Hem INFRASTRUKTUR Skellefteå växer med tydlighet, nya aktörer och byggande i trä!

Skellefteå växer med tydlighet, nya aktörer och byggande i trä!

Publicerat av: Redaktionen

Skellefteå växer med tydlighet, nya aktörer och byggande i trä! 3

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor att förhandla med kommunen om förvärv och köp av ett markområde.

Markanvisningen är ett betydelsefullt verktyg när kommunen ska upplåta mark till intresserade exploatörer som vill vara med och bidra till kommunens utveckling. Det är därför viktigt att anvisningsprocessen är tydlig, transparent och effektiv.
Skellefteå kommun har nu tagit fram en policy för markanvisningar. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen blir nu ett viktigt verktyg för det växande Skellefteås hållbara utveckling.
– Vi har ett högre tryck idag. Det är fler som vill bygga. Därför behöver vi ett mer strukturerat upplägg för markanvisningar, säger Patrik Larsen, Skellefteå kommuns mark- och exploateringschef.
Den nya policyn beskriver bedömningsgrunder vid utvärdering av intresseanmälningar, typer av markanvisningar, avtalstyper, villkor och metoder för markanvisning. Lägg till kommunens utgångspunkt vid prissättning.
Branschorganisationerna har fått vara med och tycka till om innehållet i de nya riktlinjerna för markanvisningar.
Genom de nya principerna för markanvisning får tjänstemännen stöd i sin handläggning – samtidigt som det blir tydligt för exploatörerna vad som gäller.
– Exploatörerna ska uppleva att det är tydligt hur kommunen arbetar med att fördela mark. Det ska gå att förutse vad kommunen ställer för krav, förklarar Patrik Larsen.

Nya aktörer på Skellefteås bostadsmarknad
Suget efter bostäder är stort i Skellefteå. I takt med att batteritillverkaren Northvolt anställer allt fler människor kommer trycket att öka ytterligare.
Enligt mark- och exploateringschefen Patrik Larsen på Skellefteå kommun kommer man att behöva bygga minst 500 nya bostäder per år under de kommande åren för att möta efterfrågan.
Ett faktum som öppnar marknaden för både större nationella aktörer och mindre lokala. Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer nu att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid.
Ytterligare två fastighetsbolag, Obos och Ekeblad, ska bygga 40 radhus vid Falkträsket.
– Att dessa nationella och välrenommerade aktörer väljer att satsa på Skellefteå säger mycket om Skellefteås potential. Det finns en stor investeringsvilja och ett nationellt intresse när det gäller Skellefteås bostadsmarknad, säger mark- och exploateringschefen Patrik Larsen på Skellefteå kommun.
Av de 300 nya bostäderna som ska uppföras i området Västra Erikslid kommer minst 75 procent att utgöras av hyresrätter och resten av bostadsrätter.
Fastighetsbolaget Bergsundet bygger hyresrätter medan Magnolia står för såväl hyres- som bostadsrätter.
De fyra investerarna vann en markanvisningstävling som Skellefteå kommun utlyst. De tävlande fick presentera sig själva, sin ekonomi och sina samarbetspartners samt ambitioner för gestaltning och hållbarhet.
– Det var viktigt att de tävlande kunde visa goda referenser och stark genomförandeförmåga i kombination med höga ambitioner vad gäller gestaltning och hållbarhet. Vi fick in hela 14 anbud, vilket visar på ett stort intresse för att investera i Skellefteå, säger Patrik Larsen.
Under våren har Bergsundet, Magnolia, Obos och Ekeblad tagit fram detaljerad utformning av områdena. Hösten 2020 sätts spaden i jorden! Lägenheterna och radhusen ska vara klara för inflyttning under år 2022. Visionen är levande bostadsområden med bostäder för både små och stora familjer.
På Västra Erikslid kommer Klockardalsparken att utvecklas till en hållbar och trivsam mötesplats för de boende.
– Intresset för att bygga i Skellefteå växer stadigt. Det är de här investeringarna fina bevis för. Vi kommer att behöva förena både mindre och större krafter för att kunna leva upp till efterfrågan. Med den kompetens som finns, både nationellt och lokalt, kommer vi att lyckas, säger Patrik Larsen.

