HSB laddar för fossilfria resor

HSB laddar för fossilfria resor 1
Först ut är kontoret i Luleå som i förra veckan fick färdigställt installationen av sex laddstationer och samtidigt pågår projekteringen för Umeåkontoret. Målet är att med tiden tillhandahålla laddning på alla nio verksamhetsorter.

Med målsättningen om fossilfria resor har HSB Norr beslutat att installera laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar på sina 12 verksamhetslokaler. Vår verksamhet i Skellefteå blir pilot-ort för miljövänliga fordon inom vår tekniska förvaltning, berättar Nea Goldkuhl, hållbarhetsansvarig HSB Norr

Först ut är kontoret i Luleå som i förra veckan fick färdigställt installationen av sex laddstationer och samtidigt pågår projekteringen för Umeåkontoret. Målet är att med tiden tillhandahålla laddning på alla nio verksamhetsorter. Som en förlängning av detta ser HSB Norr även över sin fordonspark.

– Vår verksamhet i Skellefteå blir även pilot-ort för miljövänliga fordon inom vår tekniska förvaltning. Just nu ser vi över vilka elbilar som passar våra behov och påbörjar även projektering av laddmöjligheter i anslutning till våra lokaler för fastighetsservice i Skellefteå, säger Nea Goldkuhl.

I HSBs strategi om hållbar utveckling har HSB Norr bland annat beslutat om att genomföra åtgärder för att effektivisera resandet vid tjänsteleverans och utreda vilka fordon som är mest lämpade på vilken plats, samt att upphandla miljövänliga fordon.

– Med kontor fördelade på nio verksamhetsorter och kunder i 14 kommuner i Norr- och Västerbotten så innebär det en hel del resande. Med ovan aktiviteter tar vi ett stort steg i riktning mot fossilfria resor, avslutar Nea.

Related Articles