Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av transporter
Hem TRANSPORT Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av vägtransporter

Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av vägtransporter

Publicerat av: Redaktionen

Förändrade och renare transporter är avgörande för att minska utsläppen av koldioxid, då transportsektorn förblir en stor bidragsgivare av växthusgaser (GHG).

 I Europa står transporter för över en fjärdedel av växthusgasutsläppen.

Med tanke på att 78% av denna andel kommer från vägtransporter måste åtgärder i första hand vidtas där.

Elektrifiering av transporter måste också ses i synergi med utbyggnaden av förnybara energikällor som en del av kraftmixen om vi ska förbättra vårt samhälles totala koldioxidavtryck.

Elektromobilitet kan inte bara bidra till minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn utan även i energisystemet som helhet. Elektriska fordon (EV), kan genom samverkan erbjuda en pålitlig källa till flexibilitet för energisystemets efterfrågeaspekt. I detta hänseende kan smart laddning göra så att belastningen över olika laddpunkter fördelas, för att reducera pressen på det lokala eldistributionsnätet och minska potentiellt höga kostnader för uppgraderingar av infrastrukturen.

Användning av en smart molnlösning, såsom ChargePoint ECO Site, kan optimera energianvändningen över olika EV-laddningsplatser, genom att beakta byggnadens elbelastningsfaktorer, som t ex luftkonditionerings- och uppvärmningssystem. Detta möjliggör för företag att avsevärt sänka sina elkostnader, samt att fler elbilsförare kan tillgodoses utan att generera dyrare laddningskostnader eller ökad energianvändning.

En smart mätare kontrollerar även den satta målbilden för energianvändning över EV-laddning och elbelastningen baserat på den genomsnittliga elförbrukningen under de senaste månaderna. Efter att målet har fastställts säkerställer ovanstående molnlösning att energitillförseln sker oavbrutet och att laddningshastigheten sänks vid behov för att förhindra efterfrågetoppar.

Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av transporter

Naturligtvis håller ECO Site-lösningen elbilsförare informerade kring laddningen. Sammantaget kan den här lösningen hjälpa ett företag att spara cirka 8 000 dollar årligen i energikostnader och 50% av den energi som används för laddning av elfordonen.

Som helhet så möjliggör en omfördelning av laddningsbelastningen att laddstationer kan interagera med kraftnätet och t ex justera belastningen för en bilpool i linje med mängden el i nätet, eller ännu bättre, när mer el genereras via förnybara källor kan även den tillföras in i nätet.

Detta är särskilt relevant för laddning på arbetsplatser, när bilar står parkerade utomhusunder längre perioder under varma förhållanden. Därför är det viktigt att beakta systemet som helhet när det kommer till elmobilitet. Det sträcker sig bortom att endast driva bilar – det handlar även om att en ny distribuerad energiresurs tillgängliggörs på elmarknaden och kan erbjuda en betydligt högre flexibilitet.

I framtiden kan elbilar också komma att utgöra en form av lagringskälla, varifrån el som fångas upp vid ett visst ögonblick kan återföras till elnätet senare, vid behov, i antingen ett privat system, lokalt eller i ett distributionsnät. Även om teknologin enkelt kan implementeras så bör bestämmelserna på elmarknaden anpassas för att tilltala bilägaren och elnätsoperatören. Sist men inte minst kan elmobilitet vara en stödjande faktor för människor och företag i deras val kring genomförandet av en holistisk klimatsmart strategi. Om företag ska lyckas med att uppnå regeringarnas utsläppsmål, så utgör elektrifiering av transporter en väsentlig del.

I Sverige står inrikestransporter för ca en tredjedel av växthusgasutsläppen. Om elbilar kan drivas av grön energi kan elmobiliteten möta samhällets höga förväntningar på minskade koldioxidutsläpp.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>