Sveriges Ingenjörer fortsätter växa

Sveriges Ingenjörer fortsätter växa 1

För tolfte året i rad ökar Sveriges Ingenjörer sitt medlemsantal och befäster positionen som landets största akademikerförbund. Ökningen på 3349 medlemmar sker både bland yrkesverksamma och ingenjörsstudenter.

Förra året ökade förbundets medlemsantal med 2,2 procent, jämfört med året dessförinnan. Den totala medlemssiffran för helåret 2019 landade på 154 829. Nedbrutet bland yrkesverksamma var ökningen 2 procent.

–  Det är glädjande att förbundet växer. Det ger kraft i de viktiga förhandlingar kring avtalsrörelsen och arbetsrätt som vi har framför oss. Det ökar våra möjligheter att göra skillnad i viktiga frågor för våra medlemmar, som utmaningar med hög stress och att få betalt för det värde de skapar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Under fjolåret fortsatte även tillströmningen av ingenjörsstudenter som förbundet haft de senaste åren. Ökningen låg på 4,7 procent.

– Förbundets styrka ligger i vårt fokus på våra medlemmar. Ingenjörer har en avgörande roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som förbund kan vi stödja det genom att bidra till utvecklingen av medlemmarnas kompetens, lön, trygghet och status. Det arbetet ska vi göra ännu bättre under 2020, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Related Articles