvärldskonjunkturen har utvecklats svagare än läkemedel. En orsak är att den tyska ekonomin blir allt svagare.

― För den exportorienterade svenska industrin går det inte att bortse från de negativa impulser som sprids från den allt svagare tyska ekonomin. För svensk export av kemikalier, plast och gummi ser tillväxtförutsättningarna därför inte särskilt ljusa ut det närmaste året, säger Carl Eckerdal.

Antalet anställda ökade något inom läkemedelsindustrin – men kan vara ”synvilla”

Om det går relativt trögt för kemi, gummi/plast och raffinaderi, så gäller det inte för läkemedelsbranschen. Läkemedelsexporten till Tyskland expanderat tydligt, med 50 procent bara under juli-augusti. Kina har på kort tid seglat upp som den enskilt viktigaste exportmottagaren och under januari till augusti ökade exporten dit med hela 38 procent. Även till USA, Belgien och Storbritannien ökade läkemedelsexporten, som under årets första åtta månader ökade i värde med 33 procent.

Skillnaden mellan delbranscherna visar sig också i att det bara är den läkemedelsorienterade sektorn som nettoanställer, medan antal anställda i övriga delbranschers utvecklats svagt eller till och med negativt.

― Det är dock inte säkert att de nya anställningarna i läkemedelsindustrin verkligen är helt nya arbetstillfällen. Det kan vara en ”synvilla”, såsom rapporterats i media har enskilda läkemedelsbolag valt att erbjuda inhyrda konsulter att gå över i fast anställning. Det kan vara en delförklaring till att antalet anställda i branschen ökat, säger Carl Eckerdal.

Ökade brottsligheten oroar företagen

Sverige skakas av allt mer hänsynslösa bombdåd och skjutningar. Tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen har IKEM därför även undersökt hur medlemsföretagen ser på den ökade brottsligheten. Livsmedelsföretagens och IKEM:s medlemmar utgör tillsammans ca 25 procent av svensk industri och omsätter ca 515 miljarder kr/år. Carl Eckerdal är chefekonom för båda organisationerna.

27% av IKEM:s och Livsmedelsföretagens medlemmar säger att den grova brottsligheten är mycket negativ för det lokala näringslivet. 62% upplever att våldet har skadat Sveriges varumärke utomlands, och 32% har förändrat sina säkerhetsåtgärder eller tror att det kan bli aktuellt inom kort.

Lyssna: Carl Eckerdal om undersökningen i Ekonomiekot 27 november

− Att döma av företagens svar går det att slå fast att den grova brottsligheten inte längre verkar i ett vakuum skiljt från resten av samhället. Budskapet från företagen är tydligt: statsmakten måste vidta kraftfulla insatser för att få bukt med den allt grövre brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet. Det här är något som staten inte får eller har råd att misslyckas med, säger Carl Eckerdal.

Fakta om kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>