Ny undersökning avslöjar resebranschens fortsatta utmaningar inom hållbart resande
Hem TRANSPORT Ny undersökning avslöjar resebranschens fortsatta utmaningar inom hållbart resande

Ny undersökning avslöjar resebranschens fortsatta utmaningar inom hållbart resande

Publicerat av: Redaktionen

Idag släpper Booking.com en ny undersökning med insikter från mer än 31 000 resenärer i 34 länder och områden.

I undersökningen, kartlägger man konsumenternas senaste attityder, prioriteringar och påverkansfaktorer relaterade till hållbart resande.

Medan den årliga undersökningen visar på fortsatt motivation och medvetenhet, där 76 % av de svenska resenärerna bekräftar att hållbart resande är viktigt för dem, visar ny statistik att en känsla av trötthet kan hålla på att växa fram globalt, underbyggd av de pågående utmaningarna som resenärerna upplever när de ska göra mer hållbara resval.

Den senaste undersökningen visar att över hälften (54 %) av de svenska resenärerna känner att det är viktigt att resa mer hållbart, men att detta inte är en primär faktor när de planerar eller bokar en resa. 30 % säger till och med att de är trötta på att höra om klimatförändringar hela tiden. Med detta i åtanke är möjligheten till kollektiva åtgärder mer relevant än någonsin för att säkerställa att framsteg mot en mer hållbar resebransch förblir en prioritet.

Goda intentioner möter nya utmaningar

En betryggande stor andel av de svenska resenärerna (66 %) säger att de vill resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna. Deras resonemang sträcker sig från att vilja detta för att man anser att det är rätt sak att göra (41 %) till att man känner skuld när man gör ett mindre hållbart val (38 %).

Dessa intentioner kan dock motverkas av en känsla av vanmakt i samband med att göra mer hållbara resval. Inom två nya områden, som undersökts för första gången i år, påvisas att en del resenärer inte inser vikten av att vara mer medveten om sin resas påverkan, då över en fjärdedel (27 %) känner att den skada som redan gjorts är oåterkallelig och att de resval de gör inte kommer att ändra på det. En del av de svenska resenärerna (23 %) menar att klimatförändringarna inte är så allvarliga som det sägs, ett avfärdande som mycket väl kan påverka resplanerna.

Dessutom tycker vissa att deras tid på resande fot är för värdefull för att hållbarhet ska hamna högst upp på deras lista över resekriterier (26 %). Att inte se effekterna av hållbart resande bidrar ytterligare till känslan av maktlöshet, och en fjärdedel (25 %) av resenärerna anser att det känns meningslöst att vara mer hållbar på ett resmål som inte själva vidtar hållbarhetsåtgärder.

Delat ansvar och vikten av branschomfattande åtgärder

Den roll resenärer känner att de kan spela för att avhjälpa negativa effekter av resor, visar också på deras förväntningar kring samarbete inom området. En anmärkningsvärd stor del av de svenska resenärerna, 61 %, säger att de vill lämna platserna de besöker i bättre skick än när de kom dit (en ökning från 54 % förra året). Årets mer omfattande undersökning visar också att 45 % tror att de själva har potential att motverka de sociala effekterna av resor. Å andra sidan tycker 39 % att myndigheter har störst makt att motverka de ekonomiska effekterna, och 44 % anser att leverantörer av resetjänster är nyckeln till att hantera och mildra den miljömässiga påverkan. Dessutom anser 45 % av de svenska resenärerna att det är myndigheternas ansvar att utbilda alla om effekterna av resor och turism.

Ny undersökning avslöjar resebranschens fortsatta utmaningar inom hållbart resande

Det är viktigt att ta ansvar och se till att resenärer får stöd att efterleva sina avsikter. Att hitta ett boende märkt som mer hållbart är mer tilltalande för mer än en tredjedel av de svenska resenärerna (36 %) och konsekventa certifieringsstandarder är avgörande för att identifiera dessa alternativ. 64 % tycker att alla resebokningssajter ska använda samma certifieringar eller etiketter för hållbarhet. Men antalet resenärer som är intresserade av att veta mer om varför ett boende har fått en specifik etikett har minskat med 26 procentenheter (till 32 %) jämfört med förra året, vilket indikerar ett behov av enkel och tydlig kommunikation som möjliggör enkla beslut oavsett prioriteringar.

Ljusglimtar inom hållbarhet

Trots den ökande frustrationen känner resenärer som säger att de gör medvetna val också att mer hållbara reseupplevelser tillför mervärde till deras resor. Enligt de nya delarna av årets rapport framkom det att 51 % av de svenska resenärerna anser att de är den bästa versionen av sig själva när de reser mer hållbart och tar därför denna positivitet med sig hem, och 52 % känner att bara av att se hållbarhetsåtgärder under sina resor ger dem inspiration till att bli mer hållbara i vardagen. Att vara mer hållbar på resan upplevdes som en förbättring för de 94 % som genomförde olika autentiska, lokala och kulturella aktiviteter. Lika många (94 %) valde att handla i små, oberoende butiker och 93 % planerade sina resor så att de kunde gå, cykla eller åka kollektivt.

”Medan många resenärer har behållit en känsla av optimism och en önskan om att ha en mer positiv påverkan, finns det en viktig möjlighet för branschen att påskynda arbetet med att göra dessa val lättare för alla”, säger Danielle D’Silva, Head of Sustainability på Booking.com. ”Det är viktigt att vi fortsätter att se till att mer hållbara alternativ inte bara är lättillgängliga utan också lätta att lita på och förstå. Det är där vi tror att ökad kunskap, tydliga och konsekventa standarder och trovärdiga tredjepartscertifieringar av legitima hållbarhetsåtgärder under hela reseupplevelsen verkligen kan hjälpa. Även om frustrationen hos konsumenterna är bekymmersamt är det också en påminnelse om att behålla vårt fokus på arbetet som vi vet kan göra skillnad, inte bara för resenärer, utan för samhällen och resmål överallt.”

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>