Digitalisering i Europeiska unionen: framsteg, utmaningar och framtida möjligheter
Hem HÅLLBAR DIGITALISERING Digitalisering i EU: framsteg, utmaningar och framtida möjligheter

Digitalisering i EU: framsteg, utmaningar och framtida möjligheter

Publicerat av: Redaktionen

Covid-19-krisen har lett till en kraftig ökning i EU-företagens digitaliseringsinsatser.

Enligt en ny rapport, Digitalisation in Europe 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey, har mer än hälften (53 procent) av EU:s företag vidtagit åtgärder under 2022 för att förbättra sin digitala närvaro, som att erbjuda nättjänster.

EU har också minskat klyftan med USA när det gäller införandet av avancerad digital teknik.

Under 2022 införde 69 procent av EU:s företag avancerad digital teknik, som till exempel avancerad robotteknik, analys av stordata och artificiell intelligens, jämfört med 71 procent av amerikanska företag. Klyftan har minskat stadigt under de senaste fyra åren.

  • Digital infrastruktur, tillgången till kvalificerad arbetskraft och innovativa miljöer spelar alla en avgörande roll för att driva digitaliseringen, men skillnader kvarstår inom Europeiska unionen
  • Europeiska unionen har minskat klyftan med USA när det gäller införandet av avancerad digital teknik (EU 69 procent mot USA 71 procent)

Samtidigt som EU:s företag har gjort betydande framsteg, har de amerikanska företagen generellt sett gjort större framsteg med digitaliseringen som svar på pandemin, främst på grund av att mikro- och småföretag i Europeiska unionen gjorde mindre digitala investeringar. Endast 30 procent av mikroföretagen i EU prioriterade digitalisering jämfört med 62 procent av storföretagen.

– För att uppnå den digitala omställningen och utnyttja dess långsiktiga fördelar, bör EU gå längre än att införa teknik och överväga de bredare samhälleliga konsekvenserna. Att ge arbetstagarna möjligheter att förbättra sina digitala färdigheter kommer att vara avgörande för att skapa en innovationsvänlig miljö inom Europeiska unionen, vilket i sin tur kommer att göra företag och regioner mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga, säger Debora Revoltella, direktör för ekonomiska frågor vid EIB.

– Digital infrastruktur, inklusive tillgång till höghastighetsinternet, tillgången till kvalificerad arbetskraft och innovativa miljöer spelar en avgörande roll i att driva digitaliseringen. Regioner med bättre digital infrastruktur har högre avkastning på digitala investeringar och fler digitala företag. Genom att ta ett helhetsgrepp på den digitala omställningen kan Europeiska unionen bygga en välmående och hållbar framtid, säger Ricardo Mourinho, vicepresident vid Europeiska investeringsbanken (EIB).

För en sammanfattning av rapporten, klicka här. Om du vill läsa EIB:s undersökningsdata för varje enskilt EU-land, klicka här.

Trots framstegen finns det fortfarande stora skillnader i digital infrastruktur mellan EU:s regioner, där 14 procent av företagen anser att en begränsad tillgång till digital infrastruktur utgör ett stort hinder för investeringar.
Dessutom är företagens digitaliseringsinsatser mycket beroende av tillgången till arbetstagare som har digitala färdigheter. Regioner där arbetstagarna har digitala färdigheter över genomsnittet tenderar att införa avancerad digital teknik och företag i dessa regioner investerade mer i digitalisering under covid-19-krisen. Det är därför viktigt att regioner förbättrar utbildningssystemen för att kontinuerligt höja arbetstagarnas kompetens och tillhandahålla möjligheter till nätbaserat lärande för att överbrygga den digitala klyftan.

Miljön där företag verkar påverkar också digitaliseringsinsatserna. Företag i mycket digitalt innovativa miljöer var mer benägna att investera i digitalisering som ett svar på pandemin.

Handel spelar också en viktig roll i digitaliseringen, då företag som bedriver internationell handel oftare inför avancerad digital teknik. Digitala företag visar större motståndskraft mot handelsstörningar och hanterar dessa störningar mer proaktivt. Digital teknik kan dessutom bidra till att ta itu med miljöutmaningar, som till exempel smart rörlighet i städer, precisionsjordbruk och hållbara leveranskedjor, som bidrar till att minska utsläppen och underlättar övergången till en grönare ekonomi.

Digitalt avancerade företag är också mer benägna att investera i klimatåtgärder: 57 procent av dessa företag har redan investerat i sådana åtgärder jämfört med 43 procent av icke-digitala företag. Dessa resultat understryker digitaliseringens potential att stödja övergången till en mer hållbar ekonomi.

Bakgrundsinformation

 Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Digitalisering i Europeiska unionen: framsteg, utmaningar och framtida möjligheterEIB-gruppens undersökning om investeringar och investeringsfinansiering (EIBIS) är en unik årlig undersökning av cirka 12 800 företag. Den omfattar företag i alla EU:s medlemsstater samt ett urval av amerikanska företag som används som referens. I undersökningen insamlas uppgifter om företagens särdrag och resultat, tidigare investeringsverksamhet och framtida planer, finansieringskällor, finansieringsfrågor och andra utmaningar.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>