Apple presenterar sina första koldioxidneutrala produkter
Hem NYHETER Apple presenterar sina första koldioxidneutrala produkter

Apple presenterar sina första koldioxidneutrala produkter

Publicerat av: Redaktionen

Den nya Apple Watch-serien är ett stort steg på vägen mot Apple 2030, företagets ambitiösa klimatmål

Apple presenterade idag sina första koldioxidneutrala produkter någonsin i den helt nya Apple Watch-serien.

Innovationer inom design och ren energi har lett till en dramatisk minskning av produktutsläppen på över 75 procent för varje koldioxidneutral Apple Watch. Denna milstolpe är ett viktigt steg på vägen mot Apple 2030, företagets ambitiösa mål om att göra alla produkter koldioxidneutrala före slutet av decenniet. Det innefattar även hela den globala leveranskedjan samt användningen av alla Apple-produkter under deras livslängd.

Som en del av Apple 2030 och företagets miljöarbete i stort har Apple även slutat att använda läder i alla sina produktserier, presenterat sin första helt fiberbaserade förpackning för den nya Apple Watch-serien och fortsatt att utöka användningen av återvunna material i iPhone. Företaget har även lanserat det nya verktyget Grid Forecast, som låter användarna veta när det finns tillgång på renare energi, så att de kan välja när de vill använda sin el.

”Apple bedriver sedan många år ett väldokumenterat arbete med att leda kampen mot klimatförändringarna. Vårt fokus på förnybar energi och design som ger låga koldioxidutsläpp har redan lett till branschledande utsläppsminskningar, och vi kommer inte att sakta ner”, säger Lisa Jackson, Apples vice vd för Environment, Policy, and Social Initiatives. ”Vi har nått en viktig milstolpe i arbetet med att göra världens populäraste klocka koldioxidneutral – men ingen tid finns att förlora, så vårt innovationsarbete rullar ständigt på.”

Alla produkter ska vara klimatneutrala till 2030

Apple har en tydlig och ambitös strategi för att minska produkternas koldioxidutsläpp, där vi prioriterar minskningen av växthusgasutsläpp från de tre största källorna i produktlivscykeln: electricitet, material och transporter. Först efter att ha konstaterat kraftiga minskningar av produktutsläppen kommer Apple använda sig av effektiv klimatkompensation från naturbaserade projekt avseende utsläpp som inte kan undvikas eller minskas med befintliga lösningar.

Varje koldioxidneutral Apple Watch-modell uppfyller följande strikta kriterier: 100 procent ren el för tillverkning och användning av produkterna, 30 viktprocent återvunna eller förnybara material, samt att 50 procent av transporter ska ske med andra transportslag än flyg. Tillsammans resulterar dessa åtgärder i en minst 75-procentig minskning av produktutsläppen för varje modell. Företaget kommer att använda effektiv klimatkompensation för att täcka det lilla av utsläppen som återstår, vilket ger produkterna ett koldioxidneutralt fotavtryck. Varje koldioxidneutral Apple Watch – vilket inbegriper alla Series 9- och SE-modeller i aluminium med en ny sportloop och Apple Watch Ultra 2 med en ny terrängloop eller bergsloop – är certifierad av SCS Global Services, ett ledande företag inom miljöstandarder och miljöcertifiering.

Vägen till 2030

Apples första koldioxidneutrala produkter är resultatet av år av omfattande arbete och innovation inom företaget och dess globala leveranskedja. De representerar även det senaste steget på en resa som inleddes för mer än ett decennium sedan.

År 2020 uppnådde Apple koldioxidneutralitet avseende den egna globala verksamheten och presenterade Apple 2030: en djärv strategi för att skapa en helt koldioxidneutral värdekedja till 2030. Kärnan i Apples plan är att minska de totala koldioxidutsläppen med hela 75 procent jämfört med 2015 års nivåer. Genom att undvika aktiviteter som genererar koldioxidutsläpp, väsentligt öka användningen av förnybar energi i företagets egen verksamhet och leverantörskedja och använda återvunna och förnybara material i designprocessen har Apple kunnat minska sina totala utsläpp med över 45 procent sedan 2015, trots att intäkterna har ökat med över 65 procent under samma period.

