Städer behöver insikter från data för att hantera klimatförändringar
Hem MILJÖ Städer behöver nu insikter från data för att hantera klimatförändringar

Städer behöver nu insikter från data för att hantera klimatförändringar

Publicerat av: Redaktionen

I takt med att temperaturen stiger står världen inför en ökning av frekvensen och intensiteten av skogsbränder, kraftiga stormar, torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser.

Världens ledare försöker ta itu med dessa problem, men det krävs åtgärder på olika nivåer i samhället, inklusive från städer där majoriteten av världens befolkning bor.

Städer behöver insikter från data för att hantera klimatförändringar

Julia Moreno Rosino, Inclusive Climate Action Senior Manager Policy, Data & Analysis på C40 Cities Climate Leadership Group

Det är bråttom med omfattande åtgärder för ett bättre klimat, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. När det gäller städer, där 56 procent av jordens människor bor, behövs data för att kunna ge ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Datainsamlingssystem möjliggör för tjänstemän i städerna att följa utvecklingen för olika indikatorer och även informera om strategier för de viktigaste klimatutmaningarna. Att bara följa data är inte tillräckligt – städer måste kunna använda informationen för att producera handlingskraftiga insikter för att främja beslutsfattande och införa meningsfulla åtgärder.

Realtidsdata är av stor vikt för att utveckla handlingsplaner som är lokalt anpassade. Städer behöver samla in data och följa nyckelindikatorer för att utvärdera sina utsläpp, luftkvalitet, energi, klimatanpassning och andra nyckeltal.

C40 Cities, ett nätverk av 97 städer som vidtar ambitiösa klimatåtgärder, har byggt flera översiktsvyer, både interna och offentliga, med hjälp av mjukvara för dataanalys för att studera olika indikatorer. Städer kan därmed analysera specifika regioner eller sektorer på ett snabbare och mer intuitivt sätt än att behöva bedöma flera komplexa datauppsättningar. Det möjliggör benchmarking av varje stads resultat och snabb identifiering av vilka städer som är på väg att nå särskilda mål och vilka som behöver mer stöd.

Till exempel presenterar vår instrumentpanel för utsläpp av växthusgaser komplexa utsläppsdata i ett format som är lätt att analysera. Instrumentpanelen kan användas av städer, forskare eller allmänheten för att få fram vilka sektorer och delsektorer som bidrar till högre utsläpp, såsom flyg eller byggnader. Det går även att jämföra nuvarande utsläpp med tidigare år för att studera utvecklingen.

Clean Construction Policy Explorer är en mer nischad instrumentpanel som undersöker de principer som städer har implementerat för att ta itu med utsläpp från ett segment av dess byggda miljö, och lyfter fram vilka städer som kommit längst. Därmed hoppas C40 kunna inspirera alla städer att höja sina ambitioner om renare byggpolitik samtidigt som vi lär av dem som ligger i framkant.

Vår Adaptation Data Explorer låter städer hitta andra städer runt om i världen som upplever liknande klimatrisker eller extrema väderhändelser. Det möjliggör diskussion kring bästa sätt att hantera olika slags klimatkriser, oavsett om det gäller stigande havsnivåer, översvämningar eller skogsbränder.

Transporter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, varför olika former av mobilitetsdata är viktiga.

De interna översiktsvyerna, som inte är offentliga, ger skräddarsydda rekommendationer beroende på hur städer presterar mot specifika mätvärden. En stad kan till exempel se sin nuvarande mängd avfall från deponi och förbränning och jämföra med sina mål och med andra städer. Om en indikator inte når sina målvärden kan instrumentpanelen föreslå olika åtgärder och om en annan stad går snabbt framåt ges insikter för att ytterligare höja ambitionen.

Avsikten är att förse städer med den information som är mest relevant för dem beroende på deras förutsättningar, data och ambitioner. Ett viktigt delsyfte är att städer kan följa sina framsteg inom olika sektorer, dela kunskap och lära av varandras goda exempel. Dataanalys och instrumentpaneler tror vi kan ge stor hjälp med dessa frågor. Även om en del städer tar stora steg behövs snabbare och mer effektiva åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>