Nu kan du mäta säkerhetsklimatet på ditt bygge!
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Nu kan du äntligen mäta säkerhetsklimatet på ditt bygge!

Nu kan du äntligen mäta säkerhetsklimatet på ditt bygge!

Publicerat av: Redaktionen

Efter ungefär ett års arbete lanserar vi äntligen vår nya säkerhetsindikator!

Allt började med att Byggherrarna kopplade samman Binosight med organisationen Håll Nollan i början av 2021.

Håll Nollan är en organisation som verkar för noll olyckor på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser.

En given samarbetspartner för oss på Binosight, då vi ser en självklar koppling mellan säkra arbetsplatser och en mer hållbar byggbransch.

Fånga upp säkerhetsrisker tidigt i projektet

Tillsammans med Håll Nollan och arbetsmiljöspecialister från ett par av deras medlemsorganisationer bildade vi en arbetsgrupp. Vi ville tillsammans hitta ett sätt att mäta säkerhetsklimat. Det vill säga projektmedarbetarnas uppfattning om aspekter kring säkerhet i projektet.

Genom att mäta säkerhetsklimatet kan man fånga upp signaler tidigt på sådant som kan utgöra en säkerhetsrisk. Det i stället för att bara mäta antalet olyckor och tillbud och därmed konstatera vad som redan skett. Då har ju olyckan redan varit där.

Det var viktigt med en vetenskaplig grund

Gruppens arbete började med att titta på vilka vetenskapliga modeller som redan finns för att mäta säkerhetsklimat. Vi landade till slut i en modell av forskarna Hahn och Murphy, som bland annat presenteras i Arbetsmiljöverket Syna säkerheten på din arbetsplats– ett stöd för företag och organisationer i arbetet med säkerhetskultur från 2012. Modellen anpassades efter byggprojekt och kompletterades med befintliga PQi-frågor som direkt rör säkerhet.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi mäter säkerhetsklimatet på två sätt. Det första är hur projektmedarbetarna agerar på ett säkert sätt: Tar man genvägar i projektet på bekostnad av säkerheten? Säger man till kollegor som inte följer säkerhets- och ordningsreglerna? Är säkerhet en prioriterad fråga för ledningen? Det andra är projektmedarbetarnas upplevelse: Känner man sig fri att rapportera säkerhetsproblem? Upplever man att arbetsplatsen är trygg och säker? Och så vidare.

Pilotprojekt fick testa de nya frågorna

Arbetet fortsatte med att några av våra kunder fick testa de nya säkerhetsfrågorna i sina projekt. Jag som statistiker fick sedan utvärdera den data som kom in, och vi kunde konstatera att modellen höll ihop på ett bra sätt. Vi kände oss med andra ord trygga med att lägga in de nya frågorna i vår PQi-enkät.

Och där är vi nu!

Så här används frågorna

Antingen använder man säkerhetsfrågorna som en del av en hel PQi-mätning. Eller så skickar man ut säkerhetsfrågorna separat för att kontinuerligt hålla tempen på just säkerhetsklimatet. Frågorna besvaras av alla som kan bedöma den fysiska arbetsplatsen på bygget. De är också översatta till 13 språk, så att även gästarbetare ska kunna besvara enkäten.

PQi och säkerhet

Det vi på Binosight snabbt insåg när vi satte på oss ”säkerhetsglasögonen” var att många av de frågor som redan finns i PQi-enkäten är kopplade till säkerhet. Antingen på ett direkt eller indirekt sätt. Ta t ex frågan om rimlig arbetsbelastning. Eller att det finns tillräckligt med personella resurser i projektet.

Nu kan du mäta säkerhetsklimatet på ditt bygge!Håll Nollan frågade sina medlemmar vilka anledningar de såg till olyckor i byggbranschen. Bristfällig planering och tidsstyrning, samt bristande kommunikation sågs som de främsta orsakerna. Dessa är områden som redan mäts i PQi-enkäten. Det går inte att se säkerhet som ett isolerat område – allt hänger ihop.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>