Volkswagen-koncernen publicerar robust resultat för första halvåret, vilket möjliggör investeringar i mobilitet, batteriplattformar och mjukvara som framtida vinstpooler
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Volkswagen-koncernen redovisade ett robust rörelseresultat för första halvåret, vilket möjliggör viktiga investeringar i mobilitet, batteriplattformar och mjukvara i framtida vinstpooler

Volkswagen-koncernen redovisade ett robust rörelseresultat för första halvåret, vilket möjliggör viktiga investeringar i mobilitet, batteriplattformar och mjukvara i framtida vinstpooler

Publicerat av: Redaktionen

Koncernen har fortsatt att göra stora strategiska framsteg under andra kvartalet med avgörande utveckling inom alla teknikplattformar – mobilitetstjänster, batterier och programvara.

  • Stabila försäljningsintäkter under första halvåret på 132,3 miljarder euro, 2 procent högre än föregående år, inklusive konsolidering av Navistar för första gången

  • De globala elbilsleveranserna ökade med 27 procent under första halvåret, och orderingången i Västeuropa ökade med 40 procent jämfört med föregående års nivå, vilket återspeglar den snabba ökningen i kundefterfrågan

  • Robust utveckling med ett rörelseresultat för första halvåret före engångsposter på över 13 miljarder euro (16,1 procent ökning jämfört med 2021), vilket visar styrkan hos koncernens märken

  • Resultatet drivs av förbättrad mix främst genom varumärkesgrupperna Premium och Sport samt starkare volymgrupp

  • Koncernens helårsprognos för 2022 bekräftad med ett positivt andra halvår framåt

  • Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens finansdirektör: ”Trots globala utmaningar som aldrig tidigare skådats, har Volkswagen uppvisat enastående finansiell styrka.”

Volkswagen-koncernen redovisade ett robust rörelseresultat för första halvåret, vilket möjliggör viktiga investeringar i framtida vinstpooler och nya plattformar. Koncernen har fortsatt att göra stora strategiska framsteg under andra kvartalet med avgörande utveckling inom alla teknikplattformar – mobilitetstjänster, batterier och programvara.

– Trots globala utmaningar som aldrig tidigare skådats, har Volkswagen uppvisat enastående finansiell styrka. Rörelsemarginalen under första halvåret speglar den starka produktsubstansen och en proportionerligt högre försäljning i premiumsegmentet. Dessutom har volymgruppen visat att den kan leverera goda resultat även i en utmanande miljö, sade finansdirektör Arno Antlitz vid presentationen av kvartalssiffrorna.

Efterfrågan på elbilar fortsatte att växa snabbt under andra kvartalet, och orderingången i Västeuropa för första halvåret 2022 låg 40 procent över föregående års nivå. Trots flaskhalsar i leveranserna, ett tillfälligt produktionsstopp i Europa och covidrelaterade nedstängningar i Kina, levererades 118 000 elbilar under andra kvartalet – vilket återspeglar en andel av de totala leveranserna på 6 procent. Under första halvåret ökade leveranserna av elbilar med 27 procent till 217 000 fordon. Volkswagen ökade produktionskapaciteten för ID.4 i Emden och Chattanooga samt för ID. Buzz1 i Hannover under andra kvartalet för att stödja den planerade ökningen av den globala elbilsproduktionen under andra halvåret och framåt.

Trots globala motvindar och problem med leveranskedjan uppvisade koncernen finansiell motståndskraft under andra kvartalet. Omsättningen under kvartalet uppgick till 69,5 miljarder euro (3,3 procent ökning jämfört med 2021). Rörelseresultatet före engångsposter under andra kvartalet uppgick till 4,7 miljarder euro och inkluderade cirka 2,4 miljarder euro i negativa effekter på verkligt värde från derivat utanför säkringsredovisning (huvudsakligen från råvarusäkring), en omvänd effekt jämfört med första kvartalet. Innan dessa bokförda värdeförluster har den underliggande utvecklingen till och med förbättrats jämfört med ett bra första kvartal 2022.

