EU: datacenter måste bli grönare
Hem ENERGI Framtiden för datacenter är grön

Framtiden för datacenter är grön

Publicerat av: Redaktionen

Så kan datacenter minska sin miljöpåverkan och ändå bibehålla effektiviteten.

Datacenter är utan att överdriva oerhört viktiga för det dagliga livet – för både företag och privatpersoner. Från massiva internetföretag till banker och streamingtjänster – i dag är det en nödvändighet att kunna erbjuda kunder att snabbt utföra uppgifter och hitta, hämta och hantera information med bara några klick. Men, detta sker till en väsentlig kostnad för miljön, eftersom alla dessa nya data och servrarna de lagras på måste drivas, säkras, kylas och hanteras med maximal prestanda.EU: datacenter måste bli grönare

New York Times rapporterade i september 2017 att världens datacenter tillsammans använder mer än 30 miljarder watt el – vilket motsvarar energiproduktionen från drygt 30 kärnkraftverk – och sedan dess har förbrukningen givetvis bara ökat, i takt med att behoven av att lagra och hantera data fortsätter att växa explosionsartat. (För att ännu bättre förstå omfattningen kan nämnas att så tidigt som 2005 stod datacenter, i form av servrar och tillhörande infrastruktur, exempelvis kylsystem och strömaggregat,i USA för en elförbrukning på samma nivå som landets alla tv-apparater, motsvarande 1,2 procent av den totala elförbrukningen i USA.

Tillväxten drivs av molntjänster

Den fortsatta tillväxten på den globala datacentermarknaden drivs till stor del av en snabbt ökande efterfrågan på olika typer av molntjänster. Även om tillväxt och expansion alltid är bra ur ett affärsperspektiv, är det i just datacentersammanhang som sagt även likvärdigt med en massiv ökning av energiförbrukningen, för att kunna möta kundernas förväntningar och tävla med konkurrenterna. Det råder därför ingen tvekan om att dygnet runt-drift av gigantiska nätverk av servrar, tillsammans med fläktar, konsoler, monitorer, ljus, säkerhetsanordningar och kylsystem slukar enorma mängder energi. Och eftersom datacenter kräver kontinuerlig upptid körs också många system dygnet runt, oavsett om de används eller inte. Dessvärre kan både typen av energi som används och sättet den används på ha stora negativa effekter på miljön.

Den svenska forskaren Anders Andrae har i en prognos förutspått att redan år 2025 kommer datacenter att sluka 20 procent av all världens energi och stå för 5,5 procent av det globala koldioxidavtrycket. Men, detta framtidsscenario kan motas i grind genom en snabbare tillämpning av effektivare och förnybara energikällor och energismart teknik och infrastruktur i världens datacenter.Därför måste också alla datacenteraktörer öka sina ansträngningar för att minska energiförbrukningen, koldioxidutsläppen, fintrimma driftseffektiviteten och på det stora hela implementera mer energieffektiv infrastruktur i varje del av sina datacenter.

Att dagens organisationer blivit allt mer miljömedvetna och medvetna om sina koldioxidavtryck på alla områden, innebär också att allt fler faktiskt väger in hur pass hållbara deras IT-leverantörer är. Med andra ord har gröna datacenter mycket att vinna. Att minska energiförbrukningen i ett datacenter är alltså både bra för miljön – och ekonomiskt gynnsamt för datacenteroperatören, men tyvärr famlar många fortfarande i mörkret kring vad de ska satsa på för att sänka sina kostnader, och därmed också sin miljöpåverkan. Här kommer en genomgång av några viktiga åtgärder som gör ett datacenter mer energieffektivt och miljövänligt.

• Ny utrustning

Problemet med att använda äldre utrustning, som kanske inte ens var särskilt energisnål från första början, är att den också tenderar att dra mer och mer energi ju äldre den blir eftersom den måste (försöka) prestera på samma nivå som nyare och mer modern utrustning. Med andra ord är sannolikheten hög för att äldre utrustning kommer att behöva mer och mer energi för att hållas i drift. Ständiga tekniska framsteg gör att ny utrustning, som är både bättre och mer energieffektiv, hela tiden görs tillgänglig. Det kan finnas en lockelse i att behålla ”fungerande” infrastruktur, men de långsiktiga vinsterna i att kontinuerligt se över och byta ut sin utrustning har en klar påverkan på hur mycket energi ett datacenter använder. Exempel på hur utrustningen kan effektiviseras är:

Bättre hårddiskar. Att byta ut alla gamla hårddiskar mot moderna SSD-hårddiskar gör kort och gott ett datacenter mer energieffektivt. Det är förstås ingen hemlighet att SSD är dyrare än traditionella roterande hårddiskar. De kräver dock mindre energi, samtidigt som de är mycket mer stabila som lagringsmedium. Dessutom genererar de inte lika mycket värme som traditionella hårddiskar. Även om den initiala kostnaden kan vara högre, kan SSD spara mycket pengar och energi på längre sikt.

