Hållbart flygbränsle – vilken roll spelar det i utfasning av fossila flygbränslen?
Hem MILJÖ Hållbart flygbränsle – vilken roll spelar det i utfasning av fossila flygbränslen?

Hållbart flygbränsle – vilken roll spelar det i utfasning av fossila flygbränslen?

Publicerat av: Redaktionen

Förra året var investeringen från Amadeus Ventures i CAPHENIA, den framtida tillverkaren av hållbart flygbränsle (SAF), ett starkt exempel på Amadeus engagemang i att arbeta med andra industriaktörer för att ta itu med globala klimatförändringar och hjälpa till på resan mot en mer hållbar och ansvarsfull resebransch.

SAF:s roll för att hjälpa flygbolag att minska sin miljöpåverkan kommer att vara avgörande.

Hållbart flygbränsle – vilken roll spelar det i utfasning av fossila flygbränslen?IATA:s framtidsplan för Netto noll meddelar att SAF ”kan bidra med cirka 65 % av de minskningar av utsläpp som flyget behöver för att nå nettonoll år 2050”.

Som det ser ut nu så finns det flygplan som använder SAF idag, om än i en mycket blygsam skala på grund av begränsad tillgänglighet, och antalet flygbolag som åtagit sig att köpa SAF (så kallade offtake-avtal) växer snabbt.

Det är därför ett bra tillfälle nu att se var vi är med SAF, för att få en bättre uppfattning om vart vi behöver gå.

Verkligheten är att SAF-produktionen 2022 uppgick till bara 300 miljoner liter, mindre än 0,1 procent av de uppskattade 449 miljarder liter som behövs för att SAF ska nå bidraget på 65 %.

Det finns olika sätt att tillverka SAF, och den stora majoriteten av SAF som används idag tillverkas med en process som kallas HEFA. Med risk för att förenkla mycket komplicerade processer omvandlar HEFA matfett och animaliskt avfall (biomassa) till bränsle.

Däremot använder CAPHENIA en globalt patenterad Power-and-Biogas-to-Liquid-process för att omvandla CO2 och biogas – producerad genom anaerob nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö – till förnybart bränsle.

Caphenia har planer på att producera 10 miljoner liter SAF till 2027, att öka produktionen till över 100 miljoner liter till 2030 och att överträffa en miljard liter före 2035.

Fördelen med båda typerna av SAF är att de kan ”släppas in” eller blandas med flygbränsle från fossila bränslen i befintliga motorer och framdrivningssystem utan kostsamma ombyggnader eller ny infrastruktur på flygplatser.

Det är här SAF har en fördel gentemot andra flygbolagsinnovationer, såsom vätgas- och eldrivna flygplan, som kräver resurser och tid för att byggas eller anpassas från befintliga flygplan. IATA tror att dessa kan bidra med 13 % av den minskning som behövs för klimatneutralitet till 2050, och tekniken för dessa plan utvecklas för närvarande av ledande flygplanstillverkare, med stöd av nystartade företag, uppskalning och forskningsinstitutioner. För att nå målet om nettonoll, som en bransch, kommer vi att behöva utforska alla rutter samtidigt eftersom de bidrar till samma mål.

Som med många aspekter av att hantera globala klimatförändringar kommer den nödvändiga uppskalningen av SAF-volymer att baseras på partnerskap och samarbete mellan alla intressenter – bränsleproducenter, flygplans- och motortillverkare, teknikleverantörer, investerare, branschorganisationer, regeringar, tillsynsmyndigheter, flygbolag, flygplatser, resenärer, resesäljare med mera.

Genom att investera i CAPHENIA får Amadeus ökad insyn i SAF-sektorns utmaningar. Med tiden kommer vår kunskapsbas att växa, och vår erfarenhet och expertis över hela reseekosystemet kommer att hjälpa oss att spela vår roll för att hjälpa flyget att nå sitt mål på klimatneutralitettill 2050.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>