Hem NYHETER Hållbarhet avgörande fråga för flygbranschen efter Covid-19, visar ny rapport

Hållbarhet avgörande fråga för flygbranschen efter Covid-19, visar ny rapport

Publicerat av: Redaktionen

Hållbarhet avgörande fråga för flygbranschen efter Covid-19, visar ny rapport 3

En grönare flygbransch är avgörande för en snabb återhämtning efter Covid-19, visar ny rapport som släpps idag

 Andra delen av Protolabs Horizon Shift-rapport – som omfattar ledande chefer inom flygbranschen i Europa – avslöjar att mer än tre fjärdedelar av företagen (77%) tror att trovärdighet vad gäller miljön är en avgörande branschfråga. 72% ansåg dessutom att nya material kommer vara det som möjliggör minskade utsläpp och miljövänligare flygplan.

 65% anser att investeringar i innovationer som minskar utsläpp bör fortsätta trots pandemin, och 42% förändrar redan sina leverantörskedjor, för att minska CO2-utsläppen.

Toppchefer från Composite Technology Center, Schiebel Group och Tecnam är några av de 80 ledare som nyligen intervjuats. Målsättningen med undersökningen var att bättre förstå hur denna viktiga bransch ser på sin återhämtning efter Covid-19.

Undersökningen genomfördes i juni som en uppföljning till den ursprungliga studien från februari och mars, dvs i början av pandemin, som omfattade 325 högre chefer. Den senaste rapporten ger en unik insikt i branschen, särskilt hur pandemin nu förändrar branschen.

 Förutom miljöförbättringar efterfrågar företagen också statliga stöd och stimulanspaket som kan underlätta för dem att hitta nya intäktsströmmar, introducera innovation i leverantörsledet och snabbt få ut nya produkter på marknaden.

 39% tror att det kommer att krävas omedelbara investeringar vad gäller infrastruktur, medan 33% efterfrågar mer finansiellt stöd, till exempel skattelättnader eller forskningsbidrag.

 ”De båda kriserna; klimatförändring och Covid-19, förändrar flygbranschen i grunden,” förklarar Bjoern Klaas, Vice President och VD för Protolabs Europe, världens snabbaste digitala tillverkare av prototyper och delar i mindre serier.

 ”Vi kommer att få se nya slags flygplan, nya affärsmodeller och nya leverantörskedjor. Överlevnad kommer inte att handla om en snabb övergång, utan om att bygga uthållighet på lång sikt och, som en del av det, tillverka nästa generations flygplan med förbättrad aerodynamik, som är lättare, mer energieffektiva och har lägre utsläpp.”

 Han fortsätter: ”Vår senaste Horizon Shift-rapport visar tydligt på detta, 77% av företag anser att miljö kommer att vara en konkurrensfördel, en ökning med 9% jämfört med när vi ställde samma fråga i den ursprungliga enkäten, i början av pandemin, strax innan många länder började stänga ner.”

 ”91% av företagsledare håller med om att minskade CO2-utsläpp har en inverkan på hur de leder sina verksamheter. Positivt är att den europeiska flygbranschen verkar ha accepterat de ökande miljökraven, och de förändrar redan sina leverantörskedjor och utvecklar nya teknologier och material.”

 ”Tidigare i år uttryckte Airbus återigen sina intentioner att minska koldioxidutsläppen och leda utvecklingen mot en mer hållbar flygindustri – sådana målsättningar nästlar sig vidare genom hela deras leverantörskedja.”

 Horizon Shift-rapporten tittar även närmare på de utmaningar som leverantörskedjan står inför och vilka verksamhetsförbättringar branschen ser som viktiga för att hantera utmaningarna.

 Högst upp på listan över utmaningar under de närmaste två åren, finns efterlevnad av miljökrav, följt av brist på flexibilitet/långa förseningar i leverantörskedjan (69%) och långa certifieringsprocesser (60%).

 Volatilitet vad gäller pris på och tillgänglighet av råvaror (57%) var också ett område som lyftes fram. Undersökningen fann dessutom att företag planerar förändra hur de använder avancerade tillverkningstekniker. Istället för att som tidigare använda dem främst för att förbättra produktivitet och output, kommer de i framtiden använda dem för att skapa ett mer flexibelt produktutbud (63%), och kunna leverera delar snabbare (58%).

 Utvecklingen inom 3D-printing, från en teknologi för prototyper till fullskalig produktion, diskuteras också i Protolabs rapport. Företag beskriver i rapporten hur de med hjälp av 3D-teknologi nu kan bearbeta material snabbare, med mindre spill och till och med komprimera flera komponenter in i en enda, lättare, 3D-printad del.

 Bjoern avslutar: ”Företag som känner av det ekonomiska trycket efter Covid-19, fokuserar nu på snabba vinstmöjligheter. Ett sätt är att hitta nya intäktsströmmar, men det kräver optimering av leverantörsledet och att snabbare komma ut på marknaden.”

 ”På lång sikt visar undersökningen också att företag planerar rekrytera, implementera nya teknologier, använda nya material och utöka sina produktionsresurser. Krisen kommer kanske också att leda till oväntade och positiva effekter för branschen, som ökad flexibilitet tack vare uppgraderade leverantörskedjor, och processer som gör att det blir enklare att möta kraven på mer miljövänliga flygplan från konsumenter och samhälle.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>