Eleiko satsar på en starkare värld och blir ISO-certifierade för miljöledning enligt ISO 14001

Denna tredjepartsverifiering återspeglar Eleiko’s engagemang för miljöarbete.

Eleiko satsar på en starkare värld och blir ISO-certifierade för miljöledning enligt ISO 14001 1I likhet med andra ISO-standarder kräver ISO 14001 att vi har ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig förbättring och utveckling av organisationens processer samt att vi ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Certifieringen, som utfärdats av Lloyds Register: LRQA Sweden, är ett bevis för att vi uppfyller samtliga dessa krav.

Den är viktig eftersom det också kräver ett större ansvar för hela Eleikos personal att sträva efter konstant förbättring. Miljöarbete och hållbarhetsfrågor är personligt för många inom organisationen, och något som bland annat ledningsgruppen och ägarfamiljen brinner starkt för. Eleiko och dess ägare är medlemmar i FBN (Family Business Network), vilken är en organisation som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. FBN har varit utgångspunkten för miljöarbetet och som en del av programmet har det gjorts en hållbarhetsplan.

Eleiko satsar på en starkare värld och blir ISO-certifierade för miljöledning enligt ISO 14001 2Det senaste i Eleikos hållbarhetsprogram omfattar bland annat:

  • En energikartläggning av byggnaden tillsammans med HEM, Halmstad Energi och Miljö AB. Denna bidrog till stora satsningar för att öka energieffektiviteten på vårt huvudkontor, lager och tillverkningsanläggningar och övergå till förnybara och koldioxidneutrala energikällor.
  • Att vi inlett en uppgradering av företagets bilpark till elbilar och att vi har installerat laddningsstationer för elbil på vår parkering, för att bättre tillgodose och uppmuntra användningen av elfordon från både personal, kunder och andra besökare.
  • Att vårat “Green Team” har identifierade transport, särskilt flygfrakt, som företagets mest betydande miljöpåverkan och vår största möjlighet till positiv förändring. En medvetenhetskampanj har lanserats för att utbilda vår personal och presentera lösningar för att minimera våra flygfrakter och minska vårt koldioxidutsläpp.

Socialt ansvar och hållbarhetsfrågor är något som ligger Eleiko varmt om hjärtat. Att ta hand om miljön skall vara en naturlig och integrerad del av våran verksamhet. Vår vision att skapa en starkare värld, skall inte endast innefatta fysisk styrka och mänsklig potential utan också en värld där vi alla tar mera hänsyn till miljön.

Related Articles