Sergel Nordic AI & Sustainability Talks
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Sergel Nordic AI & Sustainability Talks

Sergel Nordic AI & Sustainability Talks

Publicerat av: Redaktionen

Ta del av insikter och intressanta diskussioner från Sergels Nordic AI & Sustainability Talks, som gästades av bland annat Arli Mujkic, vd och grundare av oodash, Henrik Lönnevi, vd på Kivra, och många fler.

På torsdagen den 14 mars arrangerade Sergel ett nordiskt hybridevent som gästades av en rad spännande gäster.

Sergel Nordic AI & Sustainability Talks

Med fokus på artificiell intelligens (AI) och hållbarhet fylldes förmiddagen med spännande insikter, trender och diskussioner.

Arli Mujkic om anpassning och strategi med generativ AI

Den första föreläsningen för dagen hölls av Arli Mujkic, vd och grundare av oodash, som delade sina insikter om hur AI förändrar spelplanen för företag. Han påpekade att AI har potentialen att automatisera uppemot 60–70 procent av arbetsaktiviteterna som anställda för närvarande ägnar tid åt. En intressant observation var att hälften av dessa aktiviteter kan automatiseras mellan 2030 och 2060, vilket är ett årtionde innan vad som tidigare förutsagts.

Trots att Sverige rankas som det tredje mest konkurrenskraftiga landet när det gäller digitalisering, investerar endast 25 procent av svenska företag i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt. Arli underströk vikten av att börja utforska och utnyttja AI nu, och poängterade att det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för tekniken och utbilda organisationen för att maximera dess potential. Han betonade också att AI är ett verktyg som ska användas för att förbättra och komplettera mänsklig verksamhet, snarare än att ersätta den.

De tre nyckelpunkter som Arli betonade för att ta itu med AI och maximera fördelarna var att tänka stort, börja smått och skala snabbt, att börja nu snarare än senare och att satsa på utbildning och kompetensutveckling för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Paneldiskussion om AI med Pamela Clark, Henrik Lönnevi och Arli Mujkic

Under paneldiskussionen om AI delade Pamela Clark, Head of Business Development på Sergel, sina tankar kring att implementera AI med fokus på snabba framgångar med stor påverkan: ”Vårt nästa steg är AI, och i det arbetet behöver vi arbeta tillsammans med en partner som kan stötta oss under vår resa framåt med en spjutspets inom AI. Vi har många kunniga kollegor internt, men vi behöver ta det ytterligare ett steg längre. Nyckeln är att arbeta tillsammans, utmanas att tänka större och få med alla nyckelfaktorer, få med alla medarbetare och bygga grunden. En del av vårt initierade arbete har resulterat i en vision och strategi, som handlar om att addera värde till både kunder och slutkunder.”

Henrik Lönnevi, vd på Kivra, betonade betydelsen av att skapa förtroende och förståelse för användarupplevelsen när man utvecklar AI-lösningar: ”Kivra är byggt på förtroende och det fortsätter definiera hur vi agerar. Vi måste förstå hur AI påverkar kundupplevelsen innan vi rullar ut det i stor skala.”

Arli Mujkic delade sina observationer om arbetet med Sergel och betonade vikten av att förstå var AI är mest värdefullt: ”Sergel har haft en förmåga att bryta ned och tala om vad som är viktigt för dem. Utifrån behoven kunde vi tillsammans arbeta fram var verktyget kan bli som mest effektivt”.

Trender från NPL Europa 2024 med Johan Gustafsson och Mattias Vestman

Johan Gustafsson från Helix Ice AB och Mattias Vestman från Sergel rapporterade om trender de sett på konferensen NPL Europe 2024 i London. Den nordiska marknaden präglas av stabil inkassering, men samtidigt sker stora förändringar till följd av lagstiftningen om NPL (Non Performing Loans) och kraftigt ökade finansieringskostnader. En tydlig trend är köpare och säljare har olika förväntningar. Säljare anser att priserna för förfallna fordringar är för låga, medan köpare anser att priserna för närvarande är för höga. Det finns också en ökad aktivitet från nya investerare på marknaden. Johan märker en ökad dialog med säljare det senaste halvåret, där vissa av dem har accepterat lägre priser och sålt i tid medan andra nu börjar känna press att sälja. En intressant utveckling är också trenden att vissa avvaktar med att sälja och i stället låter ett inkassobolag hantera fordringarna. Här ser Mattias att det öppnar upp för fler möjligheter inom traditionellt inkasso.

Marknaden är mycket aktiv för närvarande, med en stor mängd upphandlingar inom både inkasso och försäljning av fordringar, vilket skapar förutsättningar för nya affärer om säljarna och köparnas förväntningar kan matchas. Det senaste tiden har det varit köparens marknad, och både Mattias och Johan ser att den trenden kommer fortsätta framåt.

