Med kvalitet och miljö i fokus

Med kvalitet och miljö i fokus 1

För STS är vårt kvalitet och miljöarbete väldigt viktigt och vårt agerande ska hela tiden ligga i framkant med att prova nya och hållbara lösningar.

Vi jobbar mot ständiga förbättringar och för att vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vårt fokus på kvalitet och eliminering av slöseri i våra processer går hand i hand med en hållbar utveckling. Vi sätter alltid kunden först och fokuserar på det som är värdeskapande för våra kunder och övriga intressenter. Med vårt kunnande och agerande inom miljöområdet kan vi jobba med en långsiktigt hållbar utveckling och med vår engagerade organisation i ryggen skapar vi framtiden i branschen.

Följ oss så kommer vi snart berätta mer om vårt aktiva kvalitet och miljöarbete, missa inte din chans att vinna.

 

Related Articles