EU-kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030
Hem MILJÖ EU-kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030

EU-kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030

Publicerat av: Redaktionen

Igår la EU-kommissionen fram en vision, mål och vägar för en framgångsrik digital omvandling av Europa senast 2030.

EU-kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030

Detta är också avgörande för att ställa om till en klimatneutral, cirkulär och motståndskraftig ekonomi.

EU:s ambition är att vara digitalt självbestämmande i en öppen och sammanlänkad värld och att föra en digital politik som ger människor och företag möjlighet att utnyttja en människocentrerad, hållbar och mer välmående digital framtid. Detta inbegriper att ta itu med sårbarheter och beroenden samt att påskynda investeringarna.

Gårdagens meddelande, som följde på ordförande Ursula von der Leyens uppmaning att göra de följande åren till ”Europas digitala decennium”, är ett svar på Europeiska rådets uppmaning om en ”digital kompass” och bygger på kommissionens digitala strategi från februari 2020. I meddelandet föreslås att man enas om en uppsättning digitala principer, snabbt lanserar viktiga projekt som omfattar flera länder och utarbetar ett lagstiftningsförslag med en stabil grund för att övervaka framstegen – den digitala kompassen.

Europas digitala kompass

EU-kommissionen föreslår en digital kompass för att konkretisera EU:s digitala ambitioner för 2030. De bygger på fyra prioriterade områden:

1) En digitalt kompetent befolkning och en högkvalificerad digital yrkeskår. Senast 2030 bör minst 80 % av alla vuxna ha grundläggande digitala färdigheter och det bör finnas 20 miljoner anställda IKT-specialister i EU, och samtidigt bör fler kvinnor ta sådana arbeten.

2) Säker, högpresterande och hållbar digital infrastruktur. Senast 2030 bör alla hushåll i EU ha gigabitkonnektivitet och alla befolkade områden bör täckas av 5G. Produktionen av avancerade och hållbara halvledare i Europa bör utgöra 20 % av världsproduktionen. 10 000 klimatneutrala, mycket säkra knutpunkter bör vara i bruk i EU, och Europa bör ha sin första kvantdator.

3) Digital omställning av företag. Senast 2030 bör tre av fyra företag använda molntjänster, stordata och artificiell intelligens. Mer än 90 % av små och medelstora företag bör använda åtminstone grundläggande digital teknik. Antalet enhörningar, dvs. nystartade företag med ett värde på 1 miljard US-dollar, i EU bör fördubblas.

4) Digitalisering av offentliga tjänster. Senast 2030 bör alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online. Alla medborgare kommer att ha tillgång till sina e-patientjournaler och 80 % av medborgarna bör använda e-identifiering.

I kompassen fastställs en stabil förvaltningsstruktur som är gemensam med medlemsstaterna och som bygger på ett övervakningssystem med årlig rapportering i form av ”trafikljus”. Målen kommer att ingå i ett policyprogram efter överenskommelse med Europaparlamentet och rådet.

Projekt som omfattar flera länder

För att bättre ta itu med bristerna i EU:s kritiska kapacitet kommer kommissionen också att underlätta en snabb lansering av projekt som omfattar flera länder och som kombinerar investeringar från EU:s budget, medlemsstaterna och industrin, med utgångspunkt i faciliteten för återhämtning och resiliens och annan EU-finansiering. I sina planer för återhämtning och resiliens har medlemsstaterna åtagit sig att avsätta minst 20 % till den digitala prioriteringen. Möjliga projekt som omfattar flera länder är t.ex. en alleuropeisk sammankopplad infrastruktur för databehandling, utformning och utbyggnad av nästa generation säkra processorer med låg effekt eller sammankopplade offentliga förvaltningar.

Digitala rättigheter och principer för européer

EU:s rättigheter och värden står i centrum för den människocentrerade europeiska vägen mot digital teknik. De bör återspeglas fullt ut på internet på samma sätt som i verkligheten. I detta syfte föreslår EU-kommissionen att man utvecklar en ram för digitala principer, såsom allmän tillgång till högkvalitativ konnektivitet, tillräckliga digitala färdigheter, offentliga tjänster, rättvisa och icke-diskriminerande internettjänster, och mer generellt, säkerställer att samma rättigheter som gäller offline kan utövas fullt ut online. Dessa principer ska diskuteras i en bred samhällsdebatt och ska kunna förankras i en högtidlig interinstitutionell förklaring mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Den skulle bygga på och komplettera den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Slutligen föreslår kommissionen att man i en årlig Eurobarometerundersökning ska kontrollera om européerna anser att deras digitala rättigheter respekteras.

Ett digitalt Europa i världen

Den digitala omställningen innebär globala utmaningar. EU kommer att arbeta för att främja sin positiva och människocentrerade digitala agenda inom internationella organisationer och genom starka internationella digitala partnerskap. Genom att kombinera EU:s interna investeringar med de betydande medel som finns tillgängliga inom ramen för de nya instrumenten för externt samarbete kommer EU att kunna samarbeta med partner runt om i världen för att uppnå gemensamma globala mål. EU-kommissionen har redan föreslagit att ett nytt handels- och teknikråd mellan EU och USA ska inrättas. I dagens meddelande betonas också vikten av att investera i förbättrad konnektivitet med EU:s externa partner, till exempel genom att inrätta en fond för digital konnektivitet.

Uttalanden av kommissionärer:

– Europa har en unik möjlighet att bygga något bättre. Med den nya fleråriga budgeten och faciliteten för återhämtning och resiliens har vi mobiliserat resurser utan motstycke för att investera i den digitala omställningen. Pandemin har visat hur viktig digital teknik och digitala färdigheter är för att arbeta, studera och engagera sig – och var vi behöver bli bättre. Vi måste nu göra detta till EU:s digitala decennium så att alla medborgare och företag kan få tillgång till det bästa som den digitala världen har att erbjuda. Dagens digitala kompass ger oss en tydlig bild av hur vi ska ta oss dit, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– Dagens meddelande är startskottet för en inkluderande process. Tillsammans med Europaparlamentet, medlemsstaterna och andra berörda parter kommer vi att arbeta för att Europa ska bli den välmående, säkra och öppna partner som vi vill vara i världen. Och se till att vi alla kan dra full nytta av den välfärd som kommer med ett digitalt samhälle för alla, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

– Som kontinent måste Europa se till att dess medborgare och företag har tillgång till ett val av toppmodern teknik som kommer att göra deras liv bättre, säkrare och till och med grönare – förutsatt att de också har de färdigheter som krävs för att använda den. I världen efter pandemin är det så vi tillsammans kommer att forma ett motståndskraftigt och digitalt suveränt Europa. Det här är Europas digitala decennium, säger Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>