Regionerna kan bidra starkt till transportsektorns omställning
Hem TRANSPORT Regionerna bidrar starkt till transportsektorns omställning

Regionerna bidrar starkt till transportsektorns omställning

Publicerat av: Redaktionen

Under Almedalsveckan lanserar BioDriv Öst en intervjuserie där regionpolitiker berättar om sin syn på transportsektorns omställning.

Alla är stolta över att ha ställt om till fossilfri kollektivtrafik och understryker vikten av samverkan.

Omställningen till fossilfria transporter bidrar inte bara till att nå klimatmålen, den har också positiva effekter på en rad andra miljö- och samhällsmål. Välkommen att ta del av de inspelade intervjuerna och den bredd av perspektiv som lyfts kring regionernas roll i omställningen.

När Almedalsveckan drar i gång sätter BioDriv Öst ljuset på regionernas roll i omställningen av transportsektorn. Regionpolitiker har intervjuats i de sex län i östra Mellansverige som utgör BioDriv Östs verksamhetsområde. Mycket av det konkreta arbetet sker på lokal och regional nivå. Ett exempel på det är projektet Fossilfritt 2030. Där samverkar samtliga regioner och länsstyrelser i de sex länen samt ett 40-tal kommuner, tillsammans med BioDriv Öst. En rad projekt och aktiviteter genomförs som påskyndar omställningen till alla förnybara alternativ som behövs för att nå transportsektorns klimatmål.

– Fossilfritt 2030-projektet har vi sett hur viktig regionernas roll är i transportsektorns omställning. De har en nyckelroll då de har i uppdrag att vara en samlande och pådrivande kraft för alla länets aktörer i arbetet för en hållbar regional utveckling, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.

Samverkan är central. Alla intervjuade regionpolitiker lyfter vikten av att koppla samman offentliga aktörer, näringsliv och akademi – nationellt, storregionalt, regionalt och lokalt.

Inom ramen för regionernas egna verksamheter finns också stora möjligheter att påskynda omställningen genom att i upphandlingar ställa krav på fossilfria transporter. Regionerna är stora transportköpare, de upphandlar både kollektivtrafik och alla varu- och persontransporter som behövs för att bedriva sjukvård. Tack vare regionernas stora köpkraft ger deras krav på fossilfrihet ringar på vattnet. Bland annat bidrar de till att tank- och laddinfrastrukturen för olika förnybara alternativ byggs ut. På så sätt kan de underlätta även för kommuner, företag och privatpersoner att köra fossilfritt.

Regionpolitikerna är stolta över att ha ställt om till i princip helt fossilfri kollektivtrafik. Närproducerad biogas har varit en viktig pusselbit i omställningen, tillsammans med HVO100 och på senare år även eldrivna bussar. Att öka andelen kollektivtrafikresenärer i förhållande till privatbilister lyfts också fram som ett viktigt bidrag till att nå transportsektorns klimatmål.

Regionerna kan bidra starkt till transportsektorns omställning Något som alla intervjuade regionpolitiker är överens om är att omställningen från fossila till förnybara alternativ har positiva effekter på en rad miljö- och samhällsmål. Bland annat bidrar omställningen till bättre luftkvalitet, högre självförsörjningsgrad, bättre krisberedskap och ökad sysselsättning. Genom att ställa om till förnybara alternativ kan regionerna alltså checka av många boxar i arbetet för en hållbar regional utveckling.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>