Svenska företag lyfte cirkulära utmaningar i WTO
Hem GRÖN EKONOMI Svenska företag lyfte cirkulära utmaningar i WTO

Svenska företag lyfte cirkulära utmaningar i WTO

Publicerat av: Redaktionen

För att öppna WTO-medlemmarnas ögon för företags utmaningar i omställningen till en global cirkulär ekonomi deltog under onsdagen representanter från IKEA, Ragn-Sells, Skanska och Stora Enso vid en paneldiskussion arrangerad i WTO av ICC Sverige och Sveriges WTO-representation i Genève.

Det var i anslutning till möten i Världshandelsorganisationens (WTO) kommitté för handel och miljö, som svenska Internationella Handelskammaren (ICC) och Sveriges ständiga representation i Genève arrangerade en paneldiskussion om handel och cirkulär ekonomi vid WTO i Genève.

Svenska företag lyfte cirkulära utmaningar i WTO

fr.v. Crispin Conroy, ICC, Malin Nordin, IKEA, Mikael Anzén, WTO-ambassadör, Anna Åkesson, Skanska, Susanna Zeko, ICC Sverige, Pär Larshans, Ragn-Sells, Daniel Badman, Stora Enso

Deltog i diskussionen gjorde representanter för IKEA, Ragn-Sells, Skanska och Stora Enso – samtliga företag som tydligt tagit ställning för behovet av att ställa om till en global cirkulär ekonomi. Förhoppningen är att diskussionen ska hjälpa kommitténs medlemmar med frågan om hur den globala handelspolitiken kan utformas för att stödja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:

– Produktion och försäljning sker idag internationellt, med resurser och material som förädlas och flyttas genom globala värdekedjor. Internationell handel är därför en förutsättning för möjligheten att ställa om. Goda ambitioner om att främja cirkulär ekonomi på nationell nivå skapar ofta ytterligare svårigheter för företag som ska navigera i ett lapptäcke av olika nationella regler och lagar. Vi ser ett tydligt behov av harmonisering på en global nivå för att en cirkulär ekonomi ska uppnås.

I motsats till dagens linjära produktionssystem, innebär en cirkulär ekonomi ett system där värdet på produkter, material och resurser bevaras så länge som möjligt. Det skyddar mot resursbrist och volatila priser, minimerar avfallsgenerering och ökar användningen av hållbara material.

Daniel Badman, Head of Public Affairs and Sustainability Communications, Stora Enso:

Förnybara material spelar en viktig roll i övergången till en fossilfri cirkulär ekonomi. Som en ledande leverantör av förnybara material på den globala marknaden deltar Stora Enso för att dela vårt perspektiv och konkreta exempel på hur vi arbetar med cirkulära lösningar.

Idag möter företag flera hinder för omställningen, både på nationell och internationell nivå. Ett stort problem är att material och resurser som klassats som avfall inte får handlas med, även om det finns möjligheter att stora delar går att förädlas och bli nya resurser.

Anna Åkesson, Senior Environmental Manager, Skanska:

För att vi ska uppnå Skanskas mål om klimatneutralitet till 2045 måste både vi och vår värdekedja tänka cirkulärt. Att material och resurser hanteras som avfall skapar utmaningar för hela branschen eftersom vi behöver återvinna och återbruka så mycket som möjligt både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv.

Malin Nordin, Head of Circular Business Development, IKEA:

Att göra IKEA till en cirkulär verksamhet är en av våra största utmaningar – och möjligheter – för framtiden. Att förändra hela värdekedjan innebär att belysa hinder och brist på harmonisering i dagens komplexa globala ekonomi. Att lösa problem som dessa kommer att vara grundläggande för att påskynda den cirkulära resan för det globala näringslivet.

För Ragn-Sells innebär en framgångsrik övergång till cirkulär ekonomi att dagens huvudverksamhet försvinner. Det skrämmer dock inte företaget, som snarare identifierar nya affärsmodeller.

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells samt ordförande i ICC Sveriges arbetsgrupp Cirkulär ekonomi:

För att få samhället att kunna ta klivet in i en cirkulär ekonomi så kommer det behövas aktörer som avgiftar de cirkulära flödena men även någon som kan lagerhålla de resurser som vi vet kommer att behövas i framtiden. För många företag finns inte den möjligheten. Här har Ragn-Sells en unik möjlighet då man dessutom är specialister på resursåterföring som gör att ett företags avfall kan bli till ett annat företags resurser.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>