Rörelseresultatet före engångsposter för första halvåret uppgick till 13,2 miljarder euro, en ökning med 16,1 procent jämfört med samma period 2021. Detta drevs av starka resultat från varumärkesgrupperna Premium och Sport samt förbättringar inom volymgruppen som uppnådde 5,0 procents marginal under första halvåret, vilket ytterligare understryker Volkswagens soliditet. I Kina återhämtade sig den månatliga produktionstakten märkbart mot slutet av andra kvartalet, vilket placerar koncernen väl för återstoden av året i takt med att covidrestriktionerna fortsätter att lätta. Regionen representerar koncernens näst största elbilsmarknad (29 procent av försäljningen under första halvåret och andra kvartalet), och den största tillväxtdrivande faktorn för leveranser av elbilar, vilket innebär en mer än trefaldig ökning jämfört med 2021.63 500 elbilar levererades under första halvåret 2022.

Koncernen fortsatte att prioritera investeringar i framtida elbilsteknik och programvara. FoU-utgifterna ökade till 4,9 miljarder euro under andra kvartalet och accelererade Volkswagens framsteg mot att bli en mjukvarudriven mobilitetsleverantör.

– Koncernens starka rörelseresultat och finansiella ställning möjliggör viktiga investeringar i framtida vinstpooler. Volkswagen gjorde viktiga strategiska framsteg under andra kvartalet och gick avsevärt framåt med utvecklingen av plattformarna för batterier, mobilitetstjänster och mjukvara, sade Antlitz.

Att göra Volkswagen till ett av de ledande företagen inom mobilitetstjänster

Förvärvet av Europcar innebär ett betydande strategiskt steg med vilket Volkswagen expanderar sin verksamhet inom mobilitetstjänster och tar sig in på en växande marknad där kundernas efterfrågan förväntas öka snabbt. Framtida vinstpooler är mycket lovande. Som ett resultat kommer Volkswagen att kunna ge alla sina kunder tillgång till Europcars infrastruktur, inklusive viktiga transferpunkter på flygplatser, tågstationer och centralt belägna platser, för utökade mobilitetstjänster.

Volkswagen planerar att erbjuda kunderna samtliga mobilitetsbehov från en enda app, inklusive biltjänster, bilpooler, bildelning, hyrbilar och fordonsabonnemang.

Nya PowerCo banar väg för expansion av batteriproduktionen

Volkswagen-koncernen publicerar robust resultat för första halvåret, vilket möjliggör investeringar i mobilitet, batteriplattformar och mjukvara som framtida vinstpooler

Det Salzgitter-baserade företaget PowerCo, som bildades i juli, samlar globala batteriaktiviteter från råmaterial till återvinning.

Samtidigt påbörjades bygget av företagets första egna battericellsfabrik. Detta kommer att utgöra en mycket standardiserad förlaga för Volkswagens globala utrullning av hållbara cellfabriker som är utformade för att säkra tillgången och sänka batterikostnaderna för Volkswagen-koncernen.

CARIAD lanserar nya programuppdateringar

CARIAD gjorde betydande framsteg under andra kvartalet, utökade sin kapacitet för automatiserad körning och levererade kraftfulla uppdateringar till sina kunder vilket ger en avsevärt förbättrad nivå av automatisering och lägger till nya funktioner som automatiskt filbyte med Travel Assist, automatiserad parkering samt Plug & Charge.

CARIAD tecknade också flera avtal för att säkra högpresterande hårdvara för koncernens programvaruplattform och framtidssäkra nästa generation bilar.

Framtidsutsikter

Volkswagen-koncernen bekräftar sin prognos för 2022 efter ett robust första halvår i och med lättnader i leveransbegränsningarna. Försörjningen av kabelhärvor har hanterats framgångsrikt och är till största delen tillbaka på normala nivåer. Koncernen förväntar sig att produktmixen normaliseras under andra halvåret i takt med att halvledarsituationen förbättras i kombination med en stark orderstock. En märkbar återhämtning av den månatliga försäljningen mot slutet av andra kvartalet bådar dessutom gott för försäljningen andra halvåret.

Det är dock ännu inte möjligt att bedöma de specifika effekterna av kriget i Ukraina eller effekterna av Covid-19-pandemin på Volkswagen-koncernens verksamhet, på den globala ekonomin och tillväxten i branschen under verksamhetsåret 2022. Särskilt i Europa råder osäkerhet kring energiförsörjningen.

–Trots all försiktighet med tanke på den volatila marknadsmiljön och de geopolitiska riskerna är vi övertygade om att vi kan påskynda koncernens omvandling ytterligare, avslutar finansdirektör Antlitz.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>