Hem MILJÖ Nyheter Bilder & Videor Kontaktpersoner Dokument Evenemang Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Nyheter Bilder & Videor Kontaktpersoner Dokument Evenemang Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Publicerat av: Redaktionen

Nyheter Bilder & Videor Kontaktpersoner Dokument Evenemang Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer 3

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där medborgarna fick lämna synpunkter om vad de tycker är viktigt när Jönköping växer och utvecklas. Denna tidiga medborgardialog är ett underlag i den fortsatta planeringen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Under medborgardialogen kom 622 svar in. Majoriteten (69 %) av de som svarat är mellan 20-49 år, där åldersgruppen 30-39 år sticker ut mest. Könsfördelningen på svaren har varit 54 % män, 44 % kvinnor och 2 % annan könstillhörighet.

– Nu i arbetet med förslag till utbyggnadsstrategi för den första etappen kommer vi fortsätta planera utifrån de frågor som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper, och särskilt av de yngre invånarna, så kommer detta också lyftas i den fortsatta planeringsprocessen, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.

Svaren i korthet

82 % av de svarande har pekat ut en plats som behöver utvecklas. De som har pekat ut en plats för utveckling har valt att främst ange nya bostäder (20 %) som en utvecklingsmöjlighet, följt av lättare att nå med cykel och mer service och butiker. Utvecklingsmöjligheterna lättare att nå med bil och nya arbetsplatser har valts minst antal gånger.

Av de som pekat ut en plats som är bra som den är idag har flest valt kvaliteterna grönska (11 %)och lugn och ro.

I det öppna kommentarsfältet där deltagare fick ge egna synpunkter kring vad som är viktigt att tänka på när Jönköpings kommun växer är det flest som har uttryckt synpunkter kring hållbara resor, grönska och bostäder. Även trygghet och jämlikhet är områden som invånarna tycker är viktiga att jobba med.

-Många har engagerat sig i denna tidiga medborgardialog om Jönköpings och centrumnära tätorters framtida utveckling. Jag tycker det märks att vi har samma syn på att det är samhällen vi ska bygga, inte uppdelade områden, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Alla svar och en sammanställning finns att ta del av på www.jonkoping.se/200000

I början på 2021 tas beslut om förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1 ska ut på samråd. Då kommer det finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>