Byggrätt Norr – nytt fastighetsbolag
På initiativ av Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag Skebo finns nu ytterligare ett nytt fastighetsbolag och ny aktör på Skellefteås bostadsmarknad. – Byggrätt Norr.
Förutom Skebo en samverkan mellan kooperativa Riksbyggen och de privata aktörerna Heimstaden och Lindbäcks Boende.
Målet är att senast år 2024 skapa 1 000 nya bostäder i Skellefteå.
– Tillsammans blir vi kraftfulla i att kunna driva stora byggprojekt, konstaterar Skebos vd Åsa Andersson på bostadsbolagets hemsida.
¬Skebo blir majoritetsägare med 43 procents ägande. Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks boende äger vardera 19 procent.
– Vi har haft konstruktiva diskussioner med de andra bostadsföretagen, som är starka på nationella och regionala marknader. Den dynamik vi åstadkommer i Byggrätt Norr ger goda förutsättningar för en stark framåtrörelse i bostadsbyggandet, tillägger vd Åsa Andersson.
Byggrätt Norr kommer att fokusera sin verksamhet på att utveckla byggrätter i detaljplanerade områden i Skellefteå.
¬¬– När markanvisningar kommer processar vi det inom Byggrätt Norr, där fördelningen av respektive projekt sedan sker. Det är inte uteslutet att andra bostadsaktörer kan komma in. Om vi bedömer att det inom bolaget inte finns tid och resurser att omhänderta allt inom en byggrätt, tillägger Åsa Andersson.
Ett första konkret exempel på samverkan inom Byggrätt Norr blir det planerade lägenhetsprojektet på Getberget i Skellefteå. Där Lindbäcks boende kommer att fungera som projektledare med Riksbyggen som partner.
– Getberget kommer att bli ett fantastiskt område med en blandning av höga och lite lägre hus, säger Wilhelm Risberg, vd på Lindbäcks Boende.
Även Riksbyggen och Heimstaden ser med optimism och tillförsikt på samarbetet inom ramen för det nya fastighetsbolaget Byggrätt Norr.
– Vi är glada och stolta över att vara först ut i arbetet med att skapa 1 000 nya bostäder i Skellefteå och bidra till regionens tillväxt. Redan idag har Riksbyggen både pågående och planerade bostadsprojekt i Skellefteå. Nu lägger vi i ytterligare en växel, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef Norra Sverige Riksbyggen.
– Vi ser fram emot att fortsatt utveckla det goda samarbetet, hjälpa varandra och tillsammans aktivt bidra till Skellefteås och regionens utveckling, säger Tom Rasmussen, fastighetsutvecklingschef på Heimstaden.

Framtida utmaningar i norr
Tillsammans med Umeå är Skellefteå en av två städer som växer i norra Sverige.
Evelina Fahlesson (S) – ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå – har tillsammans med sin kollega och motsvarighet i Umeå tittat in i kristallkulan när det gäller framtida utmaningar och behov.
Hon anser att det är väsentligt att tänka på den sociala aspekten i byggandet. Det vill säga utrymmet mellan husen.
– Det är viktigt att vi bygger attraktiva miljöer där människor trivs. Det är det som skapar långsiktig hållbarhet. För att nå dit måste vi ställa tydliga krav. Vi är en del av utvecklingen, underströk Evalina Fahlesson vid en paneldebatt 2019.
För Evalina Fahlesson står i ett större perspektiv också ”Trästad Sverige” i fokus.
– Det är viktigt att sprida erfarenheter från de kommuner som kommit längre med träbyggande till de som nu intresserar sig för träets möjligheter.
För Skellefteås del är det därför dags att ta nästa steg. Det som kan utmynna i ett ökat hybridbyggande och skapa en dynamik som bäddar för träets fördelar, betonar bygg- och miljönämndens ordförande i Skellefteå, Evalina Fahlesson.
– De handlar om rätt material på rätt plats!

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>