Scanpack Summit: Nyckeln till en hållbar förpackningsindustri
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Scanpack Summit: Nyckeln till en mer hållbar förpackningsindustri

Scanpack Summit: Nyckeln till en mer hållbar förpackningsindustri

Publicerat av: Redaktionen

En av årets talare på Scanpack Summit är Armando Mariano, hållbarhetschef och FoU-ansvarig för material och produkter på Seda International Packaging Group.

På Scanpack Summit kommer han att dela med sig av sin erfarenhet och presentera en ny rapport från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC).

Seda International Packaging Group designar och tillverkar innovativa förpackningslösningar för livsmedel och livsmedelstjänster inom kategorierna kartong, papp och flexibla förpackningar åt världens ledande multinationella företag, vilket ger dem hållbara produkter i linje med deras miljöstrategi.

I över 25 år har Armando Mariano lett nya globala produktlanseringar från koncept till industrialisering hos Seda International Packaging Group.

– Jag kommer att prata om huvudprioriteringar och relevanta rekommendationer för en säker, prisvärd och hållbar förpackningsindustri. Jag kommer också att presentera en ny rapport som utarbetats av EESC. Rapporten fokuserar huvudsakligen på bevarandet och förnybarheten av förpackningsmaterial, principerna ”ekodesign” och ”ändamålsenlighet”, minskningen av utsläpp under tillverkningsprocesser fram till återvinningsbarhet samt cirkulära, pappersbaserade förpackningar med ”evig livslängd”, säger Armando Mariano.

Hållbarhet är ett ämne som blir allt hetare inom förpackningsindustrin. Företag världen över gör förändringar för att tillgodose behovet av mer hållbara förpackningar. För att lyckas är det avgörande att såväl konsumenter som offentliga institutioner bidrar.

Scanpack Summit: Nyckeln till en hållbar förpackningsindustri

Armando Mariano

– Rapporten betonar också att säkerhet och skydd av förpackade produkter är de viktigaste aspekterna att beakta, med särskild uppmärksamhet på livsmedel och drycker, så att förpackningarna är både hållbara och effektiva. I det avseendet får inte en hållbarhetsinriktad syn på förpackningsdesign undergräva dessa funktioner. Slutligen har vi även understrukit att hållbara åtgärder inte bara måste vidtas av förpackningsindustrins intressenter utan också av offentliga institutioner och konsumenter.

Evidensbaserade politiska åtgärder krävs

Förpackningsindustrin står inför många utmaningar. I rapporten redogörs för vilka nödvändiga förändringar som måste göras för att kunna övervinna utmaningarna och skapa en hållbar kedja över hela branschen.

– Korrekt insamling och återvinning av förpackningar är avgörande för att minska slöseri med resurser. Samtidigt är det viktigt att implementera enhetliga kriterier för de regler för förpackningsåtervinning och insamlingssystem som tillämpas lokalt i medlemsländerna. Europeiska kommissionen bör också säkerställa lika tillämplighet och efterlevnad av de lagstadgade kraven för hållbarhet inom hela EU för att undvika fragmentering och interna tekniska hinder.

Armando Mariano betonar vikten av evidensbaserade politiska åtgärder för att skapa bästa möjliga miljömässiga resultat.

– Evidensbaserade politiska åtgärder behövs för att kunna säkerställa bästa möjliga miljömässiga resultat. I detta avseende rekommenderas i rapporten att den kommande översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (PPWD) möjliggör ytterligare innovation genom att sätta upp mål som är anpassade till livscykeltänkandet, som stöds av starka data och vetenskapliga bevis och som ger bästa möjliga miljömässiga resultat överlag och som också tar tillräcklig hänsyn till eventuell påverkan på produkterna i förpackningen.

”Tackla dagens största utmaningar och ta vara på morgondagens bästa möjligheter”
På Scanpack Summit kommer Armando Mariano dela med sig av sina insikter om hur hela förpackningsindustrin kan bli mer hållbar, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en kedja där hållbarheten är garanterad.

– Scanpack Summit täcker ett brett spektrum av förpackningsämnen, från cirkulär ekonomi till konsumenter och störningar. Från framtidens förpackningar till smarta förpackningar. Min förväntning är att vi kan fortsätta stödja anpassning och gemensamma visioner inom förpackningsindustrin, varumärken och bland konsumenter. På så sätt kan vi tackla dagens största utmaningar och ta vara på morgondagens bästa möjligheter.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>