Nu när Apple trappar upp sina ansträngningar att göra värdekedjan koldioxidneutral ser man i varje produkt en möjlighet att minska utsläppen – från elen i tillverkningen till materialen och frakten.

Driver på utvecklingen mot ren el

Alla koldioxidneutrala Apple Watch-modeller tillverkas med 100 procent ren el, tack vare de investeringar och anskaffningar som Apple och dess leverantörer utfört. Alla leverantörer som tillverkar delar och komponenter till dessa modeller har dessutom åtagit sig att använda 100 procent förnybar el för all tillverkning för Apple före slutet av decenniet. Apple samarbetar även med tillverkare över hela världen om att få fram regelverk som driver på utvecklingen av lösningar inom ren energi.

För över tio år sedan började Apple att bygga och investera i storskaliga sol- och vindparker för att försörja sina datacenter och kontor. 2015 började företaget samarbeta med tillverkarna om att skapa och investera i egna sol- och vindprojekt och att anskaffa förnybar energi för all tillverkning för Apple. Sedan 2018 använder Apple förnybar energi i alla sina kontorslokaler, datacenter och butiker över hela världen.

Apple presenterar sina första koldioxidneutrala produkterTack vare dessa gemensamma ansträngningar använder Apple och dess globala leverantörer idag mer än 15 gigawatt ren energi över hela världen – tillräckligt för att försörja fler än 15 miljoner amerikanska hem. Fler än 300 globala leverantörer – som tillsammans representerar över 90 procent av Apples direkta tillverkningskostnader – inom alla produktserier deltar nu i Apples leverantörsprogram för ren energi, och har åtagit sig att använda 100 procent förnybar el för all för tillverkning som rör Apple före slutet av decenniet.

Elektricitet för tillverkning och laddning av enheter är Apples största utsläppskälla inom alla produktserier. För att motverka detta har Apple åtagit sig att investera i storskaliga sol- och vindprojekt över hela världen. Vad gäller de koldioxidneutrala Apple Watch-modellerna kommer företaget att matcha 100 procent av kundernas förväntade elförbrukning från laddning.

Innoverar inom design som ger låga koldioxidutsläpp 

Apple har banat väg för användningen av många viktiga återvunna material i sina produkter genom produktutveckling i världsklass, omfattande designkontroller och expertis inom leveranskedjan. De nya produkterna som presenterades idag är resultatet av detta arbete.

För att minska effekten på miljön ytterligare slutar Apple att använda läder i alla sina produktserier, inklusive iPhone-tillbehör och Apple Watch-armband. Företaget kommer att byta ut allt läder mot det nya textila materialet FineWoven, en elegant och hållbar twill tillverkad i 68 procent återvunnet material. FineWoven har en diskret lyster och mjuk, mocka-liknande känsla och finns både på skal och plånböcker med MagSafe till iPhone och Apple Watch-armband med Magnetic Link och modernt spänne.

Eftersom återvunna och förnybara material ofta har ett lägre koldioxidavtryck än nya material, utgör Apples branschledande framsteg inom användningen av återvunnet material även framsteg för företagets miljömål till 2030. Det nya materialet FineWoven ger betydligt lägre utsläpp än mer koldioxidintensivt läder, och både de nya iPhone 15- och Apple Watch-modellerna representerar stora kliv mot Apples mål att använda 100 procent återvunna metaller i viktiga komponenter till 2025. Detta omfattar 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller i magneterna. För första gången använder företaget nu dessutom 100 procent återvunnen kobolt i batteriet i iPhone 15, Apple Watch Series 9 och Apple Watch Ultra 2. Den populära sportloopen har dessutom gjorts om med 82 procent återvunnet garn som bland annat innehåller material från gamla fiskenät. Kunder som vill uppgradera till nya koldioxidneutrala Apple Watch-modeller kan använda Apples inbytesprogram och låta Apple renovera deras gamla enhet så att en ny kund kan använda den, eller återvinna den utan kostnad.

Apple påskyndar även utvecklingen mot plastfria förpackningar till 2025. Förutom de första helt fiberbaserade förpackningarna till de nya Apple Watch-modellerna och armbanden, är över 99 procent av förpackningsmaterialet till alla iPhone 15-modeller fiberbaserat.

