Ny rapport! Så påverkar TCO Certified hållbarhet i leverantörskedjan för IT-produkter
Hem MILJÖ Ny rapport ger nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin

Ny rapport ger nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin

Publicerat av: Redaktionen

Trots att allt fler efterfrågar IT-produkter som har tillverkats på ett schyst och miljösnällt sätt är hållbarhetsproblemen i IT-industrin ofta svåra att lösa. I rapporten Impacts and Insights 2019 presenteras en rad nycklar till snabbare och mer varaktig förändring.Ny rapport ger nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin

Impacts and Insights 2019 mäter hållbarhetsutvecklingen bland varumärkesägare med produkter certifierade enligt den globala hållbarhetscertifieringen TCO Certified. I studien ingår 20 fabriker i Asien och Sydamerika, som alla har granskats vid två tillfällen under mätperioden, 2015-2018. Vid det första tillfället upptäcktes totalt 109 avvikelser från kraven i TCO Certified, och vid det andra tillfället var 84 av dem, eller 77 procent, åtgärdade. Tydliga förbättringar av arbetsförhållanden i fabrikerna har gjorts, vilket påverkar ungefär 46 600 arbetare, men långa arbetstider och låga lönenivåer är utmaningar som kvarstår.

– Viljan att förbättra arbetsvillkoren i fabrikerna ökar i IT-industrin, men utan ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt stannar ofta ambitionen vid fabriksgranskningar där en rad problem upptäcks men inte blir lösta, säger Sören Enholm, vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

För att lösa problemen måste fabrikerna sätta in effektiva åtgärdsplaner som följs upp regelbundet av en oberoende part. Många problem, särskilt inom området hälsa och säkerhet, har en tendens att komma tillbaka. För att undvika att fabriksarbetare utsätts för samma risk igen är det viktigt att hitta orsaken till varför problemet uppstår och rikta åtgärderna dit, och även att fortsätta följa upp efter att problemet lösts.
– Dessutom krävs konsekvenser för varumärkesägare om framstegen tar för lång tid. Hållbarhetsarbetet är resurskrävande och ofta finns en intressekonflikt mellan schysta arbetsförhållanden och viljan att få ut produkterna på marknaden snabbt och till en låg kostnad. Vi sätter press på IT-industrin och kan dra tillbaka certifikat och begränsa fabriker från att tillverka certifierade produkter om kraven i TCO Certified inte uppfylls, fortsätter Sören Enholm.

I rapporten framhålls engagemang som en viktig nyckel till att lösa hållbarhetsproblem. Varumärkesägare och fabriker behöver avsätta tillräckligt med resurser för hållbarhetsarbetet. Under mätperioden 2015-2018 ökade medvetenheten och engagemanget för hållbarhet i företagsledningen hos både varumärkesägare och fabrikerna, vilket leder till att förbättringar kan genomföras snabbare, och att tuffare krav ställs på underleverantörer.

– Som en oberoende organisation kan vi både ge IT-industrin en strukturerad plattform för hållbarhetsarbetet och ställa krav på att det hela tiden går framåt. Vi har även en dialog med ledningen hos varumärkesägarna och genomför intervjuer med dem varje år. Det har varit lyckosamt, och vi ser att deras förståelse för hållbarhetsfrågor ökar, säger Sören Enholm.

Rapporten pekar också på att framsteg sker snabbare när flera varumärkesägare som anlitar samma fabrik går ihop och ställer gemensamma krav på fabriksägaren. TCO Development har insyn i leverantörskedjan för IT-produkter och kan koordinera IT-varumärken så att de tillsammans kan sätta press på gemensamma leverantörer.

Impacts and Insights 2019 mäter utvecklingen under den förra generationen av TCO Certified, 2015-2018. I december 2018 tog TCO Development nästa steg med TCO Certified, generation 8 med skärpta krav, ett större fokus på cirkularitet, och en kategorisering av fabriker utifrån hållbarhetsrisk.

– Under en tid har vi sett att fabriker som tillverkar certifierade produkter blir fler, och skillnaden på hur långt de kommit i hållbarhetsarbetet växer. Med generation 8 gör vi det lättare för IT-varumärken att välja fabriker som är proaktiva i sitt hållbarhetsarbete. Genom att ge fördelar till fabriker som satsar på hållbarhet kan vi
öka takten i omställningen mot en hållbar livscykel för IT-produkter, avslutar Sören Enholm.

Om rapporten Impacts and Insights 2019

  • Den nya rapporten Impacts and Insights 2019 från TCO Development mäter hållbarhetsutvecklingen bland varumärkesägare med produkter certifierade enligt TCO Certified.
  • Mätperioden är 2015-2018 och data bygger på oberoende fabriksgranskningar i 20 slutmonteringsfabriker där certifierade produkter tillverkas, oberoende verifieringsrapporter samt intervjuer med personer på ledningsnivå hos varumärkesägare.
  • Rapporten omfattar tre huvudsakliga områden: socialt ansvar i slutmonteringsfabrikerna, skadliga ämnen och konfliktmineraler.

Ta del av resultatet i ett webbinarium och ett frukostseminarium.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>