Nu lanseras Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen
Hem MILJÖ Nu lanseras Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen

Nu lanseras Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen

Publicerat av: Redaktionen

Som tidigare annonserats har Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning och satsar totalt 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet.

En samverkansgrupp med två representanter från båda parter har nu, inom ramen för samarbetet, arbetat fram kriterier för att även andra organisationer ska kunna ta del av satsningen. Nu lanseras Klimatfond Strängnäs.

Genom Klimatfond Strängnäs vill Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun.

Klimatfonden ska även bidra till att skapa förutsättningar och öka förmågan hos Strängnäs aktörer att accelerera klimatomställningen i hela värdekedjan.

– Energi- och klimatfrågan är högaktuell och vi behöver alla agera för att bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor i Strängnäs kommun. Det gäller att agera på de områden man har rådighet över. Båda parter har ambitiöst satta klimatmål och genom att samarbeta och möta utmaningarna tillsammans stärks förmågan att nå målen, säger Erica Edfeldt Wehtje, del av samverkansgruppen och teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Lokal satsning

Ansökan om medel ur Klimatfonden kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras till våren alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten. Satsningen man söker för ska vara lokalt förankrad och ligga i linje med de fem fokusområden i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan. Vidare ska satsningen bidra till minskade utsläpp av territoriella och/eller konsumtionsbaserade växthusgaser, antingen direkt eller på sikt. Det ses även som positivt om satsningen bidrar till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Medel kan sökas av företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet inom Strängnäs kommun, samt av kommunkoncernen.

Nu lanseras Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen

– Den samverkan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har kring energi- och klimatfrågor hoppas vi fler inspireras av. Genom att göra det möjligt för andra aktörer att ta del av Klimatfonden skapar vi förutsättning för fler att gå från tanke till handling. Alla som bedriver verksamhet inom Strängnäs kommun kan söka medel och det kan handla om ett projekt, en förstudie eller hjälp med en investering så länge den uppfyller kriterierna. Vill man bolla frågor kring sin ansökan med oss i samverkansgruppen går det bra, säger Charlotte H. Kindmark, del av samverkansgruppen och styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>