Elanders stärker sitt erbjudande inom hållbara tjänster genom förvärv av ReuseIT
Hem MILJÖ Elanders stärker sitt erbjudande inom hållbara tjänster genom förvärv av ReuseIT

Elanders stärker sitt erbjudande inom hållbara tjänster genom förvärv av ReuseIT

Publicerat av: Redaktionen

Elanders har idag förvärvat 70 procent av aktierna i ReuseIT Sweden AB och ReuseIT Finance AB (”ReuseIT”).

Elanders stärker sitt erbjudande inom hållbara tjänster genom förvärv av ReuseIT

Elanders har förvärvat 70 procent av aktierna i ReuseIT Sweden AB och ReuseIT Finance AB (”ReuseIT”).

ReuseIT är ett snabbväxande bolag som 2020 omsatte nästan 70 Mkr med god lönsamhet.

De är specialiserade på att köpa in, säkerhetsradera, renovera, sälja vidare och hyra ut begagnad IT-utrustning. Förvärvet gör Elanders till en ledande aktör på den svenska marknaden och samtidigt är det en del i en större strategisk satsning kring hållbara tjänster på global nivå.

Genom förvärvet av ReuseIT samt det tidigare förvärvet av Azalea Global IT AB kan Elanders erbjuda nya och gamla kunder ett av marknadens starkaste erbjudanden inom Renewed Tech. För kunderna innebär det att IT-utrustning som ska kasseras istället säkerhetsraderas, restaureras och säljs vidare av Elanders. Det gör att företagshemligheter och persondata i utrustningen inte hamnar i orätta händer. Samtidigt förlängs produkternas livslängd, vilket kraftigt minskar den miljöpåverkan som tillverkningen av nya IT-produkter medför.

”ReuseIT kompletterar våra befintliga verksamheter på ett utmärkt sätt. Det är ett välskött, strukturerat företag där flera av de anställda har över 20 års erfarenhet inom återtag av begagnad IT-utrustning. Med deras kunskap och expertis kommer vi ta stora steg inom det här området, vilket gagnar Elanders, våra kunder och samhället i stort.”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanderskoncernen.

Ursprunget till verksamheten hade sin start redan 1988 och nu har företaget kunder över hela Europa. Utöver att köpa in och sälja vidare begagnad IT-utrustning driver de också en plattform för kostnadseffektiv uthyrning av IT-produkter.

”Idag är nytillverkning av IT-produkter ett av våra största miljöhot. Samtidigt ökar intresset för hållbarhet och allt fler kan tänka sig att köpa begagnad IT-utrustning. Vid tillverkning av en ny dator förbrukas ca 1,8 ton råvaror som till exempel vatten samt kemikalier och energi. Genom att istället förlänga livslängden på befintlig utrustning och återanvända istället för att återvinna, kan koldioxidutsläpp och materialåtgång minskas dramatiskt. Vår bedömning är att bara i Sverige återvinns en stor mängd datorer och mobiltelefoner helt i onödan varje år eller ännu värre inte ens återvinns. Om vi tittar på hur många enheter det handlar om världen över är siffrorna än mer hisnande och här kan vi verkligen göra skillnad som en del av Elanders”, säger Agne Nilsson, en av grundarna bakom ReuseIT.

Just det globala perspektivet är viktigt för Elanders. Utöver att de senaste förvärven gör Elanders till en ledande aktör på en växande och lönsam marknad i Sverige ser Magnus Nilsson stora tillväxtmöjligheter internationellt.

”Vår kundbas och infrastruktur ger oss en unik konkurrensfördel och en fantastisk möjlighet att ta en aktiv roll och bidra till omställningen mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.”

Ett bevis på det är att Elanders inom Renewed Tech på global nivå erbjuder en fullständigt säker hantering av all känslig data på utrustningen och garanterar hållbarhet i alla led, vilket ingen annan aktör gör. Det finns såväl stora möjligheter som ett växande intresse för dessa tjänster världen över.

”Värt att påminna om är också att det här bara är ett område inom Life Cycle Management. Vår strategi är tydlig här. Vi tänker ta ett större ansvar för produkters hela livscykler och ser att det finns en lång rad produkter och branscher där vi, med samma tillvägagångssätt, kan bidra till att minska företags miljöpåverkan genom att utveckla tjänster som bidrar till negativa utsläpp”, avslutar Magnus Nilsson.

Förvärvet av ReuseIT beräknas inte få någon väsentlig påverkan på resultat per aktie under 2021. Köpeskillingen och utgifter i samband med förvärvet uppskattas belasta kassaflödet med 40–45 Mkr under första kvartalet. Elanders har även en option som kan utnyttjas under år 2025 att förvärva resterande aktier i bolaget.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>