AFRY bidrar till Norske Skogs mål för lägre energiförbrukning i sin anläggning

AFRY bidrar till Norske Skogs mål för lägre energiförbrukning i sin anläggning

Norske Skog Saugbrugs Paper Mill investerar totalt 165 miljoner norska kronor (ca 157 MSEK) i energieffektiva åtgärder vid sin anläggning i Halden, Norge. AFRY har tecknat ett kontrakt för detaljerad konstruktion av anläggningen.

Anläggningen har redan skapat en av världens mest energieffektiva processer för produktion av tematisk mekanisk massa (TMP) som används för papper till magasin. Dessa åtgärder kommer att ta företaget ytterligare ett steg mot en ännu lägre energiförbrukning.

”Vi vill skapa en banbrytande låg energiförbrukning i vår fiberproduktion. Saugbrugs kommer att vara riktmärket för industrin och med dessa energimått vill vi också skapa en god total lönsamhet vid fabriken, säger Kjell-Arve Kure, VD för Norske Skog Saugbrugs.

AFRY har redan bidragit till förstudien av de tekniska lösningarna med sin expertis inom energi- och pappersmaskiner och kommer nu att ansvara för tekniska lösningar inom process, mekanisk, el, instrument, byggnad, projekt- och konstruktionshantering under implementeringsfasen.

”Vi är mycket stolta över att vara med och skapa ett av världens mest energieffektiva pappersbruk och ser fram emot att påbörja arbetet omedelbart”, säger Jon Julsen, Director Process Industries för AFRY i Norge.

Related Articles