Christine Bischoff om hållbarhet som en Game Changer

Christine Bischoff, ledare för Sergels nordiska hållbarhetsforum, delade med sig av sina insikter och utmaningar med att sätta mål för att stödja en hållbar affär med fokus på compliance, kunder och medarbetare.

Hållbarhet för Sergel är inte bara en dokumenterad policy; det är en integrerad del av företagskulturen. Under ledordet ”We care” har man inte bara fokuserat på miljöaspekter utan också på ekonomisk och social hållbarhet. Att driva hållbarhet på detta sätt positionerar Sergel väl för att uppfylla kraven i det nya CSRD-direktivet, där mer fokus läggs på social hållbarhet.

För att göra hållbarhet till en game changer är compliance av central betydelse. Genom CSRD och andra lagar krävs att företag har policys, strategier och aktiviteter på plats för att vara compliant. Dessutom är hållbarhet inte bara en moralisk plikt utan också en strategisk fördel. Det kan stärka varumärket, locka nya kunder och ge en konkurrensfördel menar Christine.

Christine påpekade att Sergel går från goda intentioner till konkret handling; hållbarhet är en nyckelfaktor i verksamheten, inte bara något som är trevligt att ha utan också affärsmässig nödvändighet. Genom att mobilisera hela organisationen siktar Sergel på att integrera hållbarhet djupare i företagets framtid. Christine menar att 2024 är året då Sergel ökar medvetenheten och arbetar än mer aktivt för en hållbar framtid, där varje anställds val är avgörande för bolagets hållbarhet.

Paneldiskussion om hållbarhet med Christine Bischoff, Henrik Lönnevi, Arli Mujkic och Klaus Reimer

Under paneldiskussionen om hållbarhet delade Henrik sina insikter kring hur företag kan skapa verklig förändring och gå i täten: ”Jag tror det handlar om att definiera vad man vill uppnå och gå bortom att bara diskutera det egna företagets framgång. Vi måste också tänka på hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle och säkerställa att vi är en positiv kraft för förändring, snarare än att bara minimera vårt avtryck. Det tror jag är nyckeln”.

Klaus Reimer, vd för Sergel, fortsatte diskussionen med att betona vikten av att ha en tydlig strategi och att börja agera: ”Från vårt perspektiv är det avgörande att fortsätta den inslagna vägen och börja agera. Det viktigaste är att fatta beslut och sätta i gång.”

Arli lyfte fram vikten av att skapa snabba framgångar och att sprida motivation inom organisationen: ”Att skapa snabba vinster och motivera människor är avgörande. När energi och motivation sprids, smittar det av sig. Att få hela företagskulturen engagerad i hållbarhetsfrågor och att utbilda dem är viktigt, och det ger ringar på vattnet”.

Christine underströk den mänskliga faktorns betydelse och behovet av att engagera hela organisationen: ”Underskatta inte den mänskliga faktorn. Det är viktigt att involvera hela organisationen eftersom de anställda är nyckeln till förändring. Vi måste skapa en miljö där alla får vara med och diskutera samt reflektera tillsammans. Det handlar inte bara om att implementera strategier utan också att låta medarbetarna vara en del av processen och se hur de kan bidra till hållbarheten i vardagen.”

Sergel som nordisk och strategisk partner med vd Klaus Reimer

Klaus Reimer delade sina tankar om Sergel som nordisk partner för att möta marknadens behov: ”Vår bedömning är att en stark närvaro på respektive marknad tillsammans med en nordisk vision och strategi skapar goda förutsättningar för tillväxt. Resultatet är ett konkurrenskraftigt lokalt erbjudande samtidigt som vi skapar synergier och stordriftsfördelar för kunder med en nordisk verksamhet.

Vårt uppdrag och syfte är att skapa möjligheter för både människor och företag. Vi tar detta uppdrag vidare genom att integrera det i vår strategi och sedan implementera det i våra affärsplaner. Det innefattar att säkra finansiering, engagemang, utveckling och genomförande. Denna process är vårt nuvarande fokus och resa, samtidigt som vi upprätthåller öppna och utmanande dialoger med våra kunder.

Så med detta på plats, baserat på marknadstrender och behov, och att sedan förankra det i våra dialoger med befintliga och nya kunder är vad som är viktigt. Att investera i strategiska dialoger om hur vi på bästa möjliga sätt kan bidra och utvecklas tillsammans för att göra skillnad är viktigt. Att vara nyfiken, ifrågasätta etablerade normer – att vara en utmanare och våga ifrågasätta det som redan är på plats och fungerar för att säkerställa förbättring, är viktigt. Och det är precis det vi nu strävar efter i våra dagliga samarbeten. Detta tillsammans med dedikerade medarbetare ger oss en stabil grund för framtiden”.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>