Energiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraft
Hem MILJÖ Energiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraft

Energiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraft

Publicerat av: Redaktionen

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg överlämnade sin slutrapport ”Värdet av vinden” till regeringen den 28 april.

Utredaren skulle ta fram förslag som ökar incitament för utbyggd vindkraft. Slutrapporten har varit ute på remiss och sista svarsdag för remissinstanser var den 11 september.

Energiföretagen är i sitt remissvar positiv till rapportens förslag, men ser behov av att regeringen går vidare med fler åtgärder, så som en kommunalisering av fastighetsskatten för vindkraft.

Energiföretagens bedömning är att det är möjligt att möta det ökande elbehovet och ställa om till ett fossilfritt samhälle. En viktig förutsättning är dock att mer elproduktion kan byggas ut, och där spelar vindkraften en viktig roll, liksom att politiken skapar rätt förutsättningar för investeringar.

Energiföretagen anser att det är en brist att det idag saknas direkta incitament för kommuner att tillstyrka vindkraftsprojekt. Många aktörer, såväl kommuner som organisationer och företag, har understrukit behovet av att införa starkare lokala incitament, om vindkraften ska kunna fortsätta att byggas ut och för att stärka den lokala opinionen.

– Vi behöver visa, på ett tydligare sätt, att etablering av vindkraft inte bara bidrar till mer fossilfri elproduktion, utan också skapar förutsättningar för en starkare lokal ekonomi och tillväxt. Det är därför viktigt att införa en skälig intäkt för kommunen som gör att utbyggnaden kan ske på ett hållbart sätt och Energiföretagen står bakom en utveckling av ett system för detta, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraft, Energiföretagen.

Energiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraftEnergiföretagen anser att en ekonomisk intäkt för kommunen bör formaliseras och utformas på ett sätt som skapar transparens och kopplas till en samtidig reformering av det kommunala vetot.

En gemensam förändring av dessa båda regelverk skulle ge trygghet för investerare, konkurrensneutralitet med våra grannländer och inte öka kostnaden på ett sätt som saktar ner utbyggnaden.

Behovet av ett lokalt ersättningssystem är uppenbart eftersom 7 av 10 vindkraftsprojekt stoppades av kommunerna under 2022, enligt en undersökning från Svensk vindenergi.

– Dagens situation är ohållbar för de företag som vill investera i vindkraft. Idag kan kommuner som först sagt ja till ett projekt, när som helst ändra sig och istället säga nej. Det innebär att företag kan lägga många miljoner på ett projekt som aldrig realiseras. Vi menar att kommunerna även fortsatt ska få lägga in sitt veto, men ett ja eller nej måste ske tidigare i processen och sedan gälla, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraft på Energiföretagen.

Energiföretagen menar att merparten av utredningens förslag är väl avvägda. Utredningen har dock varit förhindrad att föreslå ett enhetligt och förutsägbart system kopplat till en kommunalisering av fastighetsskatten som Energiföretagen ser som den mest logiska lösningen för att ge kommunerna ersättning.

– Vi ser det som bekymmersamt eftersom kommunen är den viktigaste instansen för att åstadkomma den utbyggnad av vindkraft som samhället i stort så väl behöver för att klimatomställningen och industrins konkurrenskraft ska kunna fortsätta utvecklas positivt, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraft på Energiföretagen.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>