Fyra gånger mer pengar spenderas varje år på att förvärra klimatkrisen än vad som utlovats för att hjälpa de fattigaste att hantera den, enligt ny UNDP-rapport
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Fyra gånger mer pengar spenderas årligen på att förvärra klimatkrisen än vad som utlovats för att hjälpa de fattigaste att hantera den, enligt ny UNDP-rapport

Fyra gånger mer pengar spenderas årligen på att förvärra klimatkrisen än vad som utlovats för att hjälpa de fattigaste att hantera den, enligt ny UNDP-rapport

Publicerat av: Redaktionen

UNDP:s nya stjärnspäckade kampanj, Don’t Choose Extinction, ska öka medvetenheten om de skadliga effekterna på människor och planet som subventioner av fossila bränslen orsakar.

27 oktober – New York – Världen spenderar årligen ofattbara 423 miljarder dollar på att subventionera fossila bränslen för konsumenter – olja, elektricitet som genereras genom förbränning av fossila bränslen, gas och kol.

Det är fyra gånger mer än vad som utlovats för att hjälpa fattiga länder att hantera klimatkrisen. Detta är en av huvudpunkterna inför den globala klimatkonferensen COP26 som börjar nästa vecka, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som släpptes idag.

Det belopp som direkt spenderas på dessa subventioner skulle kunna betala för COVID-19-vaccinationer för varje person i världen, eller utrota global extrem fattigdom tre gånger om. När indirekta kostnader, inklusive kostnader för miljöförstöring, tas med i beräkningen, stiger siffran till nästan 6 000 miljarder dollar, enligt uppgifter från Internationella valutafonden (IMF).

UNDP:s rapport visar istället att dessa pengar, som skattebetalare står för, bidrar till att öka ojämlikheter och hämma viktiga klimatåtgärder.

”COVID-19-pandemin har exponerat utdaterade delar av den globala ekonomin. Det inkluderar det faktum att världen fortsätter att spendera miljarder dollar på subventioner av fossila bränslen, trots att hundratals miljoner människor lever i fattigdom och klimatkrisen tilltar. Med detta i åtanke måste vi fråga oss själva: är subventioner av fossila bränslen ett förnuftigt sätt att spendera offentliga medel?”, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

Subventioner av fossila bränslen är ineffektiva och ojämlika. I utvecklingsländer är det framförallt de rika som drar nytta av subventionerna. Hälften av de offentliga medel som spenderas på att stödja konsumtionen av fossila bränslen i dessa länder gynnar de rikaste 20 procenten av befolkningen.

”Subventioner av fossila bränslen är en politiskt känslig fråga, men faktum är att reformer både är nödvändiga och, om de genomförs korrekt, hjälper de fattiga, skapar jobb och skyddar planeten,” säger George Gray Molina, UNDP:s chefsekonom och medförfattare till en ny rapport om subventioner av fossila bränslen. ”Vi hoppas att denna rapport ska bidra till en fördjupad diskussion om det kritiska behovet av reformer som kan driva på en grön och rättvis omställning i alla länder.”

Rapporten, som lanseras inför det kommande G20-mötet och COP26 i Glasgow som inleds om ett par dagar, lanseras i en tid då allt fler erkänner behoven av reformer kring subventioner av fossila bränslen, inklusive ekonomer och politiker samt IMF och Världsbanken. FN:s generalsekreterare, António Guterres har också varit tydlig kring behoven av reformer för att avskaffa subventioner av fossila bränslen.

För att belysa de enorma negativa effekterna som dessa subventioner har på människor och planet har UNDP tagit fram en intresseväckande kortfilm som en del av en ny, global kampanj där en av de mest välkända arterna spelar huvudrollen – den utrotade dinosaurien. Med budskapet Don’t Choose Extinction talar dinosaurien inför FN:s generalförsamling och uppmanar världsledare att avskaffa subventioner av fossila bränslen.

Med hjälp av kända profiler från hela världen är målet med Don’t Choose Extinction-kampanjen att öka medvetenheten om hur subventioner av fossila bränslen hämmar klimatomställningen och ökar ojämlikheter genom att gynna de rika.

Fyra gånger mer pengar spenderas varje år på att förvärra klimatkrisen än vad som utlovats för att hjälpa de fattigaste att hantera den, enligt ny UNDP-rapport

Den sektor som bidrar mest till klimatkrisen är energisektorn som står för 73 procent av alla mänskligt orsakade växthusgasutsläpp. En reformering av fossilsubventioner skulle bidra till en minskning av CO2-utsläpp och förbättra människors hälsa och välmående. Det skulle innebära ett första steg mot en korrekt prissättning av energi som reflekterar den verkliga kostnaden för användningen av fossila bränslen för samhället och miljön.

UNDP:s analyser visar dock att felaktigt utformade reformer för att avskaffa fossilsubventioner skulle kunna leda till orättvisor och skador för enskilda hushåll och samhällen. Medan subventioner av fossila bränslen tenderar att leda till ökad ojämlikhet – eftersom de framförallt gynnar de rikaste – så utgör de en betydande del av fattiga människors ”inkomst” eftersom de annars behöver betala mer för sin energikonsumtion. Avskaffandet av subventioner av fossila bränslen skulle därför kunna leda till ökad inkomst- och energifattigdom. Detta innebär att reformer för att avskaffa fossilsubventioner är komplicerade och medför ett stort hinder för en omställning mot rena och förnyelsebara energikällor.

Med detta i åtanke förespråkar UNDP progressiva och gradvisa reformåtgärder. UNDP:s rapport inkluderar analyser av framgångsrika åtgärder från ett flertal länder och regioner samt en ”verktygslåda” för beslutsfattare för att stödja reformarbetet. Verktygslådan möjliggör ett stegvist och rättvist tillvägagångssätt i avskaffandet av fossilsubventioner som inkluderar skydd från inkomstbortfall och ersättning till missgynnade grupper.

”När vi överväger hur vi ska betala för kampen mot klimatförändringar måste vi komma ihåg att subventioner av fossila bränslen innebär att vi i praktiken börjar med minus 423 miljarder dollar,” tillägger Achim Steiner. ”Reformer är inte enkla och övergången till rena energikällor innebär flera svåra utmaningar i många länder. Varje land måste gå sin egen väg, men vi vet också att vi måste gå bort från de energikällor som bidrar till vår planets förfall. För att lyckas med detta är det nödvändigt att avskaffa de finansiella stöden till dessa energislag på ett rättvist och jämlikt sätt. Den senaste IPCC-rapporten, som FN:s generalsekreterare beskrivit som ”kod röd” för mänskligheten, visar att endast de mest ambitiösa åtgärderna räcker för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Detta är vad vetenskapen tydligt menar behövs för att undvika en klimatkatastrof.”

Don’t Choose Extinction-kampanjen inkluderar också en gemensam intelligence-plattform, Global Mindpool, som ska hjälpa till att tackla vår tids viktigaste fråga. Genom att länka samma insikter från hela världen – i frågor om klimatkrisen, krisen för naturen samt ojämlikheter – kommer Global Mindpool bistå i UNDP:s arbete genom att informera och stötta beslutsfattare på statlig nivå såväl som inom civilsamhället och den privata sektorn.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>