Fokus på elektrifiering av transporter i budgetpropositionen
Hem TRANSPORT Modernisering av värderingen av CO2-utsläpp

Modernisering av värderingen av CO2-utsläpp

Publicerat av: Redaktionen

I veckan har regeringen presenterat statsbudgeten 2020 och den innehåller som väntat successivt ökande satsningar på järnvägen som erhåller investeringar och underhållsanslag på nästan 21 miljarder kronor.

Av investeringarna går knappt 11 miljarder till järnvägen, det vill säga 75 procent av den totala investeringsramen 2020 för vägar och järnvägar. När det gäller fortsättningen för miljökompensationen – ett vallöfte från 2014 tills dess distansbaserad vägslitageskatt införs – bekräftas att Trafikverkets anslag får användas till kompensation till godstransportörer på järnväg för icke internaliserade kostnader avseende godstransporter på väg eller sjöfart. Vi hoppas nu på en god dialog med Trafikverket och Infrastrukturdepartementet om de mer konkreta möjligheterna att utveckla och förbättra systemet för miljökompensation.

Att samhällskostnaderna för utsläpp ska bäras av utsläpparen är en viktig grundprincip (polluter-pays-principle). Därför blir det mycket intressant att se hur det uppdaterade skuggvärdet på CO2-utsläpp, en höjning 2020 från 1,14 till 7 kronor per kilo CO2, kommer att ändra den samhällsekonomiska värderingen av klimatstyrmedel och infrastrukturprojekt. Höjningen beskrivs i en rapport från Trafikverket som beskriver hur förutsättningarna för godstransporter med järnväg och sjöfart kan förbättras. Det konstateras också i rapporten att Trafikverket behöver jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg. För att ta ett tydligare och mer samlat grepp i frågan ska Trafikverket ta fram en färdplan för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Vi noterar bland annat en hög grad av konkretisering av möjligheten att ge rabatter på banavgifter, till exempel inom det intermodala segmentet, och ambitionen att tidigarelägga åtgärder för längre, tyngre och större godståg enligt Nationell plan 2018–2029. Även samhällsekonomiska kalkyler ska ses över. Vi har sammanfattat rapporten i en separat artikel.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>