Framgång för Axfoods hållbarhetsarbete under 2021
Hem HÅLLBARA ÅSIKTER Framgång för Axfoods hållbarhetsarbete

Framgång för Axfoods hållbarhetsarbete

Publicerat av: Redaktionen

I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publiceras summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet.

Fortsatt minskat matsvinn, mindre utsläpp från egen verksamhet och att koncernens samtliga 262 lastbilar numera kan köras fossilfritt är exempel på viktiga framsteg under förra året.

– Genvägarna till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är få. Samtidigt som utmaningarna blir allt fler är det viktigt att integrerat och långsiktigt arbeta med alla de områden där verksamheten har en påverkan. På sikt ger det positiva resultat för såväl miljön som koncernens finansiella utveckling och varumärke, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Axfood arbetar långsiktigt och systematiskt med hållbarhetsfrågor i hela koncernen och genom hela värdekedjan. I Axfoods hållbarhetsprogram finns 51 mål inom hela hållbarhetsområdet. Nedan presenteras ett axplock av viktiga framsteg för Axfoods hållbarhetsarbete under förra året. Mer information finns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som finns tillgänglig på axfood.se.

Rekordlågt matsvinn i butik
Matsvinnet fortsatte att minska i Axfoods butikskedjor till rekordlåga 1,19 procent under 2021. Med nuvarande minskningstakt kommer målet om att halvera svinnet mellan 2015 och 2025 att nås. Automatiserade beställningar, handdatorer som identifierar varor med kort datum, utförsäljning av frukt och grönt samt samarbeten med välgörenhetsorganisationer är några viktiga initiativ som ligger bakom minskningen.

Minskade utsläpp egen verksamhet
Målet för den egna verksamheten (Scope 1 och 2) är nettonollutsläpp till 2030, och under 2021 minskade utsläppen med cirka 7 procent. Axfood använder huvudsakligen grön el och arbetar för minskad användning av el och klimatpåverkande köldmedia. Under 2021 minskade energiintensiteten mätt i förhållande till det totala antalet kvadratmeter i koncernens butiker och lager genom satsningar på modernare lokaler, installationer av nya lock och dörrar till kylar, samt byten till LED-lampor i butiker. Samtidigt minskade användningen av klimatpåverkande köldmedia till frysar och kylar, utsläpp från tjänsteresor och de egna varutransporterna.

Framgång för Axfoods hållbarhetsarbete under 2021

Axfood Åsa Domeij – fotograf Elin Andersson

100% fossilfria lastbilar
Samtliga 155 tunga lastbilar och 107 lätta lastbilar som ingår i koncernens egen lastbilsflotta kan numera köras fossilfritt. Eftersom transporter mellan lager och butiker står för den största delen av klimatpåverkan i den egna verksamheten pågår ett omfattande arbete för att minimera utsläpp och miljöpåverkan från logistikverksamheten. Under året minskade utsläppen från de egenägda transporterna med cirka 9 procent i och med en större andel biobränsle och el. Dessutom togs bland annat koncernens första helelektriska lastbil från Scania i drift.

En solskenshistoria
Under året tecknade Axfood ett avtal om att bygga Sveriges största solcellspark med cirka 60 000 solpaneler. Den installerade kapaciteten kommer att motsvara cirka 40 MW och täcka cirka 15 procent av koncernens årliga elförbrukning. Axfood övergick redan 2009 till grön el och satsningen på solcellsparken innebär att mängden förnyelsebar el i elsystemet ökar på marknaden. Totalt är 15 solcellsanläggningar på tak till Axfoods butiker och lager i drift och fler planeras för 2022.

Mer grön fisk
En allt större del av sortimentet av fisk och skaldjur – 86 procent – är grönlistat av WWF, vilket motsvarar en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år. Axfoods utmanande mål är att enbart sälja grönlistad sjömat. Redan 2008 upphörde Axfoods butiker med att sälja rödlistade fiskar och skaldjur. Axfood har under tre års tid medverkat i ett projekt som letts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Axfoundation och som tog fram Sveriges första gröna cirkulära regnbågslax som, istället för soja, i huvudsak föddes upp på ett foder av insekter, som i sin tur ätit matsvinn.

En positiv samhällskraft med Mat 2030
Axfood presenterade den sjätte versionen av livsmedelsstrategin Mat 2030 med konkreta förslag till politiker, myndigheter och näringsliv för att stärka mervärden för svenska livsmedel, främja landsbygden, förbättra matproduktionen, satsa på fossilfrihet, uppmuntra till hållbar matkonsumtion samt ställa krav på beslut som bidrar till en mer hållbar utveckling. Rapporten innehåller 100 förslag som omfattar allt från åtgärder för att minska matsvinnet och utöka betesrätten till satsningar på förädling och innovation samt behovet av en fjärde handlingsplan till livsmedelsstrategin.

Hållbarhetsredovisning
I Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har hållbarhetsrapporteringen fått ett ökat fokus, med flera nya avsnitt. Redovisningen är för första gången både bestyrkt och översiktligt granskad av extern part. Koncernen har påbörjat ett arbete med att redovisa klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD och redogör för hur stor del av Axfoods verksamhet som omfattas av EU:s rapporteringskrav för hållbarhet, den så kallade taxonomin.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>