Växla till ekoläge (i största möjliga utsträckning). Moderna UPS:er har oftast flera driftslägen, varav ett är ekoläge. Idén bakom ekoläget är enkel: att minska den enorma mängden spillenergi som förbrukas i datacenter. Precis som att använda energisparläge på din dator eller smartphone, sänker ekoläge energiförbrukningen för servrar i ett datacenter. Genom att använda denna inställning som default kan ett datacenters miljöpåverkan sänkas väsentligt, inte minst på lång sikt.

• Stäng av oanvända servrar

När konsultföretaget McKinsey analyserade energianvändningen i 70 stora datacenter fann man att endast 6 till 12 procent av energin som servrarna förbrukade användes för att utföra beräkning (med andra ord faktiskt arbete relaterat till de data hanteras i ett datacenter). Återstoden av energin användes enkelt uttryck för att hålla servrarna på tomgång i väntan på ökad aktivitet.

När ett företag samarbetar med en datacenteraktör eller en hosting-leverantör som använder ett datacenter, innefattar avtalet ofta en viss mängd lagring som företaget förutspås komma att behöva. Datacentret avsätter sedan tillräckligt med utrymme. Ofta tilldelar ett datacenter också ytterligare utrymme i väntan på expansion, vilket ofta görs automatiskt, och inte på kundens begäran. Även om detta ger utrymme för snabb kundtillväxt skapar det också ”dött” serverutrymme tills det faktiska behovet uppstår.

Och det kan se ännu värre ut. För två år sedan undersökte Stanford-forskaren och datacenterexperten Jonathan Koomey mer än 16 000 servrar i tio datacenter. Forskningen visade att 25 procent av alla fysiska servrar, och 30 procent av alla virtuella servrar var ”komatösa”, och inte hade haft någon aktivitet under de senaste sex månaderna.

Bortsett från att detta innebär en kostnad för företagen som driver datacentren, är det också ett massivt slöseri med energi ur ett miljöhänseende. Gröna datacenter ser till att stänga av servrar som inte används, vilket sänker energiförbrukningen och därmed kostnaderna, något som i slutändan kan återspeglas i lägre kostnader för företagets kunder – alltså ytterligare en konkurrensfördel.

• Använd ström ”on demand”

Ett viktigt skäl till att datacenter är så kostsamma är att de har utgifter för uppskattning av strömförbrukning. Miljömedvetna datacenter eliminerar dessa överskottsutgifter genom att så långt det är möjligt endast använda ström efter behov. Detta kan göras genom kontinuerlig övervakning och analys så att man bara använder den mängd som behövs. Det går också att ta detta ett steg längre genom att implementera specialverktyg,. som gör det möjligt att återkräva outnyttjad energi och distribuera den någon annanstans i anläggningen.

• Använd virtualisering

Ett annat sätt att göra ditt datacenter mer energieffektivt är förstås genom servervirtualisering. Detta är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att erbjuda exempelvis VPS-hosting till kunder och företag. Med servervirtualisering och konsolidering kan du kombinera de mindre ofta använda servrarna. På så sätt minskar du den totala mängden ström som används i datacentret. Du kan ytterligare dra nytta av servervirtualisering med en smart lagringsinfrastruktur. Då får du också mer energieffektiv lagring, tack vare att mindre ofta använda lagringssystem också kombineras till ett system.

• Kontrollera temperaturen

Du kan skapa ett mer energieffektivt datacenter genom att lära dig att bättre styra temperaturen – och anpassa den efter årstider och förhållanden, för att på så sätt hitta optimala nivåer. Till exempel kan energiförbrukningen i datacenter sänkas genom att helt enkelt höja temperaturen. I många fall kan också behovet av mekaniska kylsystem elimineras. Värme kan ledas bort från ett datacenter genom att använda de naturliga elementen i det område där datacentret är beläget. Till exempel; i ett svalare klimat kan den kalla luften från utsidan användas för att naturligt kyla utrustningen, utan att inverka på miljön.

• Använd förnybar energi

Detta ger störst effekt i regioner med opålitliga elnät, där de flesta datacenter använder reservgeneratorer som körs med dieselbränsle, i händelse av strömavbrott. Dessa generatorer, som ofta alltid körs, orsakar snabbt stora (och onödiga) mängder utsläpp. Ett alternativ är att använda generatorer som drivs med förnybar energi. Egna solpaneler eller mindre vind- och vattenkraftverk kan i många regioner skapa tillräckligt energi för att driva reservgeneratorer utan den kraftiga miljöpåverkan som rena dieselgeneratorer står för. Även i de fall där förnybar energi inte tillhandahåller tillräckligt med energi för att helt tillgodose backup-systemen, kan ett byte av ett bara fåtal dieselgeneratorer ändå stå för en betydande inverkan på ett datacenters totala koldioxidavtryck.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>