Minskar transportutsläppen

Produkttransporterna i hela världen utgör omkring 9 procent av Apples totala koldioxidavtryck. Företaget flyttar mer produktvolym till transportslag som är mindre koldioxidintensiva än flyg, till exempel båt eller tåg. Apple har i sitt arbete med att minska koldioxidavtrycket visat att utsläppen minskar med 95 procent om man transporterar en produkt med båt istället för med flyg.

Företaget kommer därför att frakta minst 50 procent av den totala vikten av de koldioxidneutrala Apple Watch-modellerna, både klockor och armband, med andra transportslag än flyg, vilket kommer att minska de totala transportutsläppen med nära hälften. Dessutom har förpackningarna till alla Apple Watch Series 9- och SE-modeller gjorts mer kompakta. Det nya, mindre formatet gör att man kan frakta 25 procent fler enheter i varje sändning.

Samtidigt har Apple åtagit sig att stödja annat arbete för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn, till exempel genom att ingå i First Movers Coalition och genom att delta i analyser för att identifiera sätt att utveckla hållbara flygbränslen. Företaget utforskar även tekniska innovationer – inklusive användning av alternativa bränslen och elfordon – och väljer leverantörer som erbjuder alternativ med låga koldioxidutsläpp, för att ytterligare bidra till att minska branschens koldioxidutsläpp.

Investerar i effektiva projekt för koldioxidupptag

Efter att ha uppnått kraftiga minskningar i produktutsläppen planerar Apple att tackla sina återstående utsläpp genom effektiv klimatkompensation, främst från naturbaserade projekt som avlägsnar koldioxid ur atmosfären, exempelvis återställning av gräsmarker, våtmarker och skogar. Koldioxidupptag är en viktig pusselbit för att hantera klimatförändringarna och nå globala klimatmål, vilket också ledande vetenskapliga organisationer som IPCC påpekar.

Apple definierar effektiv klimatkompensation som att härröra från verkliga, kompletterande, mätbara, kvantifierade projekt som har system på plats för att undvika att åtgärderna räknas två gånger, och som utgör permanenta åtgärder. Apple har bidragit till att främja naturbaserade lösningar för koldioxidkompensation som faller inom denna definition genom sin nyskapande återställningsfond, som för närvarande bistår projekt i Latinamerika. Företaget använder klimatkompensation från projekt som är certifierade enligt internationella standarder såsom Verra, Climate, Community & Biodiversity Standards och Forest Stewardship Council.

För de koldioxidneutrala Apple Watch-modellerna kommer återstående utsläpp att kompenseras via projekt för effektiv klimatkompensation, såsom återställningsfondens investering i Arbaros Advisors och BTG Pactual Timberland Investment Group, vilka bidrar till att återställa noggrant förvaltad avverkningsskog av hög kvalitet, och att skydda och återställa inhemska ekosystem i Paraguay och Brasilien.

Nu kommer Grid Forecast

Samtidigt som Apple minskar koldioxidutsläppen i hela värdekedjan arbetar företaget även för att engagera kunderna och skapa teknik som hjälper dem att förstå och göra något åt sin egen miljöpåverkan.

Grid Forecast är ett nytt verktyg i appen Hem på Apple-enheter som visar när användarens elnät använder relativt rena eller mindre rena energikällor. Det finns till exempel perioder när vind- och solenergiprojekt producerar mer energi än elnätet kan använda, vilket leder till att en del av energin inte används. Det finns även perioder då elen genereras med lägre utsläpp. Genom att använda elektricitet under dessa renare perioder kan kunderna sänka klimatpåverkan från elen som de använder hemma.

Apple samlar data som innefattar information om elnät, utsläpp och väder till en enda signal som är lätt att följa. Detta kan hjälpa folk att fatta beslut om den bästa tiden på dagen att köra stora hushållsapparater och att ladda elfordon eller enheter. Grid Forecast finns i appen Hem på iPhone, iPad, Mac och Apple Watch i närliggande regioner i USA och kan läggas till som iOS-widget eller komplikation på urtavlan. I takt med att ytterligare data blir tillgängliga från pågående branschsamarbeten kommer Apple att fortsätta att förfina Grid Forecast för att skapa maximal effekt.

Utöver målet för 2030 strävar Apple efter att minska utsläppen med 90 procent fram till 2050 genom att verka för gemensamma åtgärder av regeringar, företag och privatpersoner för att öka takten på kampen för klimatet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>