Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt att hitta en effektiv metod att mäta kaffets koldioxidavtryck i odlingen
Hem MILJÖ Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt att hitta en effektiv metod att mätaoch hantera kaffets koldioxidavtryck i odlingen

Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt att hitta en effektiv metod att mätaoch hantera kaffets koldioxidavtryck i odlingen

Publicerat av: Redaktionen

Arvid Nordquist arbetar med Taking Root, Ecom Trading och Rainforest Alliance för att testa en ny metod som gör det enkelt att hantera, mäta och verifiera kolbildning hos småskaliga kaffeodlare.

Syftet är att reducera klimatavtrycket i kaffeodling genom att genomföra åtgärder som kan verifieras och därmed användas i klimatfotavtrycksberäkningar.

Genom att använda en kombination av mobildata, satellitbilder och maskininlärningsalgoritmer kan tusentals små kaffeodlingar mätas samtidigt med hjälp av en smarttelefon.

”Det kommande året kommer bli väldigt spännande. Första fasen med kartläggning av alla kaffeodlingar som ingår i projektet är nu avklarad. Nästa fas innebär att frön kommer planteras i plantskolor och när de har vuxit planteras de ut på kaffegårdarna i samband med regnperioden. Då börjar man också kunna beräkna potentialen i projektet både vad gäller kollagring och ökad intäktsmöjlighet för kaffeodlarna”, säger Erica Bertilsson, Hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist.

Sedan maj förra året har projektets team varit ute och kartlagt mer än 1500 hektar mark på kaffeodlingar i Nicaragua. Ecom Trading, som är en nära samarbetspartner till Arvid Nordquist i Nicaragua, har hjälpt till att identifiera kaffeodlare att arbeta med i projektet. Taking Root, som utvecklade den tekniska plattformen, har utbildat Ecoms tekniker i att genomföra skogsinventeringar på kaffeodlarnas marker. Insamling av data för skogsinventeringar är avgörande för att bedöma utgångspunkten för koldioxidupptag och kolinlagring, som i sin tur ska säkerställa att projektet gör nytta. Efter att ha undersökt marken och samarbetat med kaffeodlarna kommer träd att planteras i de områden som har störst potential för återbeskogning och ger bönderna störst värde.

När träden har planterats kommer de att följas över tid för att kartlägga deras tillväxt och hur mycket kol de avlägsnar från atmosfären. Skogsinventeringsprocessen förenklas avsevärt genom Taking Roots teknik. Att mäta varje enskilt träd på 1500 hektar skulle vara extremt arbetskrävande och kostsamt. Istället kartlägger teknikerna kaffeodlingens omkrets med hjälp av en mobilapp och skapar en fil över området som därefter laddas upp till plattformen. Taking Roots teknik genererar sedan slumpmässiga provtagningar inom detta område, vilket gör det möjligt för fälttekniker att göra mätningar på marken som därefter extrapoleras till hela det landområde som mäts. Dessa data kombineras med fjärranalysdata och satellitbilder för att skapa handfasta mätningar av kolbildning.

”Genom att använda Taking Roots mobilapp behöver teknikerna bara mäta cirka 10 procent av gårdens träd för att generera ett vetenskapligt robust resultat”, förklarar Will Sheldon, Commercial Director på Taking Root.

Marcus Schaefer, nordisk representant för Rainforest Alliance, berättar att det är inom jordbruket som de mesta av utsläppen av växthusgaser sker. ”Kaffe odlas i regel av småbrukare som är mycket sårbara för klimatförändringarnas effekter. För att stödja småskaliga odlares klimatarbete är det viktigt att utveckla prisvärda metoder som kan verifiera inlagring av kol och ge vägledning till vilka klimatsmarta odlingsmetoder som bör implementeras” förklarar Marcus Schaefer.

Den första fasen i arbetet har gjort det möjligt för projektets partner att förstå småskaliga kaffeodlares behov. Projektet syftar till att utveckla en skräddarsydd lösning som ger kaffeodlarna ytterligare intäktsmöjligheter genom att genomföra klimatåtgärder som finansieras av inköp av kafferosterier som vill minska koldioxidutsläppen i sin värdekedja.

”Träd kan motverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen och hjälpa lantbrukare att behålla sin skördepotential över tid. Träd ger skugga och återställer naturliga livsmiljöer, reglerar vattentillgången och bekämpar erosion för att stödja jordbrukarnas jordbruksmetoder samtidigt som de absorberar koldioxid från atmosfären”, säger Will Sheldon.

Under den inledande fasen har ett nära samarbete etablerats med förståelse för behoven hos varje del i leveranskedjan, från odlare till Arvid Nordquist som köpare av kaffet. Ecom kommer leda trädplanteringsaktiviteterna i kommande fas. Fokus har varit att identifiera skalbara och långsiktigt effektiva insatser, som möter alla parters behov.

Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt att hitta en effektiv metod att mäta kaffets koldioxidavtryck i odlingen”Vi har minskat våra egna utsläpp i rosteri, transporter och förpackning till en nivå vi har svårt att utveckla vidare. Nu måste vi arbeta i odlingsledet. Vi vill hitta mätbara lösningar som har potential att omfatta större delar av vår volym. Kan vi samtidigt stötta småskaliga kaffeodlare så är det optimalt”, säger Erica Bertilsson.

”Arvid Nordquist har stöttat lantbrukare att odla träd över hela Nicaragua genom Taking Roots CommuniTree Carbon Program i mer än tio år. Genom att ta ansvar för sina koldioxidutsläpp ligger de i framkant inom kaffesektorn för att branschen ska bli en del av lösningen för att bekämpa klimatkrisen”, avslutar Will Sheldon.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>