ChargePoint: Smart laddning påskyndar elektrifiering och stabiliserar elnätet
Hem TRANSPORT ChargePoint: Smart laddning påskyndar elektrifiering av hemleveranser och stabiliserar elnätet

ChargePoint: Smart laddning påskyndar elektrifiering av hemleveranser och stabiliserar elnätet

Publicerat av: Redaktionen

Elektrifiering av hemleveranser är avgörande för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Samtidigt måste elnätet klara av att hålla jämna steg med det utökade energibehovet som elektrifieringen medför.

Därför behöver både företag och politiken nu se till att den laddinfrastrukturen som byggs är så smart som möjligt.

Under de senaste åren har näthandeln i Sverige ökat kraftigt och omsatte 237 miljarder kronor 2021, jämfört med 122 miljarder 2020. För att möta denna kraftiga tillväxt har logistiksektorn (framför allt sista milen-leveranserna) vidtagit steg för att modernisera och elektrifiera verksamheten. Utmaningen är att möta den snabba tillväxten på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt med den starka tillväxten ökar efterfrågan från kunderna på mer hållbara leveranser.

Elektrifiera sista milen-leveranserna

Elektrifiering av tyngre fordon som transporterar varor långa sträckor har börjat komma i gång, men är än så länge begränsat till några pilotprojekt. Sista milen-leveranser som ofta hanteras smidigt med hjälp av mindre fordon körs redan idag i allt större utsträckning med el. Förutom minskade utsläpp, så ger dessa fordon även många andra fördelar för speditörer, jämfört med fossildrivna fordonsflottor. En elfordonsflotta ger en lägre total ägandekostnad (TCO), inte minst då batterikostnaderna har sjunkit under flera år och kan väntas sjunka ytterligare i framtiden. Ytterligare besparingar kan genereras av elfordonens allt bättre prestanda och låga underhållskostnader, i jämförelse med dieselfordon. Mot bakgrund av EU:s förbud mot försäljning av fossildrivna fordon från och med år 2035, så står det klart att framtidens fordonsflottor är elektriska.

Detta för dock med sig nya utmaningar för logistikverksamheter. Att bara köpa in elfordon, utan att samtidigt beakta och värdera laddinfrastruktur, räcker inte på långa vägar. Följande överväganden är därför viktiga: Hur många laddstationer bör placeras vid logistikhubbarna? Hur kan antalet stillastående fordon under laddning minimeras? Och hur kan företag få ut det mesta av sin fordonsflotta utan att överbelasta elnätet?

Möt elektrifieringskraven med smarta laddningslösningar

Många av dessa frågor kan besvaras med intelligenta mjukvarulösningar. Smarta laddsystem sammanför telematik (sammanslagningen av telekommunikation och teknik) och ruttdata med information om tillgänglighet och elnätsutnyttjande. På så sätt kan laddningsinfrastrukturen anpassas och styras för att reducera stilleståndstiderna och minska behovet av snabbladdning. Ju mer data som finns att tillgå och sammanföra, desto effektivare kan laddningsprocesser integreras i de naturliga stillestånds- och väntetiderna för leveransfordon. Om en tredjepartsleverantör tillhandahåller laddningsinfrastrukturen, så kan även betalningarna hanteras direkt via den smarta laddningslösningen.

Sådana lösningar kan dessutom motverka överbelastningar av elnätet. En flotta på hundratals, eller i vissa fall tusentals, elfordon har enorma effektbehov. Då elektrifieringen gör stora framsteg även utanför logistiksektorn, så kommer motståndskraften i elnäten att spela en allt viktigare roll i framtiden. Smarta laddningssystem kan planera laddningstillfällena så att de sker vid tider av lägre elförbrukning, till exempel nattetid. På det sättet kan företag spara pengar och samtidigt bidra till att balansera elnätet.

ChargePoint: Smart laddning påskyndar elektrifiering och stabiliserar elnätet

Vehicle-to-Grid-koncept (V2G), det vill säga en lösning där ett elfordon både kan köpa och sälja el till från eller till elnätet, stödjer aktivt elnätsstabilisering. Om ett leveransfordon återvänder i slutet av skiftet med ett halvladdat batteri, så ser mjukvaran till så att en del eller all återstående energi förs tillbaka till elnätet. Det finns även möjligheter att, när elpriset är gynnsamt, ladda fordonet fullt i ett logistikcentrum utanför staden, för att sedan föra effekt in i elnätet i stadskärnan samtidigt som varorna lastas av. Om detta förfarande används på hundratals elfordon i en hel flotta, så blir fördelarna med V2G-koncept mycket stora.

Samarbete mellan olika intressenter gynnar alla

De tekniska lösningarna som behövs finns redan och effektbehovet för lätta leveransfordon är oftast inte ett problem. Samtidigt behöver elnätet stärkas för att klara av den snabba elektrifieringen av allt tyngre fordon. Nu krävs det att myndigheterna också ser över vilka hinder i regelverken som behöver adresseras och vilka incitament som behövs för att snabbt möjliggöra dessa lösningar. En modern, effektiv och pålitlig infrastruktur kan bara förverkligas genom samarbete mellan de ansvariga från alla berörda områden. En mjukvarulösning för smart laddinfrastruktur kommer att lägga grunden för att skapa ett långsiktigt mervärde för företag och samhällen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>