Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och Race to Zero
Hem HÅLLBARA ÅSIKTER Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och Race to Zero

Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och Race to Zero

Publicerat av: Redaktionen

Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och går samman med andra innovativa, transformativa och disruptiva företag som har åtagit sig att halvera utsläppen före 2030.

Dessa initiativ går längre än till att minska koldioxidutsläppen i företagens egna och värdekedjans utsläpp:

Advania Sverige kommer att agera enligt 1.5°C Business Playbook och integrera klimatarbetet i sin affärsstrategi samt satsa på att påverka klimatåtgärder i samhället.

Exponential Roadmap Initiative riktar sig till innovatörer, transformatörer och disruptiva organisationer som vidtar åtgärder i linje med 1.5°C, med målet att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Genom partnerskapet med Exponential Roadmap Initiative ansluter sig Advania Sverige till FN:s Race to Zero-kampanjv, den största alliansen någonsin som med rigorösa och omedelbara åtgärder siktar på att halvera de globala utsläppen till 2030 och skapa en hälsosammare och mer rättvis värld i tid med nettonollutsläpp.

– Det här arbetet handlar om att öka ambitionsnivån. Exponential Roadmap-initiativet tittar verkligen på helheten: vad vi själva har för påverkan, vad våra erbjudanden har för påverkan och hur vi som företag kan vara proaktiva och jobba i partnerskap med andra i branschen och hela samhället, säger Helena Nordin Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

Genom att ansluta sig till Exponential Roadmap Initiative förbinder sig Advania Sverige att halvera utsläppen före 2030, nå nettonoll både internt och i hela värdekedjan senast 2045, samt att integrera klimataspekter i affärsstrategin och påverka klimatåtgärder i samhället, i enlighet med vad som beskrivs i 1.5°C Business Playbook.

Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och Race to Zero

Helena Nordin Chief Sustainability Officer på Advania Sverige

– Vi har redan arbetat ett antal år med våra egna utsläpp och utsläppen från produkterna vi säljer. Nästa steg är nu att verkligen ta ett helhetsgrepp på oss själva, kunderna, partners, konkurrenter och samhället. Det här samarbetet med Exponential Roadmap innebär att vi måste leverera – och vi ser det som en självklarhet att resten av världen hänger med. Det handlar inte bara om löften nu, det finns en långsiktighet i målen och det blir ett ännu mer strukturerat arbete, säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

Detta långsiktiga arbete kommer Advania Sverige att utföra i enlighet med 1.5°C Business Playbook, en vägledning för företag och organisationer av alla storlekar för exponentiella klimatåtgärder som hjälper dem att anpassa sig till 1.5°C-ambitionen. Den är förankrad i den senaste vetenskapen och fokuserar på enkelhet och snabbhet. Planen bygger på fyra pelare: att minska företagets egna utsläpp, utsläppen i värdekedjan, integration av klimataspekter i affärsstrategin och att påverka klimatåtgärder i samhället.

– Vi är glada att välkomna Advania Sverige som medlem till Exponential Roadmap Initiative. Som en ledande IT-konsultaktör i Norden, har Advania Sverige en viktig roll att spela i transformationen mot nettonollutsläpp i samtliga sektorer genom digitalisering, säger Johan Falk, VD & Medgrundare, Exponential Roadmap Initiative.

Exponential Roadmap är en rapport och ett vetenskapligt baserat tvärsektoriellt samarbete som lanserades 2018. Rapporten lyfter fram 36 lösningar med exponentiell skalningspotential för att halvera de globala utsläppen av växthusgaser till 2030. Färdplanen visar hur vi kan bygga en starkare, mer motståndskraftig och framtidssäker global ekonomi och öka människors välstånd och hälsa – inom planetens gränser.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>