Hem NYHETER 41 elbolag i ny rapport: Skrota onödig reform

41 elbolag i ny rapport: Skrota onödig reform

Publicerat av: Redaktionen

41 elbolag i ny rapport: Skrota onödig reform 3

Sverige står inför en enorm kraftansträngning: senast år 2045 ska vi ha nettonollutsläpp av växthusgaser, vilket till stor del bygger på en snabb och bred elektrifiering av samhället. Parallellt med detta – och till stor del i skymundan – planeras för den största omstöpningen av energibranschen på 25 år. Sverige ska få en elhandlarcentrisk modell. I en ny rapport presenterar 41 lokala och regionala elbolag alternativ till den kritiserade och omdebatterade elhandlarcentriska modellen. 

Den elhandlarcentriska modellen (ECM) är ett politiskt förslag som initierades redan 2009 och som sedan dess levt ett ganska undanskymt liv, med få förkämpar. Grundsyftet var att göra elmarknaden enklare för kunderna, med fokus på att avveckla systemet med två fakturor (en för elhandel och en för elnätet) och få till en samlad faktura. Kritiken har dock varit omfattande. Representanter från myndigheter, intresseorganisationer och politik har pekat på hur reformen hotar individers integritet, rikets säkerhet och elmarknadens finansiella stabilitet. Inte minst riskerar den att kraftigt bromsa in energiomställningen och samtidigt driva kostnader för konsumenterna, vilket påtalats av flera kundorganisationer.

Skulle regeringen välja att gå vidare med förslaget om en elhandlarcentrisk modell blir det den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen 1996 och kommer att leda till betydande kostnader för kunderna. (Bara att gå från två till en faktura ger en negativ kund- och samhällsnytta på 1,2 miljarder SEK enligt beräkningar från Sweco). En reform med sådana risker och kostnader måste ha betydande vinster för att vara motiverad. Vi 41 elbolag har följt reformen på nära håll under det dryga decennium den har planerats och kan konstatera att verkligheten har sprungit förbi dess ursprungstanke.

Rapporten ”Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad” har tagits fram av aktörer med en lång samlad erfarenhet av Sveriges elsystem och en stark lokal och regional närvaro. I den presenterar vi alternativa förslag med elkunden i fokus. Förslag som lägger grunden för hur Sverige kan möta dagens- och morgondagens utmaningar på slutkundsmarknaden med fokus på konkurrenskraft, energiomställning och klimatmål. Sammantaget gör förslagen ECM till en onödig och förlegad reform.

Elsystemets förutsättningar ser idag helt annorlunda ut än då tanken om ECM föddes. Teknikutvecklingen stormar fram och med digitalisering minskar problemet med två pappersfakturor. Ett antal reformer har därtill drivits igenom som löser många av de problem som ECM skapades för att lösa. Bland annat kommer kundernas position på marknaden förstärkas kraftigt i och med den stora EU-reformen ”Ren energi för alla i Europa” som Sverige nu implementerar. Den absolut största skillnaden mellan nu och då är dock insikten om hur fullkomligt central kontakten mellan kunder och elnätsföretag är för att klara av energiomställningen och motverka kapacitetsbristen i våra elnät. Den kontakten skulle brytas i och med ECM, eftersom reformen bygger på att kunderna enbart ska ha kontakt med elhandlarna och inte med elnätsföretagen.

För oss lokala och regionala elbolag skulle reformen bli ett dråpslag. Den skulle distansera oss från våra kunder och försämra våra möjligheter att tillsammans med dem utveckla och införa lösningar för energieffektivisering, elektrifiering och som motverkar nätkapacitetsbrist. De utmaningar som fortfarande finns kvar sedan ECM började utredas kan åtgärdas utan en total omstöpning av elmarknaden. Sammantaget – med övriga reformer, pågående initiativ och generella samhällsförändringar – gör de förslag som vi presenterar i rapporten ECM till en överflödig reform:

• Enklare och effektivare hantering av fullmakter genom reglering och tillsyn från Energimarknadsinspektionen
• Dyra anvisningsavtal kan upphandlas eller regleras prismässigt utifrån spotpriset
• Förenklingar av fakturor genom en branschgemensam dialog med Energimarknadsinspektionen
• Statistikproduktionen kan förbättras och förenklas utifrån pågående förenklingsarbete

Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att stoppa reformen. Vi sträcker ut en hand för att tillsammans med politik och myndigheter fokusera på det som är viktigast – att aktivt bidra till att lösa klimatfrågan nationellt, regionalt och lokalt. På ett sätt som gör kunderna till vinnare på elmarknaden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>