Skattefri laddning på jobbet viktigt för elektrifieringens framgång i Sverige
Hem TRANSPORT Skattefri laddning på jobbet är viktigt för elektrifieringens framgång i Sverige

Skattefri laddning på jobbet är viktigt för elektrifieringens framgång i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Det behövs många olika initiativ för att Sverige ska uppnå sina klimatpolitiska mål inom transportområdet.

Ett sådant är att ta bort skatten på privatbilisters laddning av elbilen på jobbet, en åtgärd som innebär flera fördelar.

Därför är det viktigt att det lagförslag som nu lagts fram också antas, skriver Cecilia Routledge på Ctek.  

Elbilsindustrin växer snabbt och regeringar runt om i världen vidtar nu olika åtgärder för att uppmuntra övergången från fossila till förnybara bränslen. Ett sätt att göra detta är att ta bort skatt på laddning av elbilar på jobbet. Denna politiska förändring skulle medföra en betydande inverkan på övergången till elbilar, eftersom den ger ekonomiska fördelar för de anställda, minskar koldioxidutsläppen och gör elbilar ännu vanligare på våra gator och vägar.

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås nu glädjande nog att skatten på att ladda bil på jobbet tillfälligt slopas. Skattefriheten skulle gälla personbilar och lätta lastbilar, men också motorcyklar, mopeder och cyklar, och innebär att den anställde slipper förmånsbeskattas. I promemorian anges också att förslaget bör minska den administrativa bördan som nuvarande beskattning innebär. Antas förslaget så kan de nya reglerna träda i kraft redan den 1 juli 2023.

Eliminerad skatt på att ladda elbil på jobbet innebär en påtaglig ekonomisk besparing för företagets anställda. Elbilar är förvisso billigare i drift än traditionella bensindrivna bilar, men den initiala kostnaden för att skaffa elbil uppfattas av många fortfarande som för stor. Genom att göra det ännu billigare att ladda bilen även utanför hemmet så skulle elbilen bli ett möjligt fordonsalternativ för en bredare krets privatkonsumenter. När fler har råd med elbilar ökar efterfrågan, fler elbilar kommer ut på marknaden och fler  laddningsstationer byggs.

Förutom dessa effekter skulle åtgärden att ta bort skatt på jobbladdning också leda till att till exempel fastighetsägare motiveras att ökar takten på utbyggnaden av laddpunkter i sina garage och andra parkeringsytor. Att fler fastighetsägare tar del av denna nya inkomstkälla är viktigt för att etablera laddinfrastruktur som en ekonomisk konkurrensfördel. Även stora arbetsgivare får genom den slopade skatten ökade incitament att erbjuda sina medarbetare förmånen att ladda bilen under arbetstid.

Skattefri laddning på jobbet viktigt för elektrifieringens framgång i Sverige

Cecilia Routledge på Ctek

Sverige är ett av de länder som har satt upp ambitiösa mål om att fasa ut bilar som drivs med fossila bränslen senast 2030. Att ta bort skatten på laddning av elbilar på jobbet skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning för att uppnå detta mål. Därför är det viktigt att det nya lagförslaget också antas.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>