Svenska Retursystem publicerar Integrerad årsredovisning för 2019

Svenska Retursystem publicerar Integrerad årsredovisning för 2019 1

För andra året har vi valt att göra en integrerad årsredovisning, där hållbarhetsinformation blandas med finansiell information. Med detta sätt att rapportera behandlar vi frågor som har eller kan ha en väsentlig inverkan på vår förmåga att skapa värde över tiden.

2019 var ett framgångsrikt år för Svenska Retursystem då vi tog flera viktiga steg mot vår vision om en hållbar framtid:

  •  Livsmedelsbranschen sparade in 32.000 ton CO2e genom att använda våra lastbärare.
  • Vi levererade ut fler än 154 miljoner returlådor under året. Ju fler kunder som byter till våra lådor, desto större blir klimatnyttan.
  • Livsmedelsgrossisterna anslöt sig till retursystemet och började leverera i våra returlådor till restaurang och storkök.
  • Coca-Cola, Arla och Valio var några av de stora kunder som konverterade från träpall till vår Helpall grå.

Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework.

Läs rapporten här.

Related Articles