Detta krävs för att nå nettonoll
Hem MILJÖ Detta nu krävs för att nå nettonoll

Detta nu krävs för att nå nettonoll

Publicerat av: Redaktionen

Vi står inför ett enormt arbete för att förhindra att den globala uppvärmningen ska överstiga 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet.

För att vi ska lyckas med uppgiften är det viktigt att det finns en förståelse för varför det är angeläget och berör alla.

För att få en bättre uppfattning om våra konsumenters kännedom gällande hållbarhetsfrågor, har vi på Lenovo genomfört en undersökning med 10 000 respondenter på totalt tio olika marknader.

Studien visar att det finns en stor oro för klimatförändringar men även en betydande lucka i förståelsen för de språkliga termer som används när företag pratar om deras hållbarhetsarbete. Detta trots att klimatforskare, regeringar och media i decennier har arbetat för en ökad medvetenhet om den globala uppvärmningen. Dessutom ansåg majoriteten av de tillfrågade respondenterna att företag inte vidtar tillräckliga åtgärder för att mildra klimatförändringarna.

Det är tydligt att företag har en stor roll att spela när det gäller att uppnå klimatmålen. Här måste alla ta sitt ansvar och göra vad de kan för att ta sig framåt i hållbarhetsarbetet, för att vi gemensamt ska kunna uppnå klimatmålen. Här följer tre strategier som jag vill dela med mig av samt uppmana andra företag att anamma.

Tydlig och lättillgänglig kommunikation

Företag har en viktig roll i att utbilda och informera om klimatförändringar och vad som behövs för att hantera dem. För att lyckas med det behövs tydliga, meningsfulla och engagerande exempel som bör tas fram med samtliga intressenter i åtanke – vilket även kommer öka förståelsen för vikten av det arbete som görs. Genom att ta fram material som utbildar och informerar medarbetare i organisationen, framför allt för säljare, kan de använda det som stöd när de i sin tur pratar med kunder om företagets innovationer och hållbarhetsinitiativ. Vilket också stärker varumärket utåt.

Alla framsteg i hållbarhetsarbetet bör även vara en del i den interna kommunikationen, där resurser bör avsättas för att hjälpa anställda att förstå och uppskatta de åtaganden som företag gör. Genom att samarbeta med organisationer som arbetar med hållbarhet stöttas inte bara miljöarbetet, det innebär även att man som företag får tillgång till information att dela med intressenter för att vidare uppmärksamma och informera i frågan.

Stöd från regeringen livsviktigt

Klimatförändringar är självklart inte något som ett enda företag kan ta itu med på egen hand. Effekten av arbetet kommer endast ge resultat först när alla företag är redo att vidta åtgärder, som att öka investeringar och innovation och arbeta tvärs över branscher och värdekedjor. Regeringen har en roll att spela när det gäller att införa regler och ramverk för att säkerställa att organisationer har ett rättvist konkurrenslandskap, samtidigt som de investerar i hållbara åtaganden. Regeringen måste göra det ekonomiskt gynnsamt för, och premiera de företag som investerar i hållbarhetsarbetet. Det måste vara ekonomiskt hållbart för företag att satsa på hållbarhet för att få fler med på tåget. För att minska klimatförändringarna krävs såklart också att företag axlar rollen och står redo att anpassa sig för att möta framtidens hållbarhetsstandarder.

Företag måste påverka genom sina plattformar

Företag är kraftfulla aktörer i samhället som har både medel och inflytande att bättre kunna anpassa sin verksamhet för att bygga en mer inkluderande, rättvis och hållbar ekonomi. Det är upp till varje företag att ta större ansvar, då de har möjligheten att utnyttja sina plattformar för att nå ut till sina konsumenter och andra i värdekedjan. Som ett globalt teknikföretag måste man förstå att de beslut som fattas påverkar framtida generationer. Vi på Lenovo tar en ansvarsfull väg genom att anpassa oss till initiativet Science Based Targets (SBTi). SBTi hjälper till att analysera en större mängd data som gör det möjligt att fastställa hur företag ska hantera och minska sina utsläpp. Detta tillvägagångsätt säkerställer att hållbarhetsmål granskas grundligt och att man hålls ansvarig inför dem. Allt detta i linje med Parisavtalets mål att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader.

Detta krävs för att nå nettonoll

Stefan Brechling Larsen, Global Hållbarhetschef, Lenovo

Alla spelar en viktig roll i att nå en framtid med nettonoll klimatutsläpp. Det är hög tid att tänka stort, börja samarbeta och tänja på gränserna för vad vi tror är möjligt. Det enda sättet vi kan agera mot klimatförändringarna är genom att arbeta tillsammans och dela bästa praxis – det för en smartare framtid för alla.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>