Den offentliga måltiden påverkar agenda 2030!

Den offentliga måltiden påverkar agenda 2030! 1
Våra system stödjer minst 4 av de globala hållbarhetsmålen. Med hjälp av dem går det att ta fram viktiga nyckeltal såsom andel ekologiskt och svinn. Det går också att jämföra sig mot snittet i Sverige.

Varje dag serveras 3 miljoner måltider i Sverige och den offentliga sektorn spenderar 9,7 miljarder kronor per år på livsmedel, samtidigt beräknas matsvinnet till 360 miljoner varje år. Det finns alltså en stor potential att inom den offentliga måltiden jobba med både högre kvalitet, lägre kostnader samt målsättningar inom Agenda 2030.

Idag har vi 95% av Sveriges kommuner och regioner som kunder men det inte alla som utnyttjar potentialen till fullo. Med hjälp av våra IT – system, som stödjer hela måltidsprocessen från upphandling, produktion till servering, kan ni på ett tydligt sätt se var resurserna går till och hur det kan utnyttjas på bästa sätt. Våra system stödjer fyra av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030. Gör smarta val och investera pengarna rätt för att få nöjda matgäster, värna om vår planet och nå målen i agenda 2030 snabbare.

Här kan man läsa en intervju med VD Erik Bergseth i bilagan till Dagens industri “Hållbar förpacknings – och livsmedelsindustri”. I intervjun tas bland annat upp att det med hjälp av våra verktyg är möjligt att få viktiga nyckeltal såsom kostnadsutveckling, klimatpåverkan, andel ekologiskt och andel närodlat. Dessutom kan kunderna jämföra hur de ligger till mot snittet i Sverige.

“Vi kan bland annat se att kommuner i Sverige handlar 36,2% ekologiskt, har haft en genomsnittlig prisökning på 5% jämfört med 2018 och att de i snitt har 4,8% lägre klimatpåverkan per kg mat jämfört med föregående år” Erik Bergseth – VD Mashie FoodTech Solutions AB.